AquiPor ความหวังใหม่ช่วยแก้ปัญหา ‘น้ำท่วมเมือง’ คอนกรีตทางเลือกน้ำไหลผ่านได้ พร้อมช่วยกรองมลพิษจากฝน

นอกจากการเร่งจัดการปัญหาขยะที่ทำให้ท่ออุดตันเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้ว การมองหานวัตกรรมด้านวิศวกรรมก่อสร้างต่างๆ ​มาใช้สำหรับงานโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อเพิ่มความสามารถในการซึมซับปริมาณน้ำฝนหรือน้ำท่วมขังต่างๆ ก็เป็นอีกหนึ่งโซลูชันส์ที่น่าสนใจเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเมืองได้อีกทางหนึ่งเช่นกัน

AquiPor บริษัทสตาร์ทอัพด้านวิศวกรรม สัญชาติอเมริกัน ได้พัฒนานวัตกรรมวัสดุทดแทนคอนกรีต เพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้กับเมือง โดยการพัฒนาอิฐแบบมีรูพรุน (Porous Bricks) ที่มีช่องว่างภายในวัสดุมากพอให้น้ำสามารถซึมซับน้ำไว้ได้บางส่วนรวมท้ังน้ำยังสามารถไหลผ่านลงสู่พื้นดินด้านล่างได้อย่างรวดเร็ว ต่างจากวัสดุปูพื้นในรูปแบบเดิมๆ ที่มีความหนาแน่นและไม่ดูดซับน้ำ จึงทำให้ฝนที่ตกลงมา​ไม่สามารถไหลผ่านได้ จนเกิดปัญหาน้ำท่วมขังไปทั่วพื้นที่ในเขตเมือง ซึ่งเป็นปัญหาที่เมืองใหญ่ทั่วไปมักพบในช่วงตลอดฤดูฝน

ช่องว่างภายในคอนกรีตยังทำหน้าที่เหมือนเครื่องกรองน้ำฝน ที่สามารถช่วยดูดซับมลพิษต่างๆ หรือเชื้อโรคในชั้นบรรยากาศที่ตกลงมาพร้อมกับน้ำฝนไว้ภายในแผ่นคอนกรีตเอง ช่วยป้องกันการเกิด Stormwater หรือการไหลบ่าของน้ำฝนที่พามลพิษและเชื้อโรคเหล่านี้ไม้ให้ไหลไปตามน้ำ ซึ่งอาจไปท่วมขังตามบริเวณต่างๆ หรือไหลลงไปสู่แม่น้ำลำคลอง AquiPor จึงสามารถช่วยรักษาคุณภาพของแหล่งน้ำตามธรรมชาติได้อีกทางหนึ่งเช่นกัน

นอกจากนี้ วัสดุดังกล่าวยังมีความแข็งแกร่งกว่าคอนกรีต และมีความยั่งยืนมากกว่าคอนกรีตแบบเดิม ที่มีส่วนในการปล่อยก๊าซคาร์บอนคิดเป็น 8% ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั่วโลก แต่เนื่องจาก AquiPor ซึ่งใช้ส่วนผสมที่ได้มาจากกระบวนการรีไซเคิลในการผลิต จึงถือเป็น Low-carbon Cement และเป็นทางเลือกในการพัฒนา Green Technology เข้ามาใช้ในโรงงานผลิตปูนซิเมนต์ที่มักถูกมองว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษในปริมาณที่สูง ​

นวัตกรรมคอนกรีตดังกล่าวนี้ ได้รับการจดสิทธิบัตร และกำลังจะเข้ามามีบทบาทสำคัญแทนคอนกรีตทั่วไปที่น้ำไม่สามารถซึมผ่านลงสู่พื้นดินได้ โดยวัสดุของ AquiPor สามารถนำไปติดตั้งได้ทุกพื้นที่ที่น้ำไหลผ่านบนพื้นผิว เช่น ทางเดิน ถนนหนทาง รางน้ำ เป็นต้น

จึงนับเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่น่าสนใจ เพราะสามารถแก้ปัญหาการจัดการคุณภาพชีวิตในเมืองได้ทั้งปัญหาน้ำท่วมขัง หรือการรักษาคุณภาพของแหล่งน้ำตามธรรมชาติได้อีกทางหนึ่ง​ โดยเฉพาะใน กทม. ของเราที่มีปัญหาน้ำท่วมขังอยู่บ่อยครั้ง รวมทั้งคุณภาพของแหล่งน้ำลำคลองที่เต็มไปด้วยมลพิษ ทีมงานที่เกี่ยวข้อง หรือทีมงานท่านผู้ว่าฯ กทม. น่าจะมองไว้เป็น​อีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเช่นกัน

source

source

source

Stay Connected
Latest News