PTTEP Teenergy ปลุกพลังนักอนุรักษ์รุ่นใหม่ช่วยพลิกฟื้นสิ่งแวดล้อมทางทะเล

“ค่ายนี้ทำให้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวมาก จะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ถึงแม้ว่าจะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ได้ทั้งหมด แต่ก็เชื่อมั่นว่า “คนละไม้คนละมือ” จะสามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นได้”

 

ข้อความข้างต้น เป็นคำมั่นสัญญาของ ซอฟรอน กูวะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกำแพงวิทยา จังหวัดสตูล 1 ใน 70 เยาวชนที่เข้าค่าย PTTEP Teenergy ซึ่งมีเป้าหมายสร้างนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์และปลุกพลังความร่วมมือของคนรุ่นใหม่ให้ลุกขึ้นมาช่วยพลิกฟื้นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลซึ่งกำลังจะเสื่อมโทรมลงให้คงอยู่ต่อไปอย่างสมดุล เพื่อสร้างความหวังว่าทะเลไทยยังจะคงมีผู้พิทักษ์อย่างแน่นอน

 

ซอฟรอน กูวะ หนึ่งในเยาวชนจากจังหวัดสตูล ที่เข้าค่ายPTTEP Teenergy ในปีนี้

 

ปีนี้เป็นปีที่ 5 แล้วที่บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.ทำค่าย PTTEP Teenergy เพื่อสร้างนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ โดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกฝัง สร้างค่านิยม สร้างเครือข่ายเยาวชนนักอนุรักษ์ที่จะสานต่อดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศเราต่อไปในระยะยาว

โดยปีนี้ PTTEP Teenergy จัดขึ้นที่ภาคใต้เป็นภาคแรก ด้วยแนวคิด “เปลี่ยนเพื่อโลก” (Change for Climate) ซึ่งจัดขึ้น 4 ค่ายใน 4 ภาค โดยคัดเลือกเยาวชน ทั้งภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสาน เข้าค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน โดย ปตท.สผ. จะสนับสนุนทุนจำนวนค่ายละ 10 ทุน แก่เยาวชนที่ผ่านการอบรมและชนะการประกวดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในค่าย เพื่อให้นำความรู้ที่ได้จากการเข้าค่ายไปปรับใช้ในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนหรือโรงเรียนของตนเองต่อไป ซึ่งที่ภาคใต้มีเยาวชนระดับชั้น ม.ปลาย ผ่านการคัดเลือก 70 คน จาก 13 จังหวัดมาเข้าร่วมกิจกรรมค่าย

 

น้องๆ ชมการสาธิตการทำงานของนวัตกรรมหุ่นยนต์เก็บขยะตัวแรกของประเทศไทย

 

ประณต ติราศัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กรและกำกับการปฏิบัติตามนโยบาย ปตท.สผ. กล่าวว่า “PTTEP Teenergy ใน ปีที่ 5 นี้ ปตท.สผ. ได้เพิ่มความพิเศษด้วยการนำแนวคิด STEM หรือที่เรียกว่า ‘สเต็มศึกษา’ มาปรับใช้กับกิจกรรมค่าย โดยบูรณาการทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม ให้เยาวชนนำความรู้ในทุกแขนงวิชามาพัฒนาเป็นองค์ความรู้และนวัตกรรมในการวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เพื่อสร้างสรรค์ผลงานหรือโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้จริง ซึ่งในแต่ละค่ายจะมีพนักงานจิตอาสาของ ปตท.สผ. ร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้อง ๆ ด้วย”

กิจกรรมของค่าย PTTEP Teenegy ภายใน 3 วันอัดแน่นไปด้วยพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรบนท้องทะเล เริ่มต้นวันแรกด้วยกิจกรรม “เปิดโลกพลังงาน” แนะนำภารกิจของ ปตท.สผ. ในการเป็นนักบุกเบิกผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อจุดประกายให้น้องๆ ได้เห็นแหล่งที่มาของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และได้เดินทางไปยังโครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา (PSB) อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อเรียนรู้ถึงความสำคัญของฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. ซึ่งรองรับการปฏิบัติการของการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย

 

