โทลล์เวย์สอนน้อง…รู้ทันอัคคีภัย

นอกจากให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยบนท้องถนนแล้ว ดอนเมืองโทล์เวย์ยังให้ความสำคัญของความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะความปลอดภัยจากอัคคีภัย ที่ในปัจจุบันสถิติการเกิดอัคคีภัยในอาคาร บ้านเรือนมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก และเหตุการณ์แต่ละครั้งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและบางครั้งก็รุนแรงถึงขั้นสูญเสียชีวิต


บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันอัคคีภัยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย ในโครงการ “โทลล์เวย์สอนน้อง…รู้ทันอัคคีภัย” ให้แก่คณะครู นักเรียนและบุคลากร โรงเรียนวัดเปรมประชากร อ.เมือง จ.ปทุมธานี จำนวน 800 คน ปัจจุบันโรงเรียนวัดเปรมประชากรเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรมนี้ก็เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และทักษะในการดับไฟ และหนีไฟได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

 

การอบรมในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือช่วงแรกเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่างๆ และสาธิตวิธีการใช้งานเบื้องต้น ต่อด้วยการประชุมเตรียมแผนซ้อมอพยพหนีไฟตามผังแต่ละอาคารเรียน หลังจากอบรมเสร็จก็จะเข้าสู่ช่วงการปฏิบัติจริง โดยจำลองสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้และจัดการอพยพนักเรียนมาที่จุดรวมพล

ในช่วงสุดท้ายทีมวิทยากรได้จัดให้คณะครูและนักเรียนได้ทดลองใช้ถังดับเพลิงดับไฟจริง เพื่อช่วยให้ทุกคนได้ “รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี” ได้เข้าใจการทำงานของอุปกรณ์ระงับเหตุอัคคีภัยและใช้งานอย่างถูกต้อง สามารถป้องกันและรับมืออัคคีภัยในเบื้องต้นที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ให้ตัวเองได้รับอันตรายน้อยที่สุดได้อีกด้วย

สำหรับโรงเรียน มูลนิธิ หรือ ชุมชนใดที่ต้องการให้ทีมผู้เชี่ยวชาญของบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน) เข้าไปจัดกิจกรรมนี้ สามารถแจ้งความประสงค์มาได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มที่เบอร์โทร 02-792-6522-26 วันจันทร์ -ศุกร์ (8.00-17.00 น.)

Stay Connected
Latest News

นีเวีย จับมือ บิ๊กซี พร้อมอยู่เคียงข้างทุกการดูแล กับโครงการ “นีเวีย ชวนแชร์ ส่งต่อความแคร์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” ชวนมาส่งต่อความห่วงใย ซื้อนีเวีย 1 ชิ้น เท่ากับร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น

ถอดบทเรียนความสำเร็จ “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท CPF ผนึกกำลัง สพฐ. ตชด. ยกระดับพัฒนาหลักสูตรเสริมการเรียนการสอนอย่างยั่งยืน