แคนนอนชวน พนง.จิตอาสา สร้างบ้านนกในป่าชุมชนในโครงการอนุรักษ์พันธุ์นกป่า

มร. ฮิโรชิ โยโกตะ ประธานและประธานกรรมการบริหาร และ พงษ์เทพ ประเสริฐวรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา ร่วมกับ คณะอาจารย์ และนักศึกษาจากคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สืบสานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปกป้องระบบนิเวศ จัดกิจกรรม Canon Volunteer ครั้งที่ 29


ภายใต้แนวคิด “We save the world” ผลิตบ้านนกจากวัสดุธรรมชาติ จำนวน 24 หลัง เพื่อนำไปติดตั้งบนต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชน และร่วมกันปลูกต้นสารภีจำนวน 100 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นที่อยู่อาศัยให้กับนก รวมถึงสัตว์ต่างๆ ในแหล่งธรรมชาติได้มีที่อยู่อาศัยอย่างปลอดภัย ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อเร็วๆนี้

สำหรับกิจกรรมติดตั้งบ้านนกจากวัสดุธรรมชาติ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ Canon Bird Branch Project ที่ริเริ่มและก่อตั้งโดย บริษัท แคนนอน อิงค์ ประเทศญี่ปุ่น ที่ให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์วัฎจักรของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์นกป่าในพื้นที่ต่างๆทั่วโลก โดย บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้สานต่อโครงการดังกล่าวจัดกิจกรรมสร้างบ้านนก ด้วยการนำไม้พาเล็ทที่เหลือใช้จากการกระบวนการขนส่งสินค้าในโกดังสินค้าของแคนนอนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาผลิตเป็นบ้านนกจำนวน 24 หลัง เพื่อนำไปติดตั้งบนต้นไม้ในป่าชุมชน ด้วยวิธีการผูกติดซึ่งไม่ทำให้ต้นไม้เกิดความเสียหาย

ซึ่งการลงพื้นที่ติดตั้งบ้านนกในครั้งนี้ แคนนอน ได้รับความร่วมมือจาก คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ในการให้ความรู้ และเอื้อเฟื้อสถานที่ในการทำกิจกรรม โดยได้เลือกติดตั้งบ้านนกในบริเวณที่เป็นเขตป่าต้นไทรในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีภูมิทัศน์โล่ง ห่างไกลจากอาคารสูงและชุมชน รวมถึงอยู่ใกล้บึงน้ำซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของนกในท้องถิ่น

พร้อมกันนี้ เหล่าพนักงานจิตอาสายังได้ร่วมกันปลูกต้นสารภี จำนวน 100 ต้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่าชุมชนแล้ว ต้นสารภี ยังถือเป็นหนึ่งในไม้ยืนต้นที่มีความแข็งแรง ให้ร่มเงาและมีประโยชน์รอบด้าน ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนเป็นการเพิ่มที่อยู่อาศัยให้กับนกและสัตว์ต่างๆ ได้มีแหล่งพักพิงที่ปลอดภัยในระยะยาว ทั้งนี้ กิจรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กรของชาวแคนนอน ที่มุ่งเน้นการใช้ชีวิตและทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมด้วยการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกกระบวนการดําเนินงาน

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทแคนนอน ยังได้ให้ความสำคัญต่อการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกกระบวนการดําเนินงาน ตั้งแต่การออกแบบ การผลิต ระบบขนส่ง การขาย การบริการ การนํากลับมาใช้ใหม่ และการรีไซเคิล เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกสำนักงานของแคนนอนอีกด้วย

 

 

Stay Connected
Latest News