“บ้านปู”ต่อยอดความยั่งยืนมอบข้าวเปลือกอินทรีย์สินเหล็กแก่วัดพระบาทน้ำพุ

“บ้านปู” ต่อยอดความยั่งยืน มอบข้าวเปลือกอินทรีย์สินเหล็ก ผลผลิต“โครงการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่เคยช่วยเหลือชุมชนบ้านสมอคอนให้ฟื้นตัวจากมหาอุทกภัย ปี 2554 ส่งต่อให้วัดพระบาทน้ำพุ จำนวน 4 ตัน พร้อมเงินบริจาคของพนักงาน 194,500 บาท ลพบุรี เพื่อสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานของวัดที่เน้นเรื่องการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

 

 

ชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนวัดพระบาทน้ำพุในการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ เอชไอวีกว่า 1,500 คน โดยมอบข้าวเปลือกอินทรีย์สินเหล็ก เขาสมอคอน เพื่อสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานของวัดที่ต้องการให้ผู้ป่วยเอชไอวีที่ยังแข็งแรงและมีกำลัง ที่อาศัยอยู่กับวัด ได้ฝึกอาชีพ และเยาวชนภายใต้การอุปถัมภ์ของวัด ได้สร้างรายได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป ด้วยการนำข้าวเปลือกที่

ได้รับบริจาคไปสีที่โรงสีข้าวที่วัดมีอยู่แล้ว นอกจากจะได้ข้าวสารเพื่อการบริโภคภายในวัดแล้ว ยังสามารถนำผลพลอยได้จากการสีข้าว เช่น ปลายข้าว ข้าวหัก รำ แกลบ ไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมอื่นๆ ของวัดโดยเฉพาะการใช้เป็นอาหารสัตว์และการทำปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้วัดพระบาทน้ำพุได้ต่อยอดสู่การบริหารจัดการอย่างยั่งยืนต่อไป

อุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส – องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า “เพื่อสนับสนุนเจตนารมณ์ของหลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ที่เน้นเรื่องการบริหารจัดการด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ท่านประธาน ชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้มอบข้าวเปลือกสินเหล็กจำนวน 4 ตัน เพื่อเป็นวัตถุดิบในกระบวนการเรียนรู้ของผู้ป่วย เยาวชน และบุคลากรของวัด ในเรื่องการสีข้าวและการนำผลพลอยได้จากการสีข้าวไปใช้ประโยชน์”

 

สำหรับที่มาของข้าวเปลือสินเหล็กนั้นสืบเนื่องจากบ้านปูฯ ได้ให้การสนับสนุนชุมชนบ้านเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้ฟื้นตัวจากมหาอุทกภัยปี 2554 ได้สำเร็จ ภายใต้การดำเนิน “โครงการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชุมชนบ้านเขาสมอคอน” ที่มอบองค์ความรู้และทุน เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ สร้างทักษะจากการลงมือทำด้วยตัวเอง จนชาวบ้านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด เพื่อยกระดับสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยข้าวอินทรีย์สินเหล็ก เขาสมอคอนเป็นหนึ่งในผลิตผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าว

ข้าวพันธุ์สินเหล็กมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ได้แก่ มีเส้นใยอาหารสูง ป้องกันอาการท้องผูกและมะเร็งลำไส้ มีสารอาหารสูงกว่าข้าวทั่วไปถึง 7 เท่า โดยอุดมไปด้วยวิตามินบี 1 และธาตุเหล็ก มีไตรกลีเซอไรด์ต่ำ ลดการสะสมของไขมันในเส้นเลือด และมีน้ำตาลต่ำ จึงถือเป็นการส่งเสริมให้ผู้ป่วย รวมถึงอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยดูแลผู้ป่วยในวัด ได้บริโภคข้าวที่ปลูกด้วยระบบอินทรีย์ ปราศจากสารเคมีและมีประโยชน์ต่อร่างกาย

ทั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 แล้วที่บ้านปูฯ ได้มอบข้าวอินทรีย์สินเหล็ก เขาสมอคอน ให้กับวัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งถือเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพจากชุมชนให้ขยายประโยชน์ไปยังกลุ่มคนอื่นๆ ในวงกว้างมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของโครงการฯ ไปพร้อมกัน

สอดคล้องกับหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรของบ้านปูฯ นั่นคือ Committed หรือการมุ่งมั่นยืนหยัดในการสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับสังคมและมุ่งส่งเสริมให้ชุมชนเหล่านั้นสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน

Stay Connected
Latest News