22 เมษายน วัน Earth Day 2021 “มาช่วยกันฟื้นฟูโลกของเราเถอะ”

วันที่ 22 เมษายนของทุกปีคือ”วันคุ้มครองโลก” หรือ Earth Day  สำหรับคำขวัญปีนี้ คือ“มาช่วยกันฟื้นฟูโลกของเราเถอะ” Restore our Earth

ปัญหาโลกร้อน มลภาวะและการตัดไม้ทำลายป่าเป็นปัญหาที่พูดถึงกันเป็นประจำเนื่องจากเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อธรรมชาติ แม้จะพูดกันมานานแต่ปัญหาเหล่านี้ก็ไม่หมดไปเสียที

ทุกปีวันที่ 22 เมษายนถือเป็นวันคุ้มครองโลกทั่วโลกเพื่อเรียกร้องให้ผู้คนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มารวมตัวกันให้หันมาสนใจโลกสักหนึ่งวันเพื่อร่วมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่โลกกำลังเผชิญอยู่รวมถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  แต่ปัญหาโลกร้อนมลภาวะและการตัดไม้ทำลายป่าเป็นปัญหาที่พูดถึงกันเป็นประจำเนื่องจากเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อธรรมชาติ

ทุก ๆ ปีจะมีประชากรกว่า 1 พันล้านคนจาก 192 ประเทศเข้าร่วมกิจกรรมวันคุ้มครองโลกหรือ Earth Day ทำให้วันนี้กลายเป็นวันที่มีคนทั่วโลกเข้ามาร่วมกิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก แม้กระนั้นก็ตาม ทรัพยากรของโลกก็ยังถูกทำลายลงทุก ๆ วัน

วันคุ้มครองโลกในปีนี้ คำขวัญคือ “Restore Our Earth” โดยมุ่งเน้นไปที่กระบวนการทางธรรมชาติที่ใช้เทคโนโลยีสีเขียวที่เกิดขึ้นใหม่ และความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถฟื้นฟูระบบนิเวศของโลก ซึ่งมาช่วยจุดประกายความหวังที่จะเข้ามาบรรเทาหรือช่วยเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกให้ดีขึ้น

องค์กร Earthday.org ได้ออกมาเรียกร้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวโดยเสริมว่าควรมุ่งเน้นไปที่การผลักดันให้มาการเรียนรู้ด้านสภาพอากาศทั่วโลกในระดับการศึกษา เพื่อให้ผู้นำในประเทศสามารถเตรียมแนวทางแก้ไขได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อให้อนาคตของโลกที่ดีขึ้น

สำหรับวันคุ้มครองโลกในปีนี้ มีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 วันโดยเริ่มไปแล้วตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน ส่วนในวันที่ 21 เมษายน Education International ซึ่งมีนักการศึกษา 32 ล้านคนจะเป็นผู้นำการประชุม“ Teach for the Planet: Global Education Summit” การประชุมสุดยอดเสมือนจริงในหลายภาษาเพื่อมุ่งเน้นไปที่บทบาทสำคัญของนักการศึกษาในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและชี้ถึงเหตุผลที่โลกจึงต้องการการศึกษาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในขณะนี้

ส่วนวันที่ 22 เมษายน จะมีการประชุมสุดยอดสภาพภูมิอากาศระดับโลกของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐฯ และเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางองค์กร earthday.org จึงได้จัดกิจกรรมดิจิทัล Earth Day Live ครั้งที่สอง การแสดงระดับโลกเริ่มขึ้นในเวลาเที่ยงวันตามเวลาตะวันออก

สำหรับหัวข้อการอภิปรายการประชุมเชิงปฏิบัติการและการแสดงพิเศษจะมุ่งเน้นไปที่ Restore Our Earth ซึ่งเป็นธีมสำหรับปีนี้ เนื้อหากล่าวถึงกระบวนการทางธรรมชาติเทคโนโลยีสีเขียวที่เกิดขึ้นใหม่และความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถฟื้นฟูระบบนิเวศของโลกได้

ส่วนหัวข้อที่คาดว่าจะเป็นประเด็นสำคัญในการอภิปราย ได้แก่ การรู้เรื่องสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการฟื้นฟูสภาพภูมิอากาศ ความพยายามในการปลูกป่า การเกษตรแบบปฏิรูป ความเสมอภาคและความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์พลเมืองและการทำความสะอาด

 

Stay Connected
Latest News