เจ้าPOPปลาจอมเขมือบขยะพลาสติก

แม้ทุก ๆ เช้าจะมีพนักงานของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯหัวหินเดินเก็บขยะพลาสติกหน้าโรงแรมอยู่แล้ว แต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวทิ้งขยะเหล่านี้อยู่เป็นประจำ แต่ทันที่ที่เจ้าปลาPOP ปรากฏตัวขึ้นบนชายหาด มันก็เขมือบขยะพลาสติกไปเต็มท้อง เพียง 50 วัน เจ้าปลาPOPกินขยะพลาสติกไปแล้ว 300 กิโลกรัม


เจ้าปลาPOP เป็นหนึ่งในไอเดียของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน ที่สร้างขึ้นเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกิจ “พ็อพ” ถังขยะพลาสติกรูปทรงปลาทะเล ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงสัญลักษณ์ครั้งสำคัญในเมืองหัวหิน เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 (World Environment Day 2019)ในวันที่ 1 ก.ค.ผ่านมา

 

“พ็อพ” ถังขยะพลาสติกรูปทรงปลาทะเล ชื่อ “POP” จากคำว่า “Plastic Only, Please” สร้างจากท่อพีวีซีนำมาทำเป็นโครงรูปตัวปลาอ้าปากกว้างคลุมด้วยตาข่าย โปร่ง การใช้ปลามาทำเป็นถังขยะขนาดใหญ่เพื่อต้องการสะท้อนว่าการทิ้งขยะพลาสติกลงในทะเลเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ เพราะปลาทะเลไม่รู้ก็จะกินเข้าไปและตายในที่สุด แต่ถ้านำขยะพลาสติกมาให้เจ้าPOPกินแทนจะได้ช่วยชีวิตสัตว์น้ำด้วย

เพียงวันแรกที่ทางโรงแรมนำเจ้าPOPมาตั้งที่ชายหาดหน้าโรงแรมก็มีบรรดานักท่องเที่ยวมายืนถ่ายรูปคู่กับเจ้าPOP และนำไปโพสต์ในโซเชียล ทำให้ปลาจอมเขมือบตัวนี้ดังในโลกออนไลน์ ซึ่งเพียง 50 วันตั้งแต่เริ่มโครงการมีนักท่องเที่ยวนำขยะมาทิ้งให้เจ้าPOP ถึง 300 กิโลกรัมแล้ว ถือเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวให้ทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางมากขึ้น ส่งผลให้หาดหัวหินสะอาดขึ้นผิดหูผิดตา

ทุกครั้งที่ “พ็อพ” ถังขยะพลาสติกรูปทรงปลาทะเล ได้รับขยะจนเต็มแล้ว ทีมงานของโรงแรมฯ จะเข้ามารวบรวมขยะพลาสติกเหล่านี้ไปชั่งน้ำหนัก คัดแยกและจัดส่งต่อเทศบาลเมืองหัวหินเพื่อรีไซเคิลในท้องถิ่นต่อไป เป็นการลดจำนวนขยะพลาสติกที่ยังใช้ได้ให้ถูกแปรรูป ทั้งยังช่วยลดมลภาวะจากการฝังกลบในดิน โดยไอเดียนี้ยังช่วยส่งเสริมการคัดกรองขยะเบื้องต้น ให้ขยะพลาสติกสภาพดีได้กลับไปสร้างประโยชน์ใหม่อีกครั้ง ทั้งยังสร้างสีสันให้เด็กและผู้ใหญ่อยากมีส่วนร่วม ช่วยปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กๆได้เป็นอย่างดีและทำให้การแยกขยะไม่น่าเบื่ออีกด้วย

 

เมื่อผลที่ตามมาเป็นที่พอใจ นพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ประธานโครงการจึงได้ขยายเวลาของกิจกรรมดังกล่าวอย่างเป็นทางการ สืบเนื่องจากกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมและความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในการร่วมแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกที่ รวมถึงยังมีการสนับสนุนจากภาครัฐตลอดระยะเวลากิจกรรม โดยเฉพาะจากเทศบาลเมืองหัวหิน ที่ได้ทำการการรณรงค์การจัดกิจกรรมลักษณะนี้ เพื่อสะท้อนวิกฤติขยะพลาสติกจากบนชายหาดและในท้องทะเลอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรม “พ็อพ” ถังขยะพลาสติกรูปทรงปลาทะเล จากโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อผลักดันและส่งเสริมการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเทศบาลเมืองหัวหินได้วางแผนการจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้ในอนาคต อย่างต่อเนื่อง

 

เนื่องจากชายหาดหัวหินบริเวณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน เป็นจุดท่องเที่ยวหลักที่มีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ การจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้จะช่วยสร้างกรอบความคิดแก่นักท่องเที่ยวในการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ดีให้กับเมืองหัวหินอีกด้วย

 

ปัจจุบันโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน มีนโยบายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัลGREEN HOTEL หรือโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยทางโรงแรมมีแผนที่จะลดการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว รวมถึงเปลี่ยนหลอดพลาสติกที่ใช้กับเครื่องดื่มทำประเภทมาเป็นหลอดที่ย่อยสลายได้ เปลี่ยนจากการใช้ขวดน้ำพลาสิตกในห้องพักและห้องจัดประชุมมาเป็นขวดแก้ว ส่วนน้ำเสียที่ปล่อยออกมาจะถูกนำไปบำบัดและนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ในสวนรอบ ๆ โรงแรม ฯลฯ.

Stay Connected
Latest News