KTC ชวนน้องท่องกรุง เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี ผ่านวิถีชุมชน

เป็นกิจกรรม  ปันความรู้ให้กับน้องๆ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดราชสิงขร เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี ผ่านวิถีชุมชน

พจนีย์พร ชำนาญภักดี ผู้อำนวยการ – ทรัพยากรบุคคล “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมปันความรู้ให้กับน้องๆ ณ วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร และพิพิธภัณฑ์ชุมชนตรอกข้าวเม่า เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณีความเชื่อที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันของวัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร ชมสาธิตประเพณีการวิ่งม้าแก้บน ซึ่งเป็นความเชื่อเฉพาะถิ่น ที่ชาวบ้านยังคงศรัทธาและปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

เรียนรู้พุทธชาดกผ่านจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ กราบสักการะอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน พร้อมชมและรับฟังเรื่องราวของชุมชนตรอกข้าวเม่า ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี และสืบทอดวัฒนธรรม การทำอาหารและขนมจากข้าวเม่าจนถึงปัจจุบัน อาทิ ข้าวเม่าหมี่ ข้าวเม่าราง กระยาสารทจนได้รับการกล่าวขานและเรียกกันติดปากว่า “ตรอกข้าวเม่า” ชมสาธิตการทำ “ข้าวเม่าหมี่” อาหารว่างโบราณ ภูมิปัญญาของชาวบ้านที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยา

ปิดท้ายด้วยการชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ยังเก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ในอดีต ซึ่งเป็นร่องรอยแห่งวัฒนธรรมเพื่อไว้บอกต่อจากรุ่นสู่รุ่น โดยมี ไพศาล อินจันทร์ รองประธานเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ธนบุรีฯ เป็นวิทยากร พร้อมด้วย จ่าสิบเอกสมเกียรติ ดาสา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ให้เกียรติร่วมงาน ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนตรอกข้าวเม่า เขตบางกอกน้อย

Stay Connected
Latest News