ด่วน!!! รามาธิบดี จับมือ 9 ชุมชน เปิดศูนย์กักตัวผู้ป่วยสีเขียว “Community Isolation”

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ มูลนิธิรามาธิบดีฯ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน จิตอาสา 9 ชุมชน จัดตั้ง Community Isolation “ศูนย์ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยโควิด” จำนวน 170 เตียง เพื่อลดการแพร่ระบาดเชื้อและลดปัญหาความแออัดในโรงพยาบาล ผ่านเงินบริจาคฯ นำมาพัฒนา ปรับปรุงและเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ โควิดที่มีอาการไม่รุนแรง (ระดับสีเขียว) และไม่สามารถทำการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) เนื่องจากเป็นชุมชนแออัดภายในบ้านไม่เอื้ออำนวยในการกักตัวได้

รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า “Community Isolation จะช่วยลดปัญหาการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วได้ เราจำเป็นต้องแยกผู้ติดเชื้อ ออกจากชุมชนโดยเร็วที่สุด โรงพยาบาลรามาธิบดีจึงได้ร่วมกับชุมชนจัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้น โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดทีมแพทย์ พยาบาล รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่อาการอยู่ในระดับสีเขียว หรืออาการไม่รุนแรง ที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี ทั้ง 9 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหน้าวัดมะกอก ชุมชนคลองส้มป่อย ชุมชนโค้งรถไฟยมราช ชุมชนซอยแดงบุหงา ชุมชนซอยมั่นสิน ชุมชนหลังกรมทางหลวง ชุมชนซอยสุเหร่า (เพชรบุรี 7) ชุมชนซอยสวนเงิน และชุมชนสระแก้ว เพื่อแก้ปัญหาเตียงเต็มได้ในระดับนึง และลดความรุนแรง การแพร่ระบาดของโรค ผ่านการร่วมแรง ร่วมใจของทีมจิตอาสาในชุมชน ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอด 24 ชั่วโมง

ซึ่ง รามาธิบดี ได้ส่งทีมเข้ามาอบรมทีมจิตอาสาในชุมชน เพื่อดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น รวมถึงการดูแลตนเองให้กลับสู่ชุมชนได้โดยอย่างปลอดภัย ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจที่ดี นอกจากนี้ทางมูลนิธิรามาธิบดีฯ ยังได้นำเสื้อโปโล “คำว่าให้…ไม่สิ้นสุด” จำนวน 1,445 ตัว ไปมอบให้กับทีมจิตอาสา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป”

มูลนิธิรามาธิบดีฯ เชื่อมั่นว่า พลังน้ำใจของทุกคนที่ส่งต่อกันมาเพื่อช่วยเหลือกันในวันนี้จะทำให้พวกเราทุกคนผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน สำหรับผู้ที่สนใจร่วมส่งต่อการให้ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ ตามช่องทางต่อไปนี้

Stay Connected
Latest News