โซเด็กซ์โซ่ไทยนำร่อง “WasteWatch”จับมือ รพ.-รร.บริหารจัดการลดปริมาณขยะอาหารอย่างยั่งยืน

โซเด็กซ์โซ่ไทย เปิดตัวโครงการ “WasteWatch” บริหารจัดการอาหารแนวใหม่ นำร่องสถานพยาบาลและโรงเรียนนานาชาติ 7 แห่ง โดยมีทีมเข้าไปช่วยเหลือเก็บข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดทุกวัน สามารถป้องกันการสูญเสียอาหารโดยเฉลี่ย 50%

โครงการ “WasteWatch” เป็นโครงการที่ โซเด็กซ์โซ่ ทั่วโลก ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับบริษัท Leanpath กลุ่มผู้นำธุรกิจที่ได้มาตรฐานสูงสุดในการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมระดับโลก รวมทั้งมุ่งมั่นในการลดขยะอาหารประจำวันในครัวโลก เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันที่ทันสมัย

ปัจจุบัน โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ได้เริ่มนำร่องโครงการ “WasteWatch” นี้ โดยนำไปบริหารจัดการให้กับกลุ่มลูกค้าในหน่วยงานสถานพยาบาลและโรงเรียนนานาชาติชั้นนำในเมืองไทยแล้ว 7 แห่ง ซึ่งนอกจากจะช่วยให้มีการลดปริมาณขยะอาหารในองค์กรของลูกค้าแล้ว ยังเป็นการช่วยสนับสนุนรัฐบาลในการบริหารจัดการในโครงการ Food Waste Management ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่ต้องการบริการจัดการเรื่องการสูญเสียอาหารและลดปริมาณขยะอาหารอย่างยั่งยืน

อาร์โนด์ เบียเลคกิ ประธานบริหาร โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย

อาร์โนด์ เบียเลคกิ ประธานบริหาร โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย กล่าวว่า “ความหิวโหยและปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนในวันนี้ นับเป็นวิกฤติระดับโลกที่เราทุกคนกำลังเผชิญอยู่ภายใต้การเพิกเฉยต่อขยะอาหารที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน ดังนั้นในฐานะที่ โซเด็กซ์โซ่ เป็นผู้นำการบริการด้านอาหารระดับโลก ซึ่งเราได้ตระหนักถึงปัญหาระดับโลกนี้มาตลอดเวลา และวันนี้เราได้เร่งปฏิบัติในการต่อสู้กับขยะอาหารเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติที่กำลังอยู่ในท่ามกลางความหิวโหยทั่วโลก ด้วยการปรับใช้จากโครงการ“WasteWatch” อย่างรวดเร็วสำหรับการบริหารจัดการให้แก่ลูกค้าของโซเด็กซ์โซ่ทั่วโลก

ทั้งนี้โซเด็กซ์โซ่ยังมีนโยบายเพิ่มขีดความสามารถให้กับลูกค้าและผู้บริโภคที่ให้บริการ รวมทั้งติดตามขยะอาหารในสถานที่ที่ให้บริการว่ามีมากน้อยเพียงใด พร้อมทั้งเปิดเผยแพร่ตัวเลขเหล่านี้ต่อธารณะเพื่อเป็นการกระตุ้นให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้านเชฟจิรโรจน์ นาวานุเคราะห์ (เชฟป็อบ) National Executive Chef โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย กล่าวว่า “การทำงานของโปรแกรมในโครงการ “WasteWatch” สามารถตอบโจทย์ช่วยเร่งการรณรงค์และจัดการกับขยะอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้แล้วยังสามารถสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านเศรษฐกิจด้านการลดต้นทุน ด้านสิ่งแวดล้อมในการลดภาวะโลกร้อน ด้านสังคมเพื่อช่วยลดจำนวนผู้หิวโหยทั่วโลก และด้านกฎปฏิบัติในธุรกิจที่ช่วยให้ผู้ประกอบการมีแนวทางที่ถูกต้อง”

เนื่องจากโครงการ “WasteWatch” นี้เป็นแนวทางการบริการด้านอาหารแนวใหม่ ดังนั้น ทีมเชฟ และนักโภชนาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดงานของโซเด็กซ์โซ่ จึงจำเป็นต้องผ่านการฝึกอบรมและมีการสนับสนุนให้คิดอย่างสร้างสรรค์ตามวิธีที่บริษัทฯ ได้วางแผนการทำงานไว้ และเสิร์ฟอาหารเพื่อลดขยะที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งแนวทางการทำงานจาก “WasteWatch” นี้จะช่วยป้องกันการสูญเสียอาหารโดยเฉลี่ย 50% ทีมงานของโซเด็กซ์โซ่สามารถเก็บข้อมูลของขยะอาหารในแต่ละวัน แต่ละครัว ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจน ทำให้ทีมงานเกิดความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้การดำเนินงาน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ตามเป้าหมาย เพื่อช่วยลดขยะอาหารที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นขยะอาหารที่เกิดในครัวหรือขยะอาหารจากผู้บริโภคเองก็ตาม

โซเด็กซ์โซ่ บริษัทผู้นำระดับโลกด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการบริหารจัดการแบบครบวงจรจากประเทศฝรั่งเศส ผู้นำการบริการด้านอาหารระดับโลก รวมทั้งได้เปิดให้บริการในประเทศไทยมากกว่า 16 ปี ได้เปิดตัวโครงการ “WasteWatch” ที่มุ่งมั่นในการลดขยะอาหาร รวมทั้งช่วยสนับสนุนการขจัดความหิวโหยและช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในการลดจำนวนขยะอาหารและการสูญเสียอาหารระหว่างขั้นตอนการผลิตลงถึง 50% ภายในปี พ.ศ.2568

 

Stay Connected
Latest News