เปลี่ยนผู้ร้ายกลายเป็นพระเอก!! Kiverdi ใช้เทคโนโลยีดักจับ CO2 แปรสภาพเป็นน้ำมันธรรมชาติ

Published on 1 February 2022 | by Panee

0

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ หรือ CO 2 เป็นส่วนประกอบหนึ่งในก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้โลกร้อน ก๊าซนี้จึงถูกจัดให้เป็น “ ผู้ร้าย” ที่ควรจะถูกกำจัดหรือทำให้ลดน้อยลงไป


และนับเป็นความก้าวล้ำของเทคโนโลยีการที่มีคิดวิธีดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่บรรยากาศกว่า 3.6 แสนล้านตันต่อปี เลยก็ว่าได้ เมื่อ Kiverdi บริษัทเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมในแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้นำเทคโนโลยีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากองค์การนาซ่า (NASA) มาใช้ในการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และแปรสภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ผลิตน้ำมันธรรมชาติ โปรตีนสมบูรณ์ และผลิตภัณฑ์ชีวภาพอื่นๆ

Kiverdi ได้รายงานว่า เทคโนโลยีนวัตกรรมดังกล่าวใช้จุลินทรีย์ในการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นวัตถุดิบที่สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในประจำวันได้ เช่น ส่วนผสมอาหาร ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล เสื้อผ้า และสินค้าอุตสาหกรรม โดยทางบริษัทได้จดสิทธิบัตรเทคโนโลยีการแปรสภาพก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 46 ฉบับ ซึ่งรวมฉบับที่อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ นอกจากนี้ ทาง Kiverdi ยังอ้างอีกว่าเทคโนโลยีนี้ใช้ทรัพยาการอย่างน้ำและดินน้อยกว่ากระบวนการผลิตแบบเดิมถึง 2,000 และ 10,000 เท่า ตามลำดับ

นอกจากนี้ โปรตีนจากอากาศยังเป็นหนึ่งในโซลูชันที่ Kiverdi ได้กำหนดในเส้นทางในการเปลี่ยนแปลงคาร์บอนซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อปฏิวัติความสัมพันธ์ของมนุษย์กับก๊าซคาร์บอน ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมต่างๆ และนำการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนมาใช้ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

อย่างไรก็ตาม Kiverdi ตั้งใจที่จะลดระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ขณะเดียวกันยังเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ยุคใหม่ของการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถรองรับความต้องการในระยะยาวของประชากรที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในอนาคต

Credit :
https://www.trendhunter.com/trends/kiverdi
https://www.azocleantech.com/article.aspx?ArticleID=1266

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Back to Top ↑