Walmart จับมือ TerraCycle ตั้งจุดรีไซเคิลขยะพลาสติกทุกประเภทจากครัวเรือน​ หวังลดปริมาณตกค้างในธรรมชาติ

การนำขยะพลาสติกมารีไซเคิลเพื่อกลับมาใช้ประโยชน์แทนการเพิ่มปริมาณขยะในหลุมฝังกลบ นับเป็นเป้าหมายสำคัญข้อหนึ่งในการดำเนินงานของห้างค้าปลีกใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ อย่าง Walmart ที่ตั้งเป้าปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ให้ได้ภายในปี 2040

แต่การทิ้งขยะพลาสติกบางประเภทไม่ถูกที่อาจส่งผลให้พลาสติกเหล่านั้นไม่ได้รับการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี และยังคงต้องจบชีวิตที่หลุมฝังกลบอยู่ดี ด้วยเหตุดังกล่าว จึงทำให้ Walmart ได้จับมือกับ TerraCycle ยักษ์ใหญ่ด้านการรีไซเคิลขยะพลาสติก ในการสร้างสรรค์แคมเปญ The Community Recycling Hubs นำร่องติดตั้งถังแยกขยะสำหรับรีไซเคิล เพื่อเก็บรวบรวมขยะแพ็กเกจจิ้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น สกินแคร์ ผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม อุปกรณ์แต่งบ้านและสวน อุปกรณ์สำนักงาน บรรจุภัณฑ์อาหาร รวมทั้งอาหารสัตว์ ที่หากทิ้งลงไปในถังขยะทั่วไปตามท้องถนนแล้วก็มักจะไม่ถูกนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล

Walmart ให้ความเห็นว่า เนื่องจากว่าพลาสติกในกลุ่มบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ จะมีต้นทุนในการรีไซเคิลค่อนข้างสูง จึงไม่ค่อยได้รับการนำกลับเข้าสู่ระบบเพื่อรีไซเคิลในสเกลใหญ่ การที่ TerraCycle เข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้ จะทำให้พลาสติกเหล่านั้นได้รับการแปรสภาพเป็นวัตถุดิบใหม่อีกครั้ง ด้วยต้นทุนในการเก็บรวบรวมที่สูงมากนัก รวมทั้งยังลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใหม่ในการผลิต พร้อมลดปริมาณการสร้างคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคคุ้นเคยกับการแยกขยะพลาสติก ตามประเภทที่จะมีการระบุไว้หน้าถัง

แคมเปญดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคทิ้งขยะพลาสติกอย่างถูกวิธีตามประเภทขยะที่ได้ระบุข้างต้น ทั้งนี้ ผู้บริโภคสามารถนำพลาสติกแพ็กเกจจิ้งดังกล่าวไปหย่อนลงในถังแยกขยะที่ติดตั้งไว้หน้า Walmart ตามสาขาที่มีการนำร่อง เช่น Springdale and Fayettervile, Ark และ Broken Arrow, Okla หลังจากนั้น TerraCycle จะขนส่งขยะจากถังเหล่านี้ไปยังโรงงานบำบัดเพื่อแปรสภาพขยะพลาสติกเป็นวัตถุดิบสำหรับนำไปใช้ผลิตสินค้าใหม่ๆ ต่อไป

สำหรับโครงการ Community Recycling Hub เป็นโครงการที่ TerraCycle ได้ริเริ่มขึ้นมา และจับมือกับบริษัทผู้ผลิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Walmart, Sam’s Club, Unilever, Nestle, PepsiCo Inc., P&G และ Mattel Inc. เพื่อรีไซเคิลขยะพลาสติกประเภทต่างๆ ให้กลับมามีประโยชน์ในซัพพลายเชนอีกครั้ง

source

source

 

Stay Connected
Latest News