การใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว บอกอะไรเกี่ยวกับคุณ&ธุรกิจของคุณ

ธุรกิจที่ใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว แสดงให้เห็นถึงความไม่แยแสต่อปัญหาของโลกที่สำคัญ และไม่ใส่ใจต่อชุมชนที่ธุรกิจนั้นกำลังดำเนินอยู่ หากสุขอนามัยเป็นเรื่องที่น่ากังวลที่จะต้องใช้หลอดดูด แล้วการจับหลอดดูดก่อนใส่เข้าไปในเครื่องดื่มละ การใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาระดับโลกนี้ได้  

เรื่องราวผลิตภัณฑ์พลาสติก ได้รับความนิยมมากขึ้นจากสื่อมวลชนและชุมชนต่างๆ ทั่วโลก และเป็นเรื่องใหญ่ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา หลายๆ บริษัทให้การตอบสนองต่อปัญหาพลาสติกเพิ่มขึ้น โดยหลายบริษัทได้ดำเนินนโยบายลดฟุตปริ้นท์พลาสติก เช่นโรงแรม Peninsula เจ้าของโรงแรมได้ประกาศแบนการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว แม้กระทั่งธุรกิจอาหารฟาสท์ฟู้ดอย่าง KCF ในประเทศสิงคโปร์ได้เดินหน้าลดการใช้ฝาครอบและหลอดพลาสติกสำหรับเครื่องดื่มในสัปดาห์นี้

แล้วประเด็นนี้จะสะท้อนไปยังบริษัทที่ยังคงใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวอย่างไรบ้าง

หมดข้อแก้ตัว

ในแต่ละวัน ผู้คนจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากขยะและน้ำสกปรกมากกว่าได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพอากาศ และนี่ไม่ได้กำลังจะสื่อให้เห็นว่าปัญหาหนึ่งใหญ่กว่าอีกปัญหาหนึ่ง แต่มลภาวะด้านพลาสติกถือเป็นปัญหาหนึ่งที่มีความซับซ้อนมากกว่าในแง่ของการแก้ไข เนื่องจากกระจายออกไปอย่างกว้างขวาง

นอกจากนี้ น้ำสกปรกจากขยะส่งผลต่อน้ำดื่ม สุขอนามัย โรคภัย การท่องเที่ยว และมลภาวะทางอากาศจากการเผาขยะที่ปล่อยควันสู่บรรยากาศ ทั้งยังส่งผลต่อการประมง การเกษตร การขนส่งทางน้ำและระบบนิเวศบนพื้นดินและน้ำ อีกทั้งห่วงโซ่อาหารยังได้รับการปนเปื้อนสารพิษจากเศษพลาสติกอีกด้วย

มีบางวิธีที่ง่าย ที่ใช้ในการลดการสูญเสียที่เกิดจากพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวและสามารถลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมได้ โดยการยุติการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

ในภูมิภาคที่รัฐบาลกำลังแบนหรือเก็บภาษีพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว สาเหตุที่หลายบริษัทให้ข้อแก้ตัวในการใช้อุปกรณ์พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวก็เนื่องจากค่าใช้จ่าย ความสะดวกสบายในการให้บริการลูกค้าและการป้องกันสุขอนามัยนั้น อาจจะไม่สามารถเทียบค่าได้กับปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและระบบนิเวศ ซึ่งจริงๆแล้วมีตัวเลือกอีกมากมายที่บริษัทสามารถนำมาใช้แทนได้

นอกจากนี้ การที่ธุรกิจใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวสะท้อนให้เห็นถึงการขาดความตระหนักต่อปัญหาสำคัญๆ ของโลก ขาดภาวะผู้นำหรือไม่ให้ความใส่ใจต่อชุมชน

การเปลี่ยนมาใช้วัสดุทดแทนพลาสติกนั้นอาจจะไม่ได้เป็นการปกป้องโลก แต่การใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว จะเป็นการส่งสารอย่างชัดเจนถึงผู้บริโภคว่าแบรนด์และการบริหารจัดการยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการจัดซื้อของบริษัทว่าขาดการไตร่ตรองและขาดความใส่ใจต่อชุมชนในการสร้างการเปลี่ยนแปลงง่ายๆ ซึ่งไม่คุ้มกับภาพลักษณ์เชิงลบที่พวกเขากำลังเลี่ยงเทรนด์การลดปริมาณขยะ

หากสุขอนามัยเป็นเรื่องที่น่ากังวลที่จะต้องใช้หลอดดูด แล้วการจับหลอดดูดก่อนใส่เข้าไปในเครื่องดื่มละ

ในฮ่องกงและเมืองอื่นๆในภูมิภาคอาเซียน แสดงให้เห็นว่าร้านกาแฟหรือโรงแรมห้าดาวเป็นสถานที่ก่อพลาสติก และหากสุขอนามัยเป็นเรื่องที่น่ากังวลที่จะต้องใช้หลอดดูด แล้วการจับหลอดดูดก่อนใส่เข้าไปในเครื่องดื่มละ น่าเศร้าที่ความเกียจคร้านและความสะดวกสบายมีความสัมพันธ์ที่ตรงกันข้ามกับความภาคภูมิใจทั้งในระดับธุรกิจและระดับผู้บริโภค หากไม่มีกฎหมายที่ใช้แบนภาระขยะที่ไม่จำเป็นนี้ เราหวังที่จะเห็นความภาคภูมิใจใหม่ของผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้บริโภคที่จะสื่อไปถึงผู้ที่ยังใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวให้เกิดความสำนึกผิดและความละอาย

ความสำนึก การจัดซื้อที่รอบคอบ และความใส่ใจสภาพบ้านเมืองที่เราอาศัยอยู่นั้นอาจจะนำไปสู่การสร้างเมืองแห่งความภาคภูมิใจที่ชุมชนตอบสนองต่อการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวและบรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นราวกับพวกเขาอาจจะติดโรคติดต่อจากการสัมผัสได้

การใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวและบรรจุภัณฑ์นั้นถือเป็นโรค ซึ่งจะค่อยๆดูดซึมไปสู่การใช้ชีวิตประจำวันของเราโดยที่เราไม่รู้ตัว ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา โดยบริษัทที่เข้ามามีส่วนร่วมในการลดการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวและวัสดุที่ไม่จำเป็นจะกลายเป็นผู้ชนะในสายตาของผู้บริโภค

อย่างไรก็ดี การใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาระดับโลกนี้ได้ แต่จะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของแต่ละบริษัท และประชาชนผ่านกระบวนการจัดซื้อที่รอบคอบ หรือพฤติกรรมในการเป็นผู้บริโภค

การทิ้งสิ่งของที่ประกอบด้วยพลาสติกใช้ครั้งเดียวนั้นคงไม่ใช่เรื่อง “เจ๋ง” อีกต่อไป เพราะคนที่ขี้เกียจหรือพยายามจะประหยัดเงินในกระเป๋า เพราะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวนั้นจะย่อยสลายยาก และจะยังคงอยู่ยาวนานกว่าชีวิตของเราซะอีก ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทุกประเภทไปพร้อมๆกันด้วย

ที่มา

 

Stay Connected
Latest News