จับตาดู! อีก 12 ปี เดนมาร์กจะไม่มีรถยนต์ใช้น้ำมันวิ่งบนถนน

เดนมาร์กจะแบนการขายรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลในปี ค.ศ. 2030 เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ไฮบริดมากขึ้นกว่า 1 ล้านคัน


โดยนายกรัฐมนตรี Lars Lokke Rasmussen ได้แถลงต่อรัฐสภาว่าเดนมาร์กเป็นประเทศล่าสุดในกลุ่มประเทศนอร์ดิกที่ประกาศนโยบายลักษณะนี้ เนื่องจากรัฐบาลพยายามต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

 

นากยกรัฐมนตรี Lars Lokke Rasmussen (Pohto : https://www.wessexscene.co.uk )

“ผมสนับสนุนการใช้รถยนต์ แต่รถยนต์ก็ไม่ควรทำลายสิ่งแวดล้อม” Rasmussen กล่าวขณะให้สัมภาษณ์กับสื่อ แม้ว่าประเทศเดนมาร์กไม่อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ของตัวเอง แต่ก็มีการวางแผนที่จะร่วมมือกับประเทศอื่นๆในยุโรปซึ่งมีจุดประสงค์เดียวกันคือเพื่อผลักดันและสร้างแรงกดดันบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เพื่อกระตุ้นการผลิตรถยนต์ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

ส่วน  Lars Christian Lilleholt รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ทางรัฐบาลจะออกนโยบายเพื่อสนับสนุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้มีราคาถูกลงภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการริเริ่มนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศที่ขยายวงกว้างขึ้น โดยรัฐบาลอาจจะออกนโยบายอนุญาตให้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถขับในเลนรถโดยสารประจำทางได้เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้า

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยอดขายรถยนต์ที่ไม่ก่อมลพิษในเดนมาร์กมีตัวเลขลดน้อยถอยลงอย่างมาก หลังจากการที่รัฐบาลกลางของ Rasmussen ได้ยุติการให้เงินอุดหนุนโดยอ้างถึงข้อจำกัดด้านงบประมาณและความต้องการในการเปิดพื้นที่ในการแข่งขันที่เท่าเทียมกัน

Stay Connected
Latest News