เอสซีจี ชูสินค้านวัตกรรม กรีนชอยส์ เม็ดพลาสติก-กระเบื้อง ยอดขายโตในอาเซียน ตอบเมกะเทรนด์รักษ์โลก

อานิสสงส์เมกะเทรนด์โลก “ใส่ใจสิ่งแวดล้อม – สุขอนามัย” ดันยอดขายสินค้านวัตกรรมรักษ์โลกโตต่อเนื่องในตลาดอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่มนวัตกรรมพลาสติก-กระเบื้องตกแต่งผิว เอสซีจีต้ังเป้าเพิ่มสัดส่วนยอดขายจาก 50% เป็น 67% ภายในปี 2573 

คุณวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Service Solution Business เอสซีจี กล่าวว่า “ยอดขายสินค้านวัตกรรมรักษ์โลก ในกลุ่มตลาดอาเซียนเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากเมกะเทรนด์ที่ผู้บริโภคทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาโลกร้อน ขยะ มลภาวะทางอากาศ ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น โดยไตรมาส 1 ของปี 2566 สินค้านวัตกรรมกรีน ภายใต้ฉลาก Green Choice จำนวน 252 รายการ มียอดขาย 68,992 ล้านบาท เพิ่มขึ้น​ 6% จากไตรมาสก่อน คิดเป็น 53.6% จากยอดขายสินค้ารวม นับว่าผู้บริโภคอาเซียนซึ่งเป็นตลาดหลักของเอสซีจี ให้การตอบรับสินค้านวัตกรรมรักษ์โลกเป็นอย่างดี”

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ 3 อันดับที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาดอาเซียน ได้แก่ 1.นวัตกรรมเม็ดพลาสติกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม LDPE สำหรับงานเคลือบลามิเนตความเร็วสูง ช่วยลดระยะเวลาและพลังงานในการผลิต ส่งผลให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2.SCGC GREEN POLYMER เม็ดพลาสติก HDPE สำหรับขึ้นรูปฟิล์ม ซึ่งสามารถผสมเม็ดพลาสติกรีไซเคิลได้มากขึ้น แต่ยังคงความแข็งแรงของฟิล์มเท่าเดิม และ 3.นวัตกรรมวัสดุตกแต่งผิวปลอดภัย กระเบื้องเซรามิคปูพื้น บุผนัง และกระเบื้องพอร์ซเลน (ภายใต้แบรนด์ PRIME จัดจำหน่ายในประเทศเวียดนาม) เป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพอนามัย มีส่วนประกอบสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ต่ำกว่า 0.5 mg/m3 จึงปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย

ทั้งนี้ ​กลุ่มธุรกิจของเอสซีจีพร้อมเร่งเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมกรีนต่อเนื่อง เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น ภายใต้เป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนยอดขายสินค้า Green Choice จาก 50% เป็น 67% ภายในปี 2573 ตามแนวทาง ESG 4 Plus โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593 (Net Zero ปี 2050)  เพื่ออนาคตของโลกและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ส่งมอบโลกที่ยั่งยืนให้คนรุ่นต่อไป

สำหรับฉลาก  Green Choice เป็นฉลากที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี ที่ให้การรับรองสินค้าของเอสซีจี ครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี ได้แก่ 1. ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ที่สามารถเลือกสร้างบ้าน อาคาร และงานโครงสร้างด้วยนวัตกรรมรักษ์โลก เช่น ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮบริด ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตได้ถึง 80,000 ตันเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 8 ล้านต้น 2. ธุรกิจเคมิคอลส์ (SCGC) มีนวัตกรรมและโซลูชันรกษ์โลกที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย ครอบคลุมการผลิตเคมีภัณฑ์ ขั้นต้นไปจนถึงขั้นปลาย เช่น เม็ดพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน และพอลิไวนิลคลอไรด์  และ 3. ธุรกิจแพคเกจจิ้ง (SCGP) มีนวัตกรรมรักษ์โลกที่หลากหลาย เช่น บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ช้อยส์ที่ผลิตจากกระดาษสัมผัสอาหารเคลือบด้วยพลาสติก PE ที่ใส่อาหารร้อนได้  รวมทั้งกระดาษถ่ายเอกสารที่ใช้เยื่อจากป่าปลูก และ Eco Fiber

โดยผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ บริการ โซลูชันที่ได้รับรองฉลากนี้ ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ใช้พลังงานหมุนเวียน ลดการใช้พลังงาน ประหยัดทรัพยากร ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน มีอายุการใช้งานยาวนาน รวมถึงส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี

Stay Connected
Latest News

มาแล้วกับงานสัมมนาสุดจึ้ง CP ALL Influencer Trend 2024 #4 กับธีม “PRIDE MONTH” พบกับเทคนิค“สร้างตัวตนให้โดดเด่น ในยุคที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย” 9 มิ.ย.67 เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้…ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!!