“แม็คโคร” อาสาช่วยชาวสวนแก้ปัญหาผักผลไม้ล้นตลาดอย่างยั่งยืน

แม็คโคร ขานรับกรมการค้าภายใน วางแผนช่วยชาวสวนผลไม้ เพิ่มปริมาณรับซื้อจากสหกรณ์การเกษตรจากปีก่อน แก้ปัญหาภาวะสินค้าฤดูกาลล้นตลาดอย่างยั่งยืน โดยส่งทีมติวเข้มชาวสวนรายภูมิภาค ปั้นเกษตรกรสู่พ่อค้ายุค “การตลาดนำการผลิต” ควบส่งเสริมการขาย กระตุ้นรณรงค์บริโภคผลไม้ฤดูกาลทุกสาขาทั่วประเทศ

ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย แม็คโคร ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่มีความสำคัญต่อประเทศ โดยร่วมพัฒนาศักยภาพชาวนา ชาวสวน สู่การเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นที่ยอมรับของกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ และผู้บริโภค โดยแม็คโครทำหน้าที่รับซื้อผักผลไม้จากเกษตรกรและสหกรณ์ต่าง ๆ ทั่วประเทศมากกว่า 115,000 ตันในปี 2561 สำหรับปีนี้ในกลุ่มผลไม้ฤดูกาล

 

 

ศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า “ในทุกปีผลไม้ฤดูกาลจะมีผลผลิตออกมามากในช่วงนี้ และเกิดภาวะล้นตลาด ทำให้ราคาตกต่ำ จึงได้ร่วมกับกรมการค้าภายในรับซื้อผลไม้ฤดูกาลอันได้แก่ เงาะ มังคุด ลองกอง ลำไย ทุเรียน เพิ่มขึ้น 40% จากเดิม 3,420 ตัน เป็น 4,800 ตัน ในปี 2562 โดยสิ่งที่แม็คโครเน้นย้ำกับเกษตรกรอยู่เสมอก็คือเรื่อง คุณภาพ ความปลอดภัย ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งแม็คโครร่วมทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาศักยภาพชาวสวนชาวไร่ให้มีความรู้เท่าทัน กลไกตลาด เข้าใจความหมายของแนวคิด การตลาดนำการผลิตอย่างถ่องแท้”

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงตุลาคม มีผลไม้ออกสู่ตลาดมากกว่าปกติ โดยลำไยในภาคเหนือออกสู่ตลาดกว่าครึ่งของที่ประมาณการไว้ ส่วนภาคใต้ จะมีผลผลิตทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2561 ร้อยละ 34 หรือ 648,088 ตันโดยประมาณ เฉพาะอย่างยิ่งผลผลิตมังคุดและลองกอง มีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 –60 โดยออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนกรกฎาคม –สิงหาคม 2562 ขณะที่ ลองกอง จะออกมากเดือนกันยายน –ตุลาคม 2562

 

 

โดยศิริพร กล่าวเพิ่มเติมว่า “การแก้ไขปัญหาของเกษตรกรชาวนาชาวสวนที่ยั่งยืนที่สุดในมุมของแม็คโคร ก็คือ การปรับสมดุลของอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) สินค้าเกษตรด้วยการเพิ่มปริมาณการบริโภคภายในประเทศ หรือลดการปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งไปสู่การปลูกพืชชนิดอื่นซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด ตามนโยบายการตลาดนำการผลิต ซึ่งแม็คโครจะส่งทีมไปให้ความรู้ในการสร้างมาตรฐานความปลอดภัย การวางแผนเพาะปลูกเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด นอกจากนั้นยังเพิ่มช่องทางการรับซื้อผ่านเครือข่ายสหกรณ์การเกษตร โดยมีทีมงานจัดซื้อภูมิภาคคอยให้คำปรึกษา”

 

ทั้งนี้ แม็คโคร ได้นำผลไม้ฤดูกาลมาจัดรายการในราคาพิเศษ เพื่อกระตุ้นการบริโภคพร้อมรณรงค์ให้คนไทยหันมารับประทานผลไม้ในฤดูกาลช่วยเหลือเกษตรกรมากขึ้นในทุกสาขาทั่วประเทศด้วย

Stay Connected
Latest News

มาแล้วกับงานสัมมนาสุดจึ้ง CP ALL Influencer Trend 2024 #4 กับธีม “PRIDE MONTH” พบกับเทคนิค“สร้างตัวตนให้โดดเด่น ในยุคที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย” 9 มิ.ย.67 เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้…ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!!