ไบเออร์สด๊อรฟ ประกาศดีเดย์ครั้งแรกที่พนักงานทั่วโลกทำงานจิตอาสา คืนประโยชน์เพื่อสังคม ตามจุดมุ่งหมายองค์กร CARE BEYOND SKIN แสดงจุดยืน ในเรื่องของการดูแลที่มากกว่าแค่ผิวพรรณ

ครั้งแรกของไบเออร์สด๊อรฟกับการจัด “วันจิตอาสา” เพื่อให้พนักงานได้ร่วมกันทำประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ชุมชน ถือเป็นอีกครั้งที่ไบเออร์สด๊อรฟได้แสดงให้เห็นถึงการรักษาคำมั่นสัญญาที่เป็นไปตามพันธกิจด้านความยั่งยืนอย่าง “CARE BEYOND SKIN” ของบริษัท โดยพนักงานของไบเออร์สด๊อรฟทั่วโลกจะมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันในการทำกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นในส่วนที่พวกเขาต้องการได้รับการพัฒนาอย่างแท้จริง

กิจกรรมอาสาทำดีภายใต้ชื่อ CARE BEYOND SKIN (CBS) DAY นับเป็นโครงการแรกที่ไบเออร์สด๊อรฟ รณรงค์จัดขึ้นทั่วโลก เพราะต้องการส่งเสริมพันธกิจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่งความเสมอภาคและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 พนักงานของไบเออร์สด๊อรฟทั่วโลกจะใช้วันทำงานหนึ่งวันเต็มเพื่อทำจิตอาสาร่วมกับหน่วยงานเพื่อการกุศลในท้องถิ่น โดยประเทศไทยได้เลือกทำกิจกรรมปีแรกที่โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์โดยรอบให้แก่โรงเรียนที่มีอายุกว่า 96 ปีแห่งนี้ ผ่านการวาดรูปและทาสีกำแพง ซ่อมสะพานไม้และที่นั่งซึ่งเชื่อมต่อภูมิทัศน์ระหว่างโรงเรียนและป่าชายเลน ตลอดจนการสร้างสนามเด็กเล่นและทาสีลานอเนกประสงค์ นอกจากนี้ พนักงานจิตอาสายังได้ใช้โอกาสนี้ในการใช้เวลากับน้อง ๆ นักเรียนผ่านการเล่นเกมและทำกิจกรรมรักการอ่านกับน้องที่ห้องสมุดของโรงเรียน พร้อมเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันแสนอร่อยแก่น้อง ๆ อีกด้วย

นายวินเซนต์ วอร์เนอรี่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไบเออร์สด๊อรฟ กล่าวว่า “ที่ไบเออร์สด๊อรฟ เราตระหนักถึงความรับผิดชอบด้านการส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในทุก ๆ วันเพื่อให้เป้าหมายด้านความยั่งยืนของเราเป็นจริงได้ นั่นคือเหตุผลที่เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ประกาศถึงโครงการจิตอาสาครั้งแรกของเราที่รณรงค์พร้อมกันทั่วโลกภายใต้ชื่อ “CARE BEYOND SKIN DAY” ที่ซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2566 พนักงานกว่า 20,000 คนของไบเออร์สด๊อรฟทั่วโลกจะได้มีโอกาสใช้วันทำงานหนึ่งวัน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ตามความต้องการและเหมาะสมกับชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ และยังสอดคล้องกับความมุ่งมั่นตามพันธกิจหลักด้านความยั่งยืนขององค์กรอีกด้วย การทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจของพวกเรานั้นจะเป็นอีกหนึ่งหนทางที่ทำให้วาระด้านความยั่งยืนอย่าง “CARE BEYOND SKIN” เป็นรูปธรรมได้จริง ไม่ว่าจะเป็นด้านความเสมอภาคในสังคม และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม”

