โลตัส จับมือ กทม. ต่อยอดโครงการกินได้ไม่ทิ้งกัน x ไม่เทรวม บริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดให้พนักงานกวาดถนน เดินหน้าเป้าหมายลดขยะอาหารให้เป็นศูนย์ภายในปี 2030

โลตัสผนึกกำลัง กรุงเทพมหานคร ต่อยอด 2 โครงการกินได้ไม่ทิ้งกัน ของโลตัส และ โครงการไม่เทรวม ของกรุงเทพมหานคร ร่วมมือบริหารจัดการอาหารส่วนเกินโดยบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดแต่ยังมีคุณภาพดีและสามารถรับประทานได้ จากโลตัส โกเฟรช ให้พนักงานกวาดถนนของ กทม.ในเขตต่าง ๆ

เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพ ลดขยะอาหาร และโลตัสยังช่วยอำนวยความสะดวก แยกขยะประเภทอาหารที่ไม่สามารถรับประทานได้ แล้ว ส่งมอบไปกับเจ้าหน้าที่ของ กทม. เพื่อนำไปทำปุ๋ยบำรุงต้นไม้ในพื้นที่ของแต่ละเขต ตามเป้าหมายของโลตัสที่จะลดขยะอาหารให้เป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ.2030 สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานครในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

คุณสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าวว่า “หนึ่งในเป้าหมายสำคัญของโลตัส ในฐานะห้างค้าปลีกที่จำหน่ายอาหาร คือการลดขยะอาหารให้เป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2030 โดยโลตัส ได้ริเริ่มโครงการกินได้ไม่ทิ้งกัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เพื่อบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดแต่ยังมีคุณภาพดีให้กับผู้ยากไร้ แทนการทิ้งให้เปล่าประโยชน์ โดยมีพันธมิตรความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จนถึงปัจจุบันเราสามารถบริจาคอาหารได้ถึง 2.8 ล้านมื้อ

ซึ่งในเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 โลตัส เริ่มทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานคร ทดลองบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดจากร้านโลตัส โก เฟรช ในเขตหนองแขมจำนวน 8 สาขา ให้กับพนักงานฝ่ายรักษาความสะอาดของ กทม.ที่ปฏิบัติหน้าที่กวาดถนน โดยได้บริจาคอาหารไปทั้งสิ้น 660 กิโลกรัม ส่งผลดีทั้งในแง่ลดปริมาณขยะอาหารที่จะไปสู่หลุมฝังกลบของ กทม. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพของพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่กวาดถนนที่สามารถแวะรับอาหารได้ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่เดินทางผ่านสาขาโลตัสในเส้นทางนั้น ๆ

โลตัส มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ต่อยอดความร่วมมือกับกทม. สู่โครงการ “กินได้ไม่ทิ้งกัน X ไม่เทรวม” ที่จะดำเนินการในอีก 6 เขต ครอบคลุมร้านโลตัส โก เฟรช 33 สาขา โดยนอกจากโลตัสจะมอบอาหารให้พนักงานกวาดถนนแล้ว ยังจะช่วยแยกขยะในสาขา โดยนำขยะอาหารที่ไม่สามารถรับประทานได้แล้ว ส่งมอบไปพร้อมกันเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ กทม. สามารถไปบริหารจัดการใช้ประโยชน์ต่อ นำไปทำปุ๋ยบำรุงต้นไม้ในพื้นที่ของแต่ละเขตต่อไป เพื่อผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน พร้อมขยายสู่เขตอื่น ๆ ในกรุงเทพมหานคร ช่วยขับเคลื่อนการบริหารจัดการอาหารส่วนเกิน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายลดขยะอาหารให้เป็นศูนย์ตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ให้สำเร็จไปร่วมกัน”

โครงการกินได้ไม่ทิ้งกัน x ไม่เทรวม สอดคล้องกับพันธกิจของโลตัส ที่ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้กลยุทธ์ “Vision 2030. Actions every day.” ที่โลตัสวางแผนงานด้านความยั่งยืนในทุกมิติของการดำเนินธุรกิจค้าปลีก เน้นขับเคลื่อนการดำเนินงานทุกวันอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนทั้ง 15 ข้อภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

Stay Connected
Latest News

โลตัส ร่วมกับ ททท. จัดงาน “ฟู้ดติดดาว” ยกขบวนร้านมิชลินและสตรีทฟู้ดชื่อดังกว่า 25 ร้านค้า ที่สุดของประเทศไทย! เดินสายออกบูธในโลตัส 5 ภาค เติมเต็มการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับอาหารและอาหารสดคุณภาพสูง