“บ้านแสนธรรมดา” แคมเปญเปลี่ยนความธรรมดา เป็นความพิเศษให้เด็กไทยที่ขาดโอกาส

 แสนสิริแสดงจุดยืนองค์กรที่เป็นมิตรกับเด็ก ระดมทุนออนไลน์เพื่อยูนิเซฟช่วยเด็กไทยวัย 0-17 ปีกว่า 3 ล้านคนไม่มีโอกาสได้เติบโตและอยู่อาศัยกับพ่อและแม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบระยะยาวต่อพัฒนาการของเด็ก

นับเวลาถึงวันนี้เป็นปีที่ 7 ที่ บมจ.แสนสิริทำงานร่วมกับองค์กรยูนิเซฟ ภายใต้ Social Change โดยโฟกัสความช่วยเหลือเด็ก โดยเด็กไทยเน้นเรื่องสุขภาพ การศึกษา การกีฬา การมอบเงินบริจาคแก่องค์การยูนิเซฟเป็นประจำทุกปีปีละ 1 ล้านเหรียญสหรัฐรวมแล้วกว่า 7 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเกือบ 250 ล้านบาทให้กองทุนฉุกเฉินขององค์การยูนิเซฟที่ผ่านมาเรายังได้ทำโครงการต่างๆร่วมกันมากกว่า 10 โครงการ

โกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปีที่ 7 ของการร่วมกันทำงาน แสนสิริริเริ่มแคมเปญ “บ้านแสนธรรมดา” ให้กับเด็กไทย เพราะผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยพ.ศ. 2558-2559 ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติด้วยการสนับสนุนจากยูนิเซฟพบว่ามีเด็กอายุระหว่าง 0-17 ปีในประเทศไทยถึง3 ล้านคนที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่เนื่องจากพ่อแม่ต้องย้ายถิ่นเพื่อหางานทำซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 21 ของประชากรเด็กทั้งหมด

สิรินทรา มงคลนาวิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ขยายความเพิ่มเติมว่า รูปแบบแคมเปญ “บ้านแสนธรรมดา” จะใช้การระดมทุนผ่านช่องทางออนไลน์ เริ่มต้น 100 บาท เพื่อจะนำเงินไปช่วยเด็กๆใน 4 เรื่องหลัก คือ

1.การศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับเด็กทุกคน
2.ยุติความรุนแรง ช่วยคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยจากความรุนแรงในบ้านและจากสังคม ลดการถูกทอดทิ้งและแสวงหาผลประโยชน์รูปแบบต่างๆ
3.ความปลอดภัย ป้องกันและตรวจสอบเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดเหตุวิกฤติ และพร้อมให้การช่วยเหลือเด็กและครอบครัวในทุกพื้นที่อย่างทันท่วงที
4.สุขภาพที่ดี การดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต่างๆ ให้เด็กที่ยากไร้และเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือการศึกษา การยุติความรุนแรง ความปลอดภัย และงเสริมสุขภาพ ซึ่งจะช่วยในการเปลี่ยนชีวิตเด็กไทยหลายล้านคนให้ดีขึ้นได้

“แคมเปญบ้านแสนธรรมดานี้ จะเริ่มต้นระดมทุนตั้งวันนี้จนถึงสินเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งจะถือเป็นช่วงแรก โดยรายได้ที่เกิดขึ้นมีจำนวนเท่าไหร่จะนำไปช่วยเด็กไทยวัน 0-17 ปี ทั้ง 4 ด้านก่อน แต่อย่างไรก็ตามแคมเปญบ้านแสนธรรมดานี้ยังคงเดินหน้าต่อไป ซึ่งการเผยแพร่หนังสั้นบ้านแสนธรรมดาจะใช้ช่องทางสื่อโซเชียลเป็นหลัก และขยายวงให้กว้างมากที่สุด”

แคมเปญบ้านแสนธรรมดาล่าสุดนี้ ยังคงอยู่ภายใต้ แนวคิด“Children are everyone’s business” หรือเรื่องของเด็กเป็นเรื่องของเราทุกคน ตอบการทำงานของแสนสิริตามแนวคิด ‘Constructing Life, not just Buildings’ ที่ไม่ได้ต้องการเพียง “สร้างที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุด”แต่ยังต้องการ “สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด” ให้กับสังคมเช่นกัน

Stay Connected
Latest News