นักศึกษาฝึกงานยุค Disruption ต้องใจถึงและสังคมพึ่งได้

“ปลูกรักษ์ปักเลน ณ ต.คอลงโคน” เป็นกิจกรรมของเหล่านักศึกษาฝึกงานของ บล.บัวหลวง ที่มีจิตอาสาไปช่วยกันปลูกป่าชายเลน 1,000 ต้น เพื่อคืนความสมบูรณ์ให้ป่าชายเลน และยังระดมทุนซื้อเมล็ดพันธุ์พืชไว้เป็นอาหารเช้าให้เด็กนักเรียน นับเป็นกิจกรรมเล็ก ๆ ที่กระตุ้นให้เยาวชนมีจิตอาสาสร้างสรรค์ความดีเพื่อสังคม


พิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง เล่าว่า ทุกๆปี บริษัทจะรับนักศึกษาเข้ามาฝึกงานประมาณปีละ 20 -30 คน ซึ่งเขาคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่นอกจากจะมาเรียนรู้ระบบการทำงานภายในองค์กรแล้ว ควรจะปลูกฝังให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและฝึกการทำกิจกรรมร่วมกัน ดังนั้นนักศึกษาที่มาฝึกงานที่นี่จะต้องช่วยกัน คิดค้นและจัดทำกิจกรรมซีอาร์เอสร่วมกับพี่พนักงานหลักทรัพย์บัวหลวง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม

 

พิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง

 

สำหรับปีนี้ เหล่าน้อง ๆ นักศึกษาได้ช่วยกันออกความคิดจัดกิจกรรม และจัดหาทุนโดยการจำหน่ายคูปองชิงโชค และออกแบบเสื้อยืดการกุศล เพื่อระดมทุนมาจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่า “ปลูกรักษ์ปักเลน ณ ต.คลองโคน” ซึ่งเป็นการลงพื้นที่ปลูกต้นแสม และต้นโกงกาง จำนวน 1,000 ต้น เพื่อฟื้นฟูและคืนความสมบูรณ์ให้กับป่าชายเลนในพื้นที่ ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม หลังถูกบุกรุกทำลายอย่างหนัก

ณฤทัย จองหยิน นักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่าถึงเหตุผลของการจัดกิจกรรมนี้ว่า “ในอดีตพื้นที่ป่าชายเลนบ้านคลองโคนเคยถูกบุกรุกทำลายเพื่อทำนากุ้ง และทำประโยชน์อื่นๆ ทำให้ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ลดลงเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้จึงทำให้หนูอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยคืนความสมบูรณ์ให้กับป่าชายเลนแห่งนี้อีกครั้งหนึ่ง”

นอกจากนี้ น้องๆนักศึกษา ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของเด็กๆ ในโรงเรียนบริเวณชุมชนที่ทำกิจกรรม จึงได้ลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลที่โรงเรียนวัดคลองโคน และจากการพูดคุย สอบถามทางคุณครู จึงทราบว่าโรงเรียนดังกล่าวเปิดสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2467 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน 54 คน แต่งบประมาณอาหารไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ทีมนักศึกษาฝึกงานจึงได้กลับมาประสานงานกับทางบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง เพื่อนำเครื่องอุปโภค-บริโภคอุปกรณ์ รวมถึงคอมพิวเตอร์ไปมอบให้ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดคลองโคน ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยพี่ๆ พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวงพร้อมใจกันขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการระดมทุนและบริจาคเมล็ดพันธ์พืชผักสวนครัว เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการอาหารมื้อเช้าให้แก่เด็กๆ ของโรงเรียนดังกล่าว

 

ศุภลักษณ์ สุขศิลา นักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้เล่าความรู้สึกจากการเข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกรักษ์ ปักเลน” ให้ฟังว่า “รู้สึกดีทีได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมดีๆอย่างนี้ การมาฝึกงานที่นี่ได้รับอะไรกลับไปมากกว่าที่คิด ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ทักษะการทำงาน หรือประสบการณ์การดีดีที่ไม่มีสอนในรั้วมหาวิทยาลัย”

Stay Connected
Latest News

นีเวีย จับมือ บิ๊กซี พร้อมอยู่เคียงข้างทุกการดูแล กับโครงการ “นีเวีย ชวนแชร์ ส่งต่อความแคร์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” ชวนมาส่งต่อความห่วงใย ซื้อนีเวีย 1 ชิ้น เท่ากับร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น

ถอดบทเรียนความสำเร็จ “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท CPF ผนึกกำลัง สพฐ. ตชด. ยกระดับพัฒนาหลักสูตรเสริมการเรียนการสอนอย่างยั่งยืน