ปรบมือดัง ๆ!!มิชลินไกด์ 2020 เพิ่มดาว Green Star “ดาวมิชลินรักษ์โลก” ให้แก่ ร้าน PRU

นับเป็นปรากฏการณ์ที่ดีในวงการนักชิมที่เริ่มหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันอย่างจริงจัง เมื่อมิชลินไกด์ประกาศติดดาวให้เหล่าร้านอาหารในประเทศไทยไปเมื่อวาน แต่มี “ดาวดวงใหม่” เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งดวงที่จะมอบให้กับร้านอาหารที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม นั่นคือ รางวัล MICHELIN Green Star หรือ “ดาวมิชลินรักษ์โลก”


ซึ่งร้านแรกที่คว้าดาวดวงใหม่ไปครองคือร้าน PRU (พรุ) ที่ภูเก็ต ซึ่งได้รับมิชลิน 1 ดาวด้านความอร่อยไปเมื่อปี 2561 และปีนี้นอกจากจะสามารถรักษาดาวแห่งความอร่อยไว้ได้แล้ว ร้านPRU ยังเพิ่มดาวเกียรติยศด้านรักษ์โลกเป็นรายแรกมาครอบอีก 1 ดาวอีกด้วย

ในเพจของมิชลินไกด์ได้กล่าวถึงร้าน PRU ไว้ว่า …..PRU (พรุ) ร้านอาหาร 1 ดาวมิชลินในจังหวัดภูเก็ต คว้ารางวัล MICHELIN Green Star หรือ “ดาวมิชลินรักษ์โลก” ซึ่งมอบให้กับร้านอาหาร 1 แห่งหรือมากกว่านั้น ที่ดำเนินกิจการและมีแนวปฏิบัติประจำวันด้านการประกอบอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีบทบาทในการส่งเสริมวิสัยทัศน์ดังกล่าวให้แพร่หลายในวงกว้าง

ทั้งนี้ PRU เป็นแบบอย่างที่โดดเด่นในด้านการประกอบอาหารอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นเผยแพร่หลักปรัชญา “Dine Good, Do Good” หรือ “กินดีอยู่ดี” ด้วยการลดปริมาณคาร์บอนฟุตฟริ้นท์ การใช้สารเคมี และขยะอาหาร นอกจากนี้ ยังประกอบอาหารโดยเลือกใช้วัตถุดิบตามฤดูกาลในประเทศเท่านั้น ซึ่งครอบคลุมอาหารทะเลที่ไม่ได้ออกจับในฤดูวางไข่และเนื้อสัตว์จากฟาร์มเลี้ยงแบบเปิด รวมทั้งยังมีทีมวิจัยที่จัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ขึ้นเพื่อสงวนพืชพรรณในท้องถิ่นให้คงอยู่

Stay Connected
Latest News