วัคซีนโควิด-19 จากแอสตร้าเซนพร้อมฉีดให้คนไทยต้นเดือนมีนาคมนี้

แอสตร้าเซนเนก้าแถลงถึงความคืบหน้าการขนส่งวัคซีนโควิด-19 ซึ่งมาถึงประเทศไทยเมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา และเป็นหนึ่งในวัคซีนชุดแรกในเอเชีย-แปซิฟิก ที่ลำเลียงมาก่อนกำหนดเดิมที่วางไว้รในไตรมาสที่ 2  

แอสตร้าเซนเนก้าได้กล่าวเพิ่มเติมว่าแม้วัคซีนมาถึงประเทศไทยแล้ว แต่การนำออกใช้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าผ่านกระบวนการยืนยันคุณภาพครบถ้วนทุกขั้นตอน ทั้งนี้วัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้าแต่ละชุดผ่านการทดสอบมาตรฐานคุณภาพต่าง ๆ กว่า 60 ครั้ง ตลอดเส้นทางจากการผลิตถึงการฉีด นอกจากนั้น แอสตร้าเซนเนก้ายังร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขของแต่ละประเทศ เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นว่าคุณภาพของวัคซีน ได้มาตรฐานที่วางไว้สำหรับคนไทย การดำเนินการอย่างเคร่งครัดนี้เพื่อตอกย้ำให้คนไทยที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 มั่นใจว่าเป็นวัคซีนที่ได้มาตรฐานสูงสุด

ทั้งนี้ตามกำหนดการ วัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้าชุดนี้จะผ่านขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพภายในสัปดาห์ที่สองของเดือนมีนาคม ศกนี้ ขณะนี้แอสตร้าเซนเนก้ากำลังทำงานร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างแข็งขันเพื่อประชาชนชาวไทย เพื่อให้นำวัคซีนออกใช้ได้ทันทีเมื่อผ่านกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ

วัคซีนโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า ผ่านการอนุมัติคำรับรองเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนตำรับยา หรืออนุญาตใช้ในกรณีฉุกเฉินในกว่า 50 ประเทศโดยองค์การอนามัยโลก

 

Stay Connected
Latest News