บล.บัวหลวง ร่วมกับ มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ “สร้างอาชีพสำหรับผู้พิการ”

หลักทรัพย์ บัวหลวง จับมือมูลนิธิพระมหาไถ่ ทำ“ข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการสร้างอาชีพคนพิการ” เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 วันนี้พนักงานแผนก Customer Service มีผู้พิการทางขาหลายคนมีโอกาสได้ทำงานด้านสื่อสารและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการฝึกอบรมมา ถือเป็นการมอบโอกาสให้กับผู้พิการได้มีส่วนร่วมในการทำงานและดำรงชีวิตได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืนเช่นเดียวกับคนทั่วไป


เสียงสวัสดีตามสายทักทายเมื่อลูกค้าโทรศัพท์เข้ามาใช้บริการ Customer Service ของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง บางทีหนึ่งในเสียงทักทายนั้นอาจจะเป็นผู้พิการที่อยู่ในโครงการ”สร้างอาชีพสำหรับผู้พิการ”ก็ได้ ซึ่งปัจจุบันหลักทรัพย์บัวหลวงได้เปิดโอกาสให้ผู้พิการจำนวนหนึ่งมารับการอบรมเพื่อเข้ามาเป็นทำงานสามารถดำรงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรี

บรรณรงค์ พิชญากร กรรมการผู้จัดการอาวุโส กิจการค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เล่าถึงจุดเริ่มต้นและวัตถุประสงค์ของโครงการว่า “เมื่อ 2 ปีก่อน ทีมผู้บริหารและพนักงานของหลักทรัพย์บัวหลวง ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมการทำงานของผู้พิการในมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ เราจึงมีแนวคิดที่รับผู้พิการเข้ามาทำงานในบริษัทฯ เนื่องจากปัจจุบันโลกของธุรกิจและการให้บริการข้อมูลทางการเงินได้เชื่อมต่อกับนักลงทุนผ่านระบบออนไลน์ และระบบโทรศัพท์ของบริษัทได้อย่างครอบคลุม ทำให้ผู้พิการสามารถทำงานด้านการให้ข้อมูล, แนะนำวิธีการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์, วิธีการฝากถอนเงิน ผ่านระบบออนไลน์ได้ใกล้เคียงกับพนักงานของบริษัทฯ”

โดยผู้พิการเหล่านี้จะต้องผ่านการอบรมวิธีการให้ข้อมูลอย่างถูกต้องก่อนการให้บริการ รวมทั้งได้มีการนำเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงการทำงานระหว่างทีมงานของบริษัทฯ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถทำงานได้ ทุกที่ ทุกเวลา ถือได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้แสดงศักยภาพในการร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างเต็มที่

สำหรับผู้พิการที่มีโอกาสเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นผู้พิการทางขา ซึ่งสามารถใช้อวัยวะส่วนอื่น ๆ ของร่างกายทำงาน ผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทฯ จึงได้จัดจ้างให้เข้ามาทำงานในฝ่ายธุรกิจดิจิทัล ภายใต้ตำแหน่ง Customer Service ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำระบบการทำงานออนไลน์ เพื่อเชื่อมต่อและอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการสามารถปฏิบัติงานอยู่ที่มูลนิธิฯ ได้ โดยไม่ต้องเดินทางไกลมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน และมีการประชุมผ่านระบบ Video Conference เป็นประจำ ระหว่างทีมงานบริษัทกับผู้ปฏิบัติงานในมูลนิธิฯ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน, ปัญหาที่พบในช่วงการทำงาน พร้อมทั้งแนะนำทักษะ รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน เป็นต้น

ณัทเดช โพธิรัง หรือ เปา หนึ่งในผู้พิการที่ได้ร่วมงานกับบริษัทฯ เล่าให้ฟังว่า “ทางบริษัทฯ ได้มอบหมายหน้าที่ให้ติดตามการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง ทางบริษัทฯ ได้มีการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้ทีมงานทุกคนก่อน ทั้งในด้านการสื่อสารกับลูกค้า และการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ทำให้ทุกคนได้เรียนรู้รูปแบบ การทำงานที่ถูกวิธีและพร้อมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายที่กำหนด”

ด้าน แสงรัตน์ สุพรรณโรจน์ หรือ รัตน์ ผู้พิการอีกท่านที่มีโอกาสร่วมงานกับบริษัทฯ เล่าว่า “รู้สึกดีใจ และเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานกับองค์กรที่มีชื่อเสียง ต้องขอขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ และให้โอกาสผู้พิการในมูลนิธิฯ ได้พิสูจน์ความสามารถว่า พวกเราก็สามารถปฏิบัติงานได้เช่นเดียวกับคนปกติ และขอบคุณในความเชื่อมั่นที่มีต่อศักยภาพของพวกเรา”

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของน้อง ๆ ผู้พิการ ซึ่งผลที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก เพราะผู้พิการทุกท่านสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับพนักงานปกติที่ทำงานประจำ ทางบริษัทฯ จึงมีแนวคิดที่จะวางแผนให้สิทธิ์ผู้พิการได้มีโอกาสเข้ามาทำงานร่วมกับบริษัทฯ ตามความสามารถที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น นับเป็นความสำเร็จอีกบทบาทหนึ่งในการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้สำหรับผู้พิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนไปกับเทคโนโลยีของหลักทรัพย์บัวหลวง

Stay Connected
Latest News

กลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะตัวแทนหนึ่งเดียวของภาคเอกชนไทย กับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ มากว่า 7 ปี   พร้อมบริษัทในเครือ จับมือร่วมกับ UN ส่งต่อโลกที่ยั่งยืนสู่เจเนอเรชั่นถัดไป ภายใต้แคมเปญ “Central Group Love the Earth” (เซ็นทรัล กรุ๊ป เลิฟ ดิ เอิร์ธ)