ปตท.จับมือเซอร์ทิสพัฒนาแพลตฟอร์มอัจฉริยะ เตรียมก้าวสู่ยุคพลังงานสะอาด

ปตท.จับมือเซอร์ทิสพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มอัจฉริยะ เตรียมก้าวสู่ยุคพลังงานสะอา2  พันธมิตรธุรกิจ ปตท.และเซอร์ทิส จับมือร่วมพัฒนา “ระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะด้วยดิจิทัล” พลิกโฉมการจัดการพลังงานรูปแบบใหม่ให้ศูนย์เอนโก้ ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน กับปัญญาประดิษฐ์  ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก  ตั้งเป้าให้เป็นต้นแบบ Smart city ของกลุ่ม ปตท. ด้วยองค์ความรู้ของคนไทย

 

ถือเป็นการพลิกโฉมอนาคตการบริหารจัดารพลังงานในรูปแบบใหม่เพื่อก้าวสู่พลังงานทางเลือก โดยชาญศิลป์ ตรีนุชกร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย  ธัชกรณ์  วชิรมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เซอร์ทิส จำกัด และ ชัยวัฒน์ สกาวจิต  ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จํากัด  ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ  “Smart Energy Platform by ExpresSo x Sertis”

 

จากซ้าย ธัชกรณ์ วชิรมน ,ชาญศิลป์ ตรีนุชกร และชัยวัฒน์ สกาวจิต

 

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร กล่าวถึงโครงการฯนี้ว่า “เป็นโครงการใหม่ที่เกิดขึ้นใน ปตท. โดยทีมคนรุ่นใหม่ Express Solution หรือ ExpresSo โดยร่วมกับ เซอร์ทิส เพื่อพัฒนาระบบพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) สนับสนุนใช้พลังงานที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ส่งเสริมพลังงานทางเลือกในรูปแบบต่างๆ และสมาร์ทกริด (Smart Grid) เป็นต้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) และปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (Artificial Intelligence – AI) เพื่อให้อาคารเอนโก้ ซึ่งเป็นต้นแบบ Smart City ของกลุ่ม ปตท. สนับสนุนมาตรการส่งเสริมการลงทุนการพัฒนา Smart City ของประเทศ ช่วยในการพัฒนาเมืองและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีระบบการบริหารจัดการพลังงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการอยู่อาศัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นสังคมที่มีการพัฒนาอยู่เสมอ ถือเป็นกลไกสำคัญที่สอดรับกับแผนพัฒนาประเทศไปสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ต่อไป”

 

ด้าน ธัชกรณ์ วชิรมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เซอร์ทิส จำกัด เปิดเผยว่าได้ประยุกต์ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เข้ามาช่วยยกระดับการบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management) ที่สนับสนุนให้การดำเนินธุรกรรมต่างๆ สามารถเกิดขึ้นได้โดยปราศจากคนกลางคอยควบคุม เน้นประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลที่มีความปลอดภัยและโปร่งใสตลอดการดำเนินงาน โดยผู้ใช้ระบบจะสามารถตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่การผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งจากระบบสายส่ง (Grid) และระบบโซลาร์เซลล์ของศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ไปจนถึงปริมาณการจ่ายกระแสไฟฟ้าสู่หน่วยงานต่างๆ ในปลายทางได้แบบเรียลไทม์

 

โซล่าา รูฟท็อป บนหลังคาอาคารเอนโก้

 

อีกทั้ง Smart Energy Platform ยังมีการผสานปัญญาประดิษฐ์ เข้ามาช่วยประมวลผลข้อมูล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท. ให้สามารถเข้าถึงพฤติกรรมและทิศทางการใช้ไฟฟ้า (Load Forecasting) และคาดการณ์ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้า (Generation Forecasting) จากแหล่งผลิตต่างๆ ได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (insight) เพื่อการต่อยอดแผนธุรกิจและเตรียมความพร้อมในการเปิดรับพลังงานทางเลือกรูปแบบใหม่ๆ ที่จะนำไปสู่การบริหารต้นทุนการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปในอนาคต

 

ส่วนศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ หรือ เอนโก้ ซึ่งเป็นต้นแบบ Smart City นั้น ชัยวัฒน์ สกาวจิต ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จํากัด เปิดเผยว่า เอนโก้ มีวัตถุประสงค์ให้เป็นศูนย์รวมหน่วยงานธุรกิจด้านพลังงานและมีเป้าหมายที่จะให้เป็นอาคารต้นแบบที่มุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยผสานกับการอนุรักษ์พลังงานและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการพลังงาน

 

ธัชกรณ์ วชิรมน และทีมงานเซอร์ทิส

“กลุ่ม ปตท. มุ่งมั่นเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคพลังงานสะอาด โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่เข้ามาช่วยให้ธุรกิจทำงานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในฟันเฟืองขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสอดรับกับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งจะนำพาเศรษฐกิจให้ก้าวหน้า เป็นประโยชน์ต่อคนไทยทุกภาคส่วน ทั้งระดับชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป” ชาญศิลป์ ตรีนุชกร กล่าวสรุป

Stay Connected
Latest News

มาแล้วกับงานสัมมนาสุดจึ้ง CP ALL Influencer Trend 2024 #4 กับธีม “PRIDE MONTH” พบกับเทคนิค“สร้างตัวตนให้โดดเด่น ในยุคที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย” 9 มิ.ย.67 เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้…ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!!