“ดอยคำ”ห่วงใยสุขภาพทีมแพทย์ ส่ง”น้ำมะขามป้อม”และ”มัลเบอร์รี่” ช่วยต้านโควิด

ย้อนไปเมื่อปีพุธศักราช ๒๕๕๘ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชดำริฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ราษฎร โดยมีราษฎรในพื้นที่เข้ามาเรียนรู้และทำงานด้านต่างๆ

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี เสด็จเยือนดอยคำ๑

กรมป่าไม้ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดิน ๑,๙๐๕ ไร่ ซึ่งเดิมเป็นที่ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ปลูกพืชไม่ได้ ชาวบ้านตัดไม้ทำลายป่าเป็นวงกว้าง สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เข้ามารับผิดชอบในการส่งเสริมให้ราษฎรเรียนรู้การสร้างป่าสร้างรายได้ คนอยู่กับป่าได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน ซึ่งในป่ามีต้นมะขามป้อมจำนวนมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรขึ้น เพื่อให้ชาวบ้านเก็บมะขามป้อมส่งขายที่โรงงานแปรรูปเพื่อผลิตน้ำมะขามป้อม แล้วส่งให้ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

ดอยคำ ผู้นำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ได้นำผลผลิตน้ำมะขามป้อมจากโครงการฯ มาผลิตเป็น “น้ำมะขามป้อมและน้ำบ๊วย ๔๒%” จากชาวเขาอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ ร่วมกับการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างยั่งยืน

ยังมี “น้ำมัลเบอร์รี” หรือ ลูกหม่อน จากการส่งเสริม โดยโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ จังหวัดน่าน ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และโครงการภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ต่อยอดสู่การเป็น น้ำมัลเบอร์รีพร้อมดื่ม สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้น

 

 

ดอยคำ ขอส่งมอบความห่วงใย ผ่านผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ และสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาล ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ~ ๑๙ อาทิ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นต้น


นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังขอร่วมบริจาคให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลดังกล่าว ในการเติมเต็มสำหรับการบริโภค โดยการเสริมน้ำมะขามป้อมและน้ำบ๊วย ๔๒ % ในถาดอาหารของผู้ป่วย เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันที่ขาดหาย ให้กลับมาดังเดิมโดยเร็ว ด้วยการใช้ธรรมชาติบำบัดอีกทางหนึ่งด้วย

เนื่องด้วย สถานการณ์ แพร่ระบาดของไวรัสโควิด ~ ๑๙ ซึ่งอยู่ในช่วงวิกฤต และมีจำนวนติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากขึ้น การรับมือด้วยการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการกินอาหารให้ครบ ๕ หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ วันละ ๖ ~ ๘ ชั่วโมง ออกกำลังกายเป็นประจำ มีความสำคัญที่สุด

ในส่วนของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ออกมาเปิดเผยว่ามีพืชสมุนไพร หลายชนิดที่ช่วยเสริมภูมิต้านทานให้ร่างกาย ช่วยต้านทาน ไวรัสโควิด ~ ๑๙ ได้ คือ ผักผลไม้ สมุนไพร “เห็ดหลินจือ” ที่มีฤทธิ์ช่วย “กระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย และลดโอกาสเจริญเติบโตของเชื้อไวรัส” ผสานพลังจาก ๓ สมุนไพรไทย “ตรีผลา” สมอไทย สมอพิเภก และมะขามป้อม ซึ่งช่วยในการปรับสมดุลธาตุ เสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ซึ่งสามารถรับประทานในรูปของเครื่องดื่ม


อย่างไรก็ตาม “มะขามป้อม” เป็นผักผลไม้ที่มี “วิตามินซีสูง” มีสารต้านอนุมูลอิสระ เสริมการทำงานของเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันเปรียบเทียบได้ว่า กินมะขามป้อมเพียง ๑ ผล ก็จะได้รับวิตามินซีเพียงพอสำหรับร่างกายใน ๑ วัน สำหรับคนปกติ

นอกจากนี้ “ลูกหม่อน” ยังเป็นตัวช่วย “เสริมการทำงานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันด้วย” เพราะมีสารกลุ่มแอนโทไซยานิน ซึ่งเป็นสารเฟลโวนอยด์ มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้ ต้านการอักเสบ ต้านโรคหวัด

ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ~ ๑๙ ในครั้งนี้ “ดอยคำ” ตระหนักถึงการใส่ใจสุขภาพเป็นสำคัญ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบสุขภาพอันดีพร้อมกำลังใจ ให้กับคณะแพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติงานทุกท่านให้ผ่านพ้น วิกฤตนี้ไปให้ได้……

Stay Connected
Latest News

กลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะตัวแทนหนึ่งเดียวของภาคเอกชนไทย กับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ มากว่า 7 ปี   พร้อมบริษัทในเครือ จับมือร่วมกับ UN ส่งต่อโลกที่ยั่งยืนสู่เจเนอเรชั่นถัดไป ภายใต้แคมเปญ “Central Group Love the Earth” (เซ็นทรัล กรุ๊ป เลิฟ ดิ เอิร์ธ)