อังกฤษ​บริโภค ‘กาแฟแคปซูล’ 800 ล้านชิ้นต่อปี Podback จับมือห้างดัง Morrisons เร่ง​รีไซเคิล​บรรจุภัณฑ์ก่อนขยะล้น

Morrisons ประกาศตัวเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตรายแรกในสหราชอาณาจักร ที่ให้การสนับสนุนโครงการ Podback โปรเจ็กต์การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์แคปซูลกาแฟหลังจากการบริโภค ​ภายใต้การก่อตั้งของ 2 ผู้ประกอบการกาแฟรายใหญ่อย่าง Nestle (Nespresso, Nescafé Dolce Gusto ) และ Jacob Douwe Egberts (Tassimo)

อีกหนึ่งความสำเร็จของโครงการ Podback ในการขยายพันธมิตรผู้เป็นตัวกลางในการเก็บกลับแคปซูลกาแฟเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล  เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคได้มากขึ้น และรองรับการบริโภคกาแฟที่บ้าน​ที่เติบโตขึ้น ซึ่งในปีที่ผ่านมามีการจำหน่ายกาแฟแคปซูลไปมากกว่า 800 ล้านแคปซูล รวมท้ังร่วมสร้างความตระหนักและประชาสัมพันธ์โครงการ​ จากข้อมูลที่ทาง Podback พบว่า มีผู้บริโภคถึง 1 ใน 3 ที่ยังไม่ทราบว่าแคปซูลกาแฟนั้น สามารถนำไปรีไซเคิลได้ ขณะที่ 9 ใน 10 ของผู้บริโภคต้องการรีไซเคิลแคปซูลกาแฟได้ง่ายๆ เหมือนสินค้าครัวเรือนทั่วไป

การมีพันธมิตรในกลุ่มซูเปอร์มาร์เก็ตอย่าง Morrisons จะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงจุดรีไซเคิลได้ง่ายขึ้น ผ่านสาขานำร่อง 29 แห่งทั่วอังกฤษ โดยลูกค้าสามารถรับถุง Podback recycling bags สำหรับไส่แคปซูลหลังจากบริโภคแล้ว โดยแยกสีตามประเภทระหว่างอลูมิเนียมที่จะทิ้งในถุงสีขาว และแคปซูลพลาสติกจะทิ้งในถุงสีเขยว เพื่อความสะดวกในการนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป

ทั้งนี้ แคปซูลที่เก็บไว้จะนำไปรีไซเคิลตามประเภทวัสดุ โดยแคปซูลอลูมิเนียม จะนำไปผลิตกลับเป็นบรรจุภัณฑ์อีกครั้ง เช่น กระป๋องเครื่องดื่ม ขณะที่แคปซูลพลาสติก จะนำไปเป็นวัสดุรีไซเคิลต่างๆ เช่น วัสดุก่อสร้าง ลังไม้ หรือเป็นเม็ดพลาสติกสำหรับเป็นบรรจุภัณฑ์พลาติกอีกคร้ัง ขณะที่กากกาแฟก็สามารถนำไปใช้เป็นวัสดุชีวภาพ หรือสารปรับปรุงดินต่างๆ ได้

ความร่วมมือครั้งนี้เป็นอีกความพยายามในการสร้างให้เกิดการรีไซเคิลแบบ end to end ได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่จะไปเพิ่มในหลุมฝังกลบให้น้อยลงได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะการเพิ่มพันธมิตรเข้าร่วมโครงการในหลายภาคส่วนทั้งผู้ผลิตกาแฟ ร้านค้าต่าง กลุ่มภาครัฐที่ดูแลบริหารจัดการขยะในแต่ละพื้นที่ ​รวมทั้งความร่วมมือกับกลุ่มซูเปอร์มาร์เก็ตในครั้งล่าสุดนี้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการนำบรรจุภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้มากที่สุด

source

source

Stay Connected
Latest News

มาแล้วกับงานสัมมนาสุดจึ้ง CP ALL Influencer Trend 2024 #4 กับธีม “PRIDE MONTH” พบกับเทคนิค“สร้างตัวตนให้โดดเด่น ในยุคที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย” 9 มิ.ย.67 เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้…ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!!