“ซันไลต์ Go Green Art Exhibition” ชวนคนรุ่นใหม่ลด-ละ-เลิก single used plastic

ซันไลต์ “ปฏิวัติพลาสติก” จับมือ 3 ตัวแทนนิสิต-นักศึกษานำเสนอผลงานศิลปะสร้างสรรค์จากพลาสติกเหลือใช้ “ซันไลต์ Go Green Art Exhibition” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการรักษ์โลกและกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ ลด-ละ-เลิก ใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจำวัน พร้อมผนึกกำลังเครือข่ายร้านค้า 7-11 เปิดตัวซันไลต์ ลิมิเต็ด อิดิชั่น ดีไซน์รักษ์โลกที่ออกแบบโดยนิสิต-นักศึกษา นำรายได้ส่วนหนึ่งไปสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์และลดขยะพลาสติกภายในโรงเรียนทับสะแกวิทยาและชุมชนโดยรอบในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้ชายฝั่งอ่าวไทย


ฤชุพัณณ์ ชูครุวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ล้างจาน บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า “ซันไลต์ มีเป้าหมายในการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ทุก SKU ให้เป็นพลาสติกรีไซเคิล 100% ทั้งหมดภายในปี 2565 ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายของยูนิลีเวอร์ทั่วโลก เริ่มจากปี 2560 ที่ซันไลต์ได้เปิดตัวบรรจุภัณฑ์ขวดดีไซน์ใหม่ เปลี่ยนจากเดิมที่เป็นขวดพลาสติก HDPE ทรงกลมทึบสีเหลืองที่ใช้มายาวนาน เป็นขวด PET พลาสติกใสคุณภาพสูง ส่งผลให้ลดการใช้พลาสติกได้ถึง 274 ตันต่อปี (เทียบเท่ากับขวดซันไลต์ขนาด 150 มล. จำนวน 26 ล้านขวด) และในช่วงต้นปี 2562 นี้ ได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ที่ทำมาจากพลาสติกรีไซเคิล 100% ดังนั้น เราจึงสามารถลดการใช้พลาสติกได้รวม 551 ตันต่อปี พร้อมยังช่วยลดก๊าซที่ก่อภาวะเรือนกระจกลงได้ 56% นับเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทาง เพื่อความยั่งยืนของโลก สิ่งแวดล้อม และธุรกิจที่ต้องเดินหน้าไปพร้อมกัน”

 

 

ส่วนนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ “ซันไลต์ Go Green Art Exhibition” สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการ ลด-ละ-เลิก ใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง โดยการหันมาเลือกใช้พลาสติกรีไซเคิลให้มากขึ้น และนำบรรจุภัณฑ์มาใช้ซ้ำ รวมไปถึงการจัดการกับบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้วอย่างเหมาะสม

โดยได้รับความร่วมมือจาก 3 ตัวแทนนิสิต-นักศึกษา สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภายใต้หัวข้อ “Plastic Alive: คืนชีวิตคิดแบบพลาสติก” ที่สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อปัญหาขยะพลาสติก โดยทั้ง 3 ผลงานที่จัดแสดงประกอบด้วp

ผลงาน “พลาสเต่า” จากทีมมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ใช้ “กระดองเต่า” เป็นรูปทรงหลักที่สื่อถึงสิ่งมีชีวิต และตัววัสดุที่ทำจากขวดพลาสติกทำหน้าที่สื่อถึงเรื่องปัญหาพลาสติกในชีวิตประจำวัน

 

ผลงาน “พลาสเต่า” จากทีมมหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงาน “Round Make” จากทีมมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่เปรียบเทียบถึงการที่มนุษย์บริโภคทรัพยากรมากจนท้ายที่สุดกลับมาทำร้ายตัวเอง เหมือนเกมงูกินไข่ที่ต้องกินไข่ไปจนกว่าจะตาย

ผลงาน “อ้อมกอด” จากทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สะท้อนถึงการนำพลาสติกมารีไซเคิลเสมือนการมอบชีวิตและความสดใสคืนให้กับโลกของเรา ไม่แตกต่างกับการคลอดบุตรซึ่งเปรียบเสมือนความบริสุทธิ์ เป็นการให้ชีวิตที่สดใส นอกจากนี้ “สกาย-วงศ์รวี นทีธร” ตัวแทนคนรุ่นใหม่หัวใจรักษ์โลก ยังมาแบ่งปันไอเดีย ลด-ละ-เลิกใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในแบบของตนเองในงานนี้อีกด้วย

 

ผลงาน “Round Make” จากทีมมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พร้อมกันนี้ ซันไลต์ ยังได้ผนึกกำลังเครือข่ายร้าน 7-11 เปิดตัวบรรจุภัณฑ์ซันไลต์ ลิมิเต็ด อิดิชั่น ดีไซน์รักษ์โลก จากผลงานออกแบบของน้องๆ ทั้ง 3 สถาบัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สำหรับผลงานที่ชนะเลิศเป็นของทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกใช้สีเหลืองและสีฟ้าน้ำทะเลเป็นหลัก เพื่อสื่อถึงความต้องการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ความสดใส และความหวังในการร่วมมือกันเพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน

ซันไลต์ ลิมิเต็ด อิดิชั่น จะวางจำหน่ายในร้าน 7-11 จำนวน 120,000 ขวด ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ รายได้จากการจำหน่ายทุกขวดจะได้รับการสมทุบจากซันไลต์ 1 บาท เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนทับสะแกวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับกิจกรรมสนับสนุนการรณรงค์และลดขยะ พลาสติกภายในโรงเรียนและชุมชน

ผลงาน “อ้อมกอด” จากทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ผลงานศิลปะจากขยะพลาสติก “ซันไลต์ Go Green Art Exhibition” และผลงานทั้ง 3 ชิ้น จะถูกนำไปจัดแสดงชั้น 8 ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ถนนพระราม 9 ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม ถึง 17 พฤศจิกายนนี้ จากนั้น ซันไลต์จะร่วมมือกับโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand เพื่อแยกชิ้นส่วนของผลงาน และนำพลาสติกทั้งหมดไปรีไซเคิลเป็นผ้าจีวร เพื่อนำไปมอบให้กับวัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นการลดปริมาณขยะพลาสติก และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าต่อไป

Stay Connected
Latest News