กลุ่มยูนิโคล่ เผยพันธกิจความยั่งยืน2564 ส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้คนรุ่นใหม่

ฟาสต์ รีเทลลิ่ง เจ้าของแบรนด์ยูนิโคล่ เผยแพร่รายงานด้านความยั่งยืนปี2564 ภายใต้พันธกิจ”ปลดล็อกพลังแห่งเสื้อผ้า (Unlocking the Power of Clothing) พร้อมสัญญาส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยการปฏิบัติให้เกิดผลจริง

บริษัท ฟาสต์ รีเทลลิ่ง จำกัด บริษัทโฮลดิ้งสัญชาติญี่ปุ่นชั้นนำระดับโลกในธุรกิจค้าปลีก เจ้าของแบรนด์ยูนิโคลและอีก 7 แบรนด์ดัง ส่งเสริมทุกความมุ่งมั่นที่จะช่วยผลักดันการพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้นผ่านธุรกิจเครื่องแต่งกาย ภายใต้พันธกิจด้านความยั่งยืนที่ว่าด้วยการปลดล็อกพลังแห่งเสื้อผ้า (Unlocking the Power of Clothing) โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานด้านความยั่งยืนเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ปี 2549 รายงานประจำปีนี้เกิดขึ้น ภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา ที่ทำให้วิถีชีวิตและความรับรู้ของลูกค้าและผู้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เปลี่ยนไป ทั้งนี้ การสื่อสารรูปแบบใหม่และทำให้เข้าใจง่ายขึ้น สะท้อนความมุ่งมั่นของ บริษัท ฟาสต์ รีเทลลิ่ง จำกัด ในการเป็นธุรกิจที่ลูกค้าให้ความเชื่อมั่นและสามารถซื้อสินค้าด้วยความเชื่อใจ รวมทั้งช่วยเผยแพร่วิสัยทัศน์ขององค์กรที่สนับสนุนความพยายามในการส่งเสริมความยั่งยืน

มร. ทาดาชิ ยาไน ผู้ก่อตั้ง และประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ฟาสต์ รีเทลลิ่ง จำกัด กล่าวถึงการเผยแพร่รายงานด้านความยั่งยืนประจำปีนี้ว่า “เราจะส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้กับคนรุ่นต่อไปได้อย่างไร และกิจกรรมในเชิงธุรกิจประเภทใดที่จะนำทางไปสู่โลกที่น่าอยู่นั้น เราต้องใช้หัวใจคิดหาคำตอบให้กับคำถามทั้งหมดนี้แล้วลงมือทำ เราหวังว่ารายงานด้านความยั่งยืนฉบับล่าสุดของเราจะช่วยตอกย้ำความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการเป็นธุรกิจที่ทั้งสามารถให้คำตอบสำหรับคำถามเหล่านั้น และสามารถนำคำตอบนั้นไปปฎิบัติให้เกิดขึ้นจริง”

ทั้งนี้ บทความแรกของรายงานด้านความยั่งยืนฉบับนี้ ถ่ายทอดบทสนทนาพิเศษระหว่าง มร. ทาดาชิ ยาไน และ มร. ฌาคส์ อัตตาลี ซึ่งเป็นทั้งนักปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์ และนักอนาคตศาสตร์ ชาวฝรั่งเศส โดยบทความถูกเรียบเรียงขึ้นจากบทสนทนาเป็นเวลา 2 ชั่วโมงของทั้งสองท่านเมื่อเดือนตุลาคมปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งจะพาผู้อ่านไปร่วมคิดวิเคราะห์ว่าไวรัสโคโรนากำลังเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างไรบ้าง และแวดวงอุตสาหกรรมจะสามารถพัฒนาต่อยอดท่ามกลางสถานการณ์นี้ได้อย่างไร

รายงานด้านความยั่งยืนฉบับนี้นำเสนอมุมมองอื่นๆ เกี่ยวกับทิศทางและความเป็นไปได้ของสังคมที่ยั่งยืน ทั้งยังนำเสนอบทสัมภาษณ์อีกมากมายที่ครอบคลุมเนื้อหาจากบุคคลหลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่เป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจสตาร์ทอัพด้านสิ่งแวดล้อม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของคณะกรรมการโอลิมปิกประจำประเทศสวีเดน (ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำด้านความยั่งยืน) รวมไปถึงผู้ลี้ภัยที่สามารถทำความฝันให้กลายเป็นความจริงได้สำเร็จ


บริษัท ฟาสต์ รีเทลลิ่ง ดำเนินกิจการภายใต้พันธกิจด้านความยั่งยืนที่ว่าด้วย “การปลดล็อกพลังแห่งเสื้อผ้า” และหาแนวทางสนับสนุนการพัฒนาความยั่งยืนของสังคมผ่านการทำธุรกิจเครื่องแต่งกาย โดยฟาสต์ รีเทลลิ่ง ตระหนักดีว่าการเติบโตของธุรกิจขึ้นอยู่กับการพัฒนาด้านความยั่งยืนของสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก จึงให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมใน 6 ด้าน คือ

1) การสร้างคุณค่าใหม่ๆ ผ่านสินค้าและบริการ
2) การเคารพสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน
3) การเคารพสิ่งแวดล้อม
4) การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของชุมชน
5) การสนับสนุนให้พนักงานบรรลุเป้าหมาย
6) บรรษัทภิบาล พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการจัดหามาตรการเพื่อดำเนินพันธกิจและบรรลุเป้าหมายแต่ละด้าน

Stay Connected
Latest News