“ชาร์กเต้ – ชาร์กจิง” ผนึกกำลังติดปีก “โรโบคลาวด์” บริษัทพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมคนไทยเติบโตระดับโลก

รายการ “ชาร์กแทงก์ ไทยแลนด์” (Shark Tank Thailand) เวทีที่เปิดโอกาสให้คนไทยมากฝีมือในหลากหลายอุตสาหกรรม มาโชว์ไอเดีย ความรู้ความสามารถ และแผนการดำเนินธุรกิจ โดยผู้ที่ผ่านด่านและเข้าตากรรมการหรือ “ชาร์ก” จะได้รับข้อเสนอเงินลงทุน เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจ และต่อยอดแผนงานให้ก้าวสู่เป้าหมายตามที่ได้เสนอไว้

โดยใน Shark Tank Thailand ซีซั่น 3 ที่ผ่านมา จากการนำเสนอของ บริษัท โรโบคลาวด์ จำกัด (Robocloud Company Limited) บริษัทคนไทย ผู้สร้างสรรค์ด้านการพัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรม (Robotic & Automation System) ได้รับความสนใจร่วมทุน จาก “ชาร์กเต้ ภูริต ภิรมย์ภักดี” และ “ชาร์กจิง ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ” 2 ซีอีโอจากบริษัทชั้นนำของเมืองไทย ล่าสุดได้มีการลงนามในสัญญาความร่วมมือ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมคนไทยที่มีศักยภาพ