โลตัสตอกย้ำนโยบายสิ่งแวดล้อม เดินหน้าต่อยอด ”ถุงคืนชีพฯ”นำรายได้ช่วย SME 77 จว.

โลตัส สานต่อเป้าหมายในการรักษาสิ่งแวดล้อม เปิดตัวโครงการ “ถุงคืนชีพ สร้างอาชีพ” นำรายได้จากการจำหน่ายถุงใช้ซ้ำ มอบให้กับผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต โควิด-19 เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพ ให้มีรายได้ที่ยังยืน


ในปี 2563 โลตัสได้พัฒนา”ถุงคืนชีพ”ซึ่งเป็นถุงพลาสติกแบบหนาที่ใช้ซ้ำได้หลายครั้ง ผลิตจากส่วนผสมของพลาสติกรีไซเคิล ลูกค้าสามารถนำ “ถุงคืนชีพ” ใบเก่าที่ชำรุดมาแลกเป็นถุงคืนชีพใบใหม่ได้ฟรี ที่โลตัสทุกสาขา โดยโลตัสจะนำกลับเข้าระบบเพื่อนำรีไซเคิลต่อไป ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายถุงคืนชีพในปี 2563 โลตัสได้นำไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลมะเร็ง 8 แห่งทั่วประเทศ รวมเป็นจำนวนเงินกว่า 9.2 ล้านบาท

สลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท โลตัส กล่าวว่า “ในปีที่ผ่านมา เราได้เห็นผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากคือกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็ก SME และเกษตรกร ในปี 2564 นี้ เราจึงอยากมอบของขวัญให้กับผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วยมอบรายได้ที่ได้รับจากการจำหน่ายถุงคืนชีพ หรือถุงพลาสติกแบบใช้ซ้ำให้กับผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศภายใต้โครงการ “ถุงคืนชีพ สร้างอาชีพ”

โดยโลตัสได้ร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถือเป็นการต่อยอดโครงการถุงคืนชีพ ซึ่งได้ดำเนินการครบรอบ 1 ปีที่มีการงดแจกถุงพลาสติกตามนโยบายของรัฐบาล โดยในปีนี้โลตัวได้มีการปรับรูปแบบของถุงคืนชีพให้สวยงามมีการพิ่มพ์ลวดลายให้กับถุงคืนชีพเป็นลาย “ผ้าไทยประจำ 4 ภาค” ซึ่งจะมีจำหน่ายที่โลตัสทุกสาขาทั่วประเทศ ในราคา 3 บาท โดยนำรายได้มาจัดหาอุปกรณ์ประกอบอาชีพสำหรับจำหน่ายอาหาร และบัตรเงินสด รวมมูลค่าทุนละ 30,000 บาท เพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพแก่ SME 77 ราย พร้อมทั้งมีการจัดอบรมในการประกอบอาชีพเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME มีรายได้ที่ยั่งยืน

โลตัสให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายและโครงการต่างๆที่ชัดเจน เพื่อสนับสนุนปณิธานในการเป็นห้างค้าปลีกสีเขียวอย่างแท้จริง โดยเริ่มดำเนินรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ด้วยการมอบแต้มคลับการ์ดสำหรับลูกค้าที่ไม่รับถุงพลาสติก นอกจากนั้นยังมีโครงการอื่นๆ อาทิ ตู้รับคืนขวดพลาสติก การยกเลิกการใช้หลอดพลาสติก และการยกเลิกการใช้ถาดโฟม ตามเป้าหมายในการสร้างระบบปิดของบรรจุภัณฑ์ (closed-loop packaging system) จนมาถึงโครงการในปีนี้ที่มุ่งมั่นที่สานต่ออย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศอีกด้วย

Stay Connected
Latest News

นีเวีย จับมือ บิ๊กซี พร้อมอยู่เคียงข้างทุกการดูแล กับโครงการ “นีเวีย ชวนแชร์ ส่งต่อความแคร์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” ชวนมาส่งต่อความห่วงใย ซื้อนีเวีย 1 ชิ้น เท่ากับร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น

ถอดบทเรียนความสำเร็จ “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท CPF ผนึกกำลัง สพฐ. ตชด. ยกระดับพัฒนาหลักสูตรเสริมการเรียนการสอนอย่างยั่งยืน