MBK ฟาร์มสุข…เพื่อชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียว แหล่งอาหารปลอดภัย แยกขยะ

พื้นที่ว่างในชุมชนแฟลตการรถไฟที่เคยโล่ง ตอนนี้ถูกพัฒนาเป็นสวนผักขนาดย่อมเต็มไปด้วยผักนานาประโยชน์กว่า 20 ชนิด โดยนำขวดน้ำพลาสติก ชาม ยางรถยนต์ ขยะเหลือใช้ได้ถูกดัดแปลงเป็นภาชนะปลูกต้นไม้ ติดตั้งค้างให้ไม้เลี้อยเป็นซุ้มตกแต่งสวยงาม สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับชุมชนแห่งนี้

กิจกรรม MBK สร้าง…ฟาร์มสุขเพื่อชุมชน เป็นโครงการใหม่ที่คิดขึ้นมาสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม ในปี 2560 ซึ่งได้จัดกิจกรรมเวิร์คช็อป Start Green : DIY สวนผักแนวตั้ง ดัดแปลงวัสดุเหลือใช้เป็นกระถาง ส่วนปี 2561 ได้ต่อยอดความรู้ในการลดปริมาณและจัดการขยะอย่างสร้างสรรค์ โดยนำร่องโครงการนี้ที่ชุมชนแฟลตการรถไฟ (วัดดวงแข)

 

ศิรฐา สุขสว่าง และ วิทยา มาเทียม ผนึกความร่วมมือระหว่างชุมชนและภาคเอกชน

ศิรฐา สุขสว่าง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มีแนวทางการทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดูแลชุมชนในเขตปทุมวันทั้ง 12 ชุมชน และตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยวางแผนทำกิจกรรมสร้างสรรค์ในชุมชนทุกไตรมาส เน้นเรื่องการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะในชุมชน รวมถึงปัญหาด้านสุขอนามัย ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกัน เพราะหากมีขยะจำนวนมากก็จะนำมาซึ่งปัญหาด้านสุขภาพและอนามัย ทั้งนี้ ได้เน้นทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ สำนักงานเขตปทุมวัน สภาวัฒนธรรมเขตปทุมวัน ภาคประชาสังคม และนำพนักงานจิตอาสา MBK Spirit มาช่วยปลูกผักชนิดต่างๆ เพื่อให้ชุมชนในเขตปทุมวันเป็นสังคมที่น่าอยู่”

“ซึ่งชาวชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกผักก็จะเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและช่วยกันดูแล อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยสำหรับคนในชุมชน ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว จึงกล่าวได้ว่าเป็นอีกโมเดลในการสร้างเสริมสุขภาวะของชุมชนในเขตเมืองและเป็นต้นแบบส่งต่อหรือนำไปใช้ในชุมชนอื่น ๆ ในเขตปทุมวันต่อไป”ศิรฐา กล่าวเพิ่มเติม

 

ปริ๊นซ์-นคร ลิมปคุปตถาวร และเสาวรัตน์ ประดาห์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนา

ด้านผู้เชี่ยวชาญการปลูกผักในเมือง ปริ๊นซ์-นคร ลิมปคุปตถาวร เจ้าของศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง บ้านเจ้าชายผัก เข้ามาช่วยกิจกรรมนี้ กล่าวว่า “การลงมือทำสวนผักด้วยตัวเองส่งผลต่อสภาพจิตใจ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ได้กินอาหารปลอดภัย ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ชุมชนสะอาดขึ้น เพราะเศษใบไม้และขยะจำพวกเศษอาหารนำมาหมุนเวียนเป็นปุ๋ยได้ ผักที่ซื้อมาจากตลาดสามารถนำรากมาปลูกต่อได้ ทั้งนี้กรุงเทพฯ มีพื้นที่สีเขียวค่อนข้างน้อยหรือ ประมาณ 5 ตร.ม. ต่อคน ดังนั้น พื้นที่ผักสวนครัวจึงเป็นเครื่องฟอกอากาศให้ชุมชนเมืองได้อีกด้วย”

วิทยา มาเทียม ประธานชุมชนแฟลตการรถไฟ (วัดดวงแข) กล่าวว่า “ชุมชนแฟลตการรถไฟเป็นอาคาร 2 ตึก มีประชากร 176 ครัวเรือน รวมผู้อยู่อาศัย 215 คน มีความสนใจจะทำแปลงปลูกผักในพื้นที่ส่วนกลางของชุมชน เพราะส่วนใหญ่ทำอาหารกินเองและบางบ้านปลูกผักตามระเบียงห้องอยู่แล้ว ดังนั้น การเข้าร่วมกิจกรรม MBK สร้าง…ฟาร์มสุขเพื่อชุมชน ทำให้ชาวชุมชนได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญการปลูกผักในเมือง รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนจากปกติที่ต้องซื้อผักจากตลาดและยังได้รับประทานผักปลอดภัยจากสารเคมี”

 

ตะกร้าพลาสติกเก่าที่ไม่ใช้แล้ว นำมาทำเป็นกระถางปลูกต้นไม้

 

ส่วน ชุดากรณ์ ทองหล่อ แม่บ้านวัย 52 ปีอาศัยในชุมชนแฟลตการรถไฟ กล่าวว่า “ชาวชุมชนต้องการทำแปลงปลูกผักสวนครัว แต่ยังขาดความรู้ในการปลูกผักที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จึงเป็นโอกาสที่ดีเมื่อ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดผักที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แดดจ้า ในร่ม หรือแนวตั้ง รวมทั้งการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร ชุมชนมีพื้นที่สีเขียวสบายตาน่าดู ได้กินผักปลอดสาร การลงมือปลูกช่วยให้ชาวชุมชนได้ออกกำลังกาย ฝึกสมาธิและสานสัมพันธ์ภายใน ถ้าเหลือกินก็จะต่อยอดนำไปขายและนำรายได้มาซื้อเมล็ดพันธุ์ปลูกต่อเนื่อง ถือเป็นกิจกรรมที่มอบความสุขให้กับทุกคนในชุมชน”

 

 

 

Stay Connected
Latest News