อังกฤษคิดค้นวัสดุทางเลือกจากแบคทีเรีย เพื่อนำมาผลิตรองเท้าแทนวัสดุดั้งเดิมที่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม

นับเป็นความก้าวล้ำด้านเทคโนโลยีในการผลิตรองเท้าที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมก็ว่าได้ เมื่อบริษัท Modern Synthesis ซึ่งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพในลอนดอน ได้เปิดห้องแล็บเพื่อทำการทดลองนำประโยชน์ของน้ำตาลจากซากพืชและจุลินทรีย์มาใช้เพาะ “microbial textiles” หรือ “วัตถุดิบสำหรับสิ่งทอที่ได้จากจุลินทรีย์” เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตรองเท้า

สาเหตุของการคิดค้นดังกล่าว ก็เนื่องจากวัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ผลิตรองเท้านั้น เป็นพลาสติกโพลีเอสเตอร์และไนลอน ซึ่งเป็นวัสดุที่มีราคาเข้าถึงได้ ใช้งานได้หลากหลาย และทนทาน แต่วัสดุเหล่านี้ล้วนมีต้นกำเนิดมาจากปิโตรเลียมทั้งสิ้น ทำให้การผลิตและทำลายมักจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงกลายเป็นที่มาของความพยายามในการคิดค้นหาโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดังกล่าว

สำหรับกระบวนการผลิตนั้น Modern Synthesis นำวัตถุดิบตั้งต้นอย่างซากผลไม้และขยะทางการเกษตรที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบมาหมักทำให้เกิดแบคทีเรียเพาะน้ำตาล ซึ่งกระบวนการนี้จะทำให้เกิดวัสดุน้ำหนักเบาอย่าง นาโนเซลลูโลส ที่สามารถเติบโตได้บนโครงของด้ายเพื่อผลิตเป็นวัสดุทางเลือกสำหรับนำมาใช้ผลิตรองเท้า

“นาโนเซลลูโลส” ที่ได้มีความคล้ายคลึงกับไนลอนแต่ให้ความรู้สึกเหมือนกระดาษ โดย Modern Synthesis ได้อ้างว่า วัสดุดังกล่าวมีความแข็งแกร่งกว่าเหล็กและแข็งกว่าเส้นใยสังเคราะห์เคฟลาร์ (Kevlar) ถึง 8 เท่าเลยทีเดียว

เรียกได้ว่า วัสดุที่ได้จากการเพาะแบคทีเรียครั้งนี้เป็นวัสดุทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ยังสามารถนำไปย้อมสีและเคลือบผิวได้หลากหลาย ทำให้ใช้งานได้หลากหลาย

สำหรับรองเท้าที่ผลิตจากวัสดุดังกล่าวยังไม่มีวางขายในตลาด แต่ทาง Modern Synthesis ก็ได้เปิดแล็บแห่งใหม่ใน South London เพื่อผลิตรองเท้าต้นแบบ และคาดว่าจะผลิตเพื่อจำหน่ายในอีกไม่ช้านี้

source

source 

 

Stay Connected
Latest News