นางสาวสเตฟานี แบร์โรล รองประธานกรรมการอาวุโส ภูมิภาคอาเซียน บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ กล่าวเสริมว่า “ธุรกิจของเราไม่เพียงแค่เน้นเรื่องการดูแลผิวพรรณให้ผู้คนผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพันธกิจที่เรามีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย ในประเทศไทยเราทำโครงการ CARE BEYOND SKIN ให้เกิดขึ้นโดยการให้การสนับสนุนชุมชนเยาวชนทั่วประเทศ สำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนี้เราเน้นไปในด้านการปรับปรุงสภาพโดยรวมทั้งภูมิทัศน์โดยรอบ ตลอดจนภายในและภายนอกของโรงเรียนวัดมงคลโคธาวาสให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเราได้สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับทางโรงเรียนนับตั้งแต่ได้เข้ามาปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียน และฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่เราสามารถสานต่อความช่วยเหลือให้แก่สถานศึกษาที่สำคัญของชุมชนนี้ได้อย่างต่อเนื่อง ฉันสนับสนุนให้พนักงานของเราในประเทศไทยและทั่วอาเซียนเข้าร่วมกิจกรรม “CARE BEYOND SKIN DAY” และร่วมกันทำสิ่งดีมีประโยชน์ต่อชุมชนของพวกเราอย่างแท้จริง”

ดูแลชุมชนเมืองไทย
ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการทำกิจกรรมจิตอาสา CARE BEYOND SKIN ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาประจำปีครั้งแรกของไบเออร์สด๊อรฟทั่วโลก ผ่านการทำดีและเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) และพนักงานกว่า 300 คน จับมือองค์กรการกุศลในประเทศไทยคือ มูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม (ประเทศไทย) และโครงการร้อยพลังการศึกษา โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมกันบูรณะและทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ให้แก่โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส จังหวัดสมุทรปราการ ผ่านการร่วมกันวาดภาพ ทาสี ซ่อมแซมโรงเรียน รวมถึงการทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่น้อง ๆ นักเรียน ทั้งนี้เพื่อช่วยให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากนี้พนักงานไบเออร์สด๊อรฟยังได้จัดให้มีการประมูลและการระดมทุน เพื่อใช้ในการสร้างสนามเด็กเล่นขึ้นใหม่เป็นลานอเนกประสงค์สำหรับโรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมกลางแจ้งต่อไป โดยวันจิตอาสา Beiersdorf CBS Day กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566

การทำเป้าหมายด้านความยั่งยืนให้เป็นจริง
เป้าหมายของการจัดวันจิตอาสา Beiersdorf CBS Day ทั่วโลก คือการได้ลงมือทำสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ด้วยฐานะหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจความงามที่ใหญ่ที่สุดของโลก ไบเออร์สด๊อรฟตระหนักดีถึงบทบาทในการแก้ไขปัญหาด้านสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และได้กำหนดให้วาระเพื่อความยั่งยืน CARE BEYOND SKIN เป็นส่วนหนึ่งในแผนกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเติบโตทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน

ไบเออร์สด๊อรฟ ใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้วาระด้านความยั่งยืน CARE BEYOND SKIN เกิดเป็นรูปธรรม รวมถึงความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญต่อเป้าหมายด้านสภาพอากาศ บริษัทได้กำหนดเป้าหมายด้านสภาพอากาศที่ต้องการจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงจากองค์กร (Scope 1) ทางอ้อมจากองค์กร (Scope 2) และทางอื่น ๆ (Scope 3) ลง 30% ในปี พ.ศ. 2568 โดยเทียบกับปี พ.ศ. 2561 เมื่อปี พ.ศ. 2565 ขณะที่ธุรกิจของไบเออร์สด๊อรฟมีการเติบโต บริษัทยังสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ง Scope 1, 2 และ 3 ได้ถึง 17% ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ดีมาก และไม่นานมานี้ไบเออร์สด๊อรฟ ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 13 บริษัททั่วโลกที่ได้รับรางวัลระดับ Triple-A จาก Carbon Disclosure Project (CDP) องค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีมาตรฐาน เพื่อยืนยันถึงความอุตสาหะของไบเออร์สด๊อรฟในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติทั้งอากาศ น้ำ และผืนป่า ด้วยคะแนนสูงสุดระดับ A

Stay Connected
Latest News