บ้านปูฯจับมือสภากาชาดไทย ชวนคนกล้ามาบริจาคโลหิตพร้อมรับหน้ากาก “Mask for Blood Hero”

โควิด-19พ่นพิษ ส่งผลวิกฤติเลือดขาดแคลน บ้านปูจับมือสภากาชาดไทย วาโก้ ร่วมผลิตหน้ากาก“Mask for Blood Hero” Limited Edition ในโครงการ Plus One เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต แจกฮีโร่ผู้บริจาคกว่า 400,000 ชิ้นทั่วประเทศ


การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้การบริจาคโลหิตมียอดผู้บริจาคลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทว่าความต้องการในการใช้โลหิตเพื่อรักษาผู้ป่วยไม่ได้ลดลงเลย จากการายงานของสภากาชาดไทยพบว่า ปี2562 มีผู้บริจาคโลกหิต 1 ครั้ง เป็นจำนวน 1,005,230 บริจาคปีละ 2 เป็นจำนวน 291,240 และบริจาคปีละ 3 ครั้งเป็นจำนวน 140,727 ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้เกิดวิกฤติการขาดแคลนโลหิตในช่วงที่ผ่านมา

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า “ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมาก การบริจาคโลหิตทั่วประเทศลดน้อยลง เนื่องจากผู้บริจาคโลหิตมีความกังวลในการเดินทางมาบริจาค จนเกิดภาวะวิกฤติโลหิตขาดแคลนทั่วประเทศ ส่งผลกระทบกับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับโลหิตในการผ่าตัด อุบัติเหตุ ฯลฯ. ที่มีการสูญเสียโลหิตอย่างเฉียบพลัน ซึ่งการรักษาผู้ป่วยต้องมีโลหิตสำรองระหว่างการผ่าตัด จำนวน 2-3 ยูนิต ในกรณีที่มีอาการรุนแรง ต้องใช้โลหิตจำนวน 5-10 ยูนิต ถ้าโลหิตไม่พียงพอแพทย์ต้องเลื่อนการผ่าตัด อาจเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยถึงชีวิตได้”

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นวิกฤติดังกล่าว จึงร่วมมือกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนหน้ากาก “Mask for Blood Hero” ในโครงการ Plus One เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต สานต่อความตั้งใจแน่วแน่ในการร่วมดูแลสังคมไทยอย่างดีที่สุดทั้งในเวลาปกติและในภาวะวิกฤติ โดยบริษัท บ้านปูและไทยวาโก้ จัดสรรงบประมาณ 20 ล้านบาท สมทบโครงการฯ สำหรับผลิตหน้ากากอนามัย “Mask for Blood Hero” จำนวน 400,000 ชิ้น มอบเป็นของที่ระลึกให้ผู้บริจาคโลหิตทุกคน

ชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บ้านปูฯ ในฐานะบริษัทที่ร่วมมือกับสภากาชาดไทยในการช่วยเหลือสังคมฝ่าวิกฤติมาหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมครั้งใหญ่ในปี 2554 และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในแขวงอัตตะปือ สปป.ลาว ปี 2561 จึงเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องเข้ามาร่วมมือกับสภากาชาดไทยในการรณรงค์ให้ประชาชนมาร่วมกันบริจาคเลือดให้มีโลหิตสำรองเพียงพอที่จะสามารถช่วยชีวิตคนไทยต่อไปได้”

ส่วน ธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการผลิตหน้ากาก “Mask for Blood Hero”ว่าเนื้อผ้าผลิตจากเส้นใย Nylon ขนาดเล็กระดับ Microfiber มีความละเอียดสูทำให้ผ้ามีความอ่อนนุ่มกระชับเข้ากับรูปหน้า มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการกระจายขอเชื้อโรค สามารถซักทำความสะอาด และนำกลับมาใช้ซ้ำได้ “วาโก้ผลิตหน้ากาก “Mask for Blood Hero” จำนวน 400,000 ชิ้น ซึ่งเป็น Limited Edition มีจำนวนจำกัด ไม่มีการผลิตเพิ่มอีกแล้ว”

ปิดท้ายด้วย ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานอนุรรมการรณรงค์เพิ่มผู้บริจาคโลหิต กล่าวถึงว่า “ หน้ากาก Blood Hero ผลิตจำนวน 4 แสนชิ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้บริจาคโลหิตเท่านั้น โดยจะต้องลงทะบียนผ่าน QR Code ณ จุดบริจาคโลหิตเท่านั้น ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง และโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม -31 ตุลาคม 2563 หรือจนกว่าของจะหมด “

Stay Connected
Latest News