สนุกสนานกับกิจกรรมเพาะฟักลูกปู

 

จากนั้นจึงเดินทางไปทำประโยชน์เพื่อสังคมด้วยกิจกรรม “เก็บขยะชายหาดบ้านเล” งานนี้น้อง ๆ ทั้ง 70 คน ได้ร่วมแรงร่วมใจเก็บขยะชายหาดจนสะอาดสะอ้าน และยังได้ชมการทำงานของหุ่นยนต์เก็บขยะชายหาดต้นแบบ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ ปตท.สผ. และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำลังร่วมกันพัฒนา เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนด้วย

ก่อนจบกิจกรรมวันแรก น้อง ๆ ได้เดินทางไปเรียนรู้การอนุรักษ์ช่วยฟื้นฟูทรัพยากร“ปูม้า” ด้วยกิจกรรมการเพาะฟักลูกปู โดยคัดเลือกปูไข่นอกกระดองที่มีสีดำหรือเทามา “ยีไข่” ก่อนนำไปเพาะฟัก จนลูกปูโตได้ขนาดที่จะปล่อยคืนสู่ทะเล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณปูในธรรมชาติ ทำให้ชาวบ้านจับปูได้มากขึ้น ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน น้อง ๆ ทั้ง 70 คน ได้ทดลองการยีไข่ปู และร่วมปล่อยลูกปูคืนสู่ทะเล อันเป็นกิจกรรมที่ช่วยจุดประกายให้เยาวชนตระหนักถึงความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลจากการปฏิบัติจริงด้วย

 

น้อง ๆ สนุกสนานกับการศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน

 

อีกกิจกรรมที่สร้างความประหลาดใจ ช่วยกระตุ้นไอเดีย และช่วยให้น้องๆ เข้าใจถึงการแก้ปัญหาในพื้นที่ คือ “แตะจากเล” โดยวิทยากรกลุ่มทะเลจร ได้มาสอนทำ ‘รองเท้าแตะ’ และ ‘พื้นรองเท้า’ จากขยะรองเท้าริมชายหาด เป็นการชุบชีวิตขยะให้ฟื้นคืนชีพอีกครั้ง เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่จะส่งผลกระทบกับชายหาด และยังช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนด้วย

จากนั้น ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านท้องทะเลไทย ได้ช่วยเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับน้องๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ทะเลไทย และแนวทางอนุรักษ์ทะเลแบบสมัยใหม่ ด้วยกิจกรรม “ทะเลไทย ระดับโลก” ที่ช่วยปลุกพลังนักอนุรักษ์รุ่นใหม่ด้วยการเล่าประสบการณ์ของคนทำงานที่มีหัวใจอนุรักษ์ในการทำโครงการต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จ

 

ผลงานการนวัตกรรม “แตะจากเล” รองเท้าที่ประดิษฐ์จากขยะรองเท้าในทะเล

 

เมื่อเสร็จกิจกรรมชายหาด น้อง ๆ ก็ได้เข้าไปยังพื้นที่ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน บ้านหัวเขา อ.สิงหนคร เพื่อเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลน งานนี้ ได้ลงมือลุยโคลนปลูกพันธุ์ไม้ชายเลนด้วย แม้ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าว แต่ใบหน้าเปื้อนยิ้มและแววตามุ่งมั่นของน้องๆ บ่งบอกชัดเจนว่าจะช่วยกันปลูกป่าชายเลนอย่างไม่ย่อท้อ

 

น้องจุ๊บแจง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เจ้าของผลงาน “เบาะนั่งDIY”

และปิดท้ายกับผลงาน DIY ของ จุ๊บแจง หรือ พัชราภรณ์ ชูแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สมาชิกกลุ่ม “เบาะนั่ง D.I.Y” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนในการทำโครงการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม เล่าถึงแนวคิดของโครงการว่า เกิดจากความต้องการที่จะลดปริมาณขยะในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติก ซองขนม ด้วยการนำมาประดิษฐ์เป็นเก้าอี้นั่งที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยจะนำเบาะนั่งที่ผลิตได้ไปมอบให้กับห้องสมุดและสถานที่สาธารณะในชุมชน

Stay Connected
Latest News