“สาระ ล่ำซำ” รับรางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023” ประเภท “อุตสาหกรรมประกันชีวิต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023” ประเภท “อุตสาหกรรมประกันชีวิต”  ต่อเนื่องเป็นปีที่ ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่สุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปีที่มีวิสัยทัศน์ มีกลยุทธ์ธุรกิจการบริหารงานที่เป็นเลิศและโดดเด่นที่สุด โดยคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบด้าน ได้แก่ ความสามารถในการบริหารองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ความสามารถในการสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าและผู้ถือหุ้น ความเป็นผู้นำและสร้างความผูกพันในองค์กร การตอบแทนสู่สังคมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นโดยนิตยสาร Business+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งานจัดขึ้น ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

Stay Connected
Latest News