“CPAC Green Solution” จับมือ 6 พาร์ทเนอร์ นำร่องความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

CPAC Green Solution  ชู “CPAC Waste Management Solution” โซลูชันการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ในงานก่อสร้าง ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้าง สู่การพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน 

CPAC Green Solution ผู้นำด้านนวัตกรรมก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อม จับมือกับ 6 พาร์ทเนอร์ชั้นนำ ในความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม นำ “CPAC Waste Management Solution” โซลูชันเพื่อจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ภายในโครงการก่อสร้าง มาใช้ภายในโครงการเพื่อช่วยบริหารจัดการลดผลกระทบการบริหารปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Waste) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการก่อสร้าง และเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต ตอกย้ำการเสริมสร้างด้านการจัดการทรัพยากร ตามหลักการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเพื่อรองรับการพัฒนาและการก่อสร้างโครงการต่างๆ ในประเทศไทยที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

นายปรเมศวร์ พิมพบุตร Commercial and infrastructure Director-Green Construction Business บริษัท ซีแพคคอนสตรัคชั่นโซลูชั่น จำกัด เปิดเผยว่า “CPAC Waste Management Solution” เป็นโซลูชันที่ทาง CPAC Green Solution พัฒนาขึ้นตามนโยบาย ESG 4 Plus ของเอสซีจี ESG 4 Plus ได้แก่ 1. มุ่ง Net Zero  2. Go Green 3. Lean เหลื่อมล้ำ 4. ย้ำร่วมมือ และดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งเป็นหลักการที่เอสซีจีให้ความสำคัญ

โดย “CPAC Waste Management Solution” เป็นโซลูชันที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในกระบวนการก่อสร้าง เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ประกอบไปด้วย Construction Waste Management Solution โซลูชันบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ในงานก่อสร้าง ตัวช่วยในการบริหารจัดการเศษหัวเสาเข็ม ที่พัฒนาเป็น Module ต่างๆ ตั้งแต่ขั้นการลำเลียงออกจากไซต์/ บดย่อย / คัดแยก และนำเศษวัสดุเหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่ ไม่ว่าจะนำมาทดแทนวัสดุรองพื้นทาง นำกลับมาเป็นส่วนผสมของพื้นผิวถนน หรือเป็นส่วนหนึ่งของวัสดุตกแต่งผิวอาคาร ผ่านการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรและ Material ของ CPAC Green Solution มาใช้ในการพัฒนาและ Food Waste Management Solution โซลูชันบริหารจัดการขยะจากเศษอาหาร นวัตกรรมจัดการขยะเศษอาหารที่มาจากการเตรียมอาหาร และการรับประทานเหลือตามสถานที่ก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย ห้างสรรพสินค้า หรือพื้นที่ที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับอาหาร ด้วยการนําขยะเศษอาหารมาเปลี่ยนให้เป็นปุ๋ยที่มีประโยชน์ต่อต้นไม้และพืชผักที่ปลูกไว้ผ่านกระบวนการ “ใส่ (ขยะ) เปิด (เครื่อง) ใช้ (ปุ๋ย)” ที่ตัดขั้นตอนการใช้สารเคมีหรือจุลินทรีย์ออกไป จึงสามารถช่วยลดขยะเศษอาหารที่จะนําไปฝังกลบได้ถึง 100%

“ในยุคปัจจุบันนี้ ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสียในกระบวนการก่อสร้าง นับเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารการก่อสร้างโครงการของทุกองค์กร ซึ่ง CPAC Green Solution เข้าใจถึงความสำคัญของการดำเนินกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเห็นถึงภาวะที่เกิดขึ้นจากปัญหาของการจัดการของเสียที่ไม่เหมาะสมจากงานก่อสร้าง ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงเป็นที่มาของการพัฒนา “CPAC Waste Management Solution” เพื่อช่วยในการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ภายในโครงการก่อสร้างขึ้น เพื่อตอบโจทย์ให้กับผู้ประกอบการ ผู้พัฒนาโครงการต่างๆ ในปัจจุบัน ช่วยให้เกิดความมีระบบและประสิทธิภาพในการจัดการขยะที่เกิดขึ้น ไม่เพียงแต่ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยลดต้นทุนในกระบวนการก่อสร้างด้วย”

สำหรับ พาร์ทเนอร์ ทั้ง 6 ราย ประกอบไปด้วย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) , บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด , บริษัท วิมานสุริยา จำกัด , บริษัท บวิค – ไทย จำกัด และ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ที่ได้มีการนำโซลูชัน  Construction Waste Management Solution โซลูชันบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ในงานก่อสร้าง ตัวช่วยในการบริหารจัดการเศษหัวเสาเข็ม ที่พัฒนาเป็น Module ต่างๆ ตั้งแต่ขั้นการลำเลียงออกจากไซต์/ บดย่อย / คัดแยก และ นำเศษวัสดุเหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่ และบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด นำโซลูชัน Food Waste Management Solution ไปบริหารจัดการขยะจากเศษอาหาร นวัตกรรมจัดการขยะเศษอาหารที่มาจากการเตรียมอาหาร และการรับประทานเหลือตามสถานที่ก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย ห้างสรรพสินค้า หรือพื้นที่ที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับอาหาร ด้วยการนําขยะเศษอาหารมา เปลี่ยนให้เป็นปุ๋ยที่มีประโยชน์ต่อต้นไม้และพืชผักที่ปลูกไว้ ด้วยเครื่องย่อยเศษอาหารประสิทธิภาพสูงจำนวน 13 เครื่อง

ด้วยความร่วมมือของ 6 พาร์ทเนอร์ชั้นนำ ในการนำ “CPAC Waste Management Solution” ไปใช้ในการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ภายในโครงการก่อสร้างในครั้งนี้ ทาง CPAC Green Solution  จึงมั่นใจว่าจะสามารถช่วยพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการก่อสร้างให้มีผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ทั้งสิ่งแวดล้อมและธุรกิจ และยังเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณะ อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและคู่ค้าที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบัน สุดท้าย CPAC Green Solution  ยังมุ่งหวังว่าความร่วมมือนี้จะนำไปสู่การเป็นแบบอย่างในอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทย โดยที่สามารถลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในกระบวนการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

Stay Connected
Latest News

มาแล้วกับงานสัมมนาสุดจึ้ง CP ALL Influencer Trend 2024 #4 กับธีม “PRIDE MONTH” พบกับเทคนิค“สร้างตัวตนให้โดดเด่น ในยุคที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย” 9 มิ.ย.67 เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้…ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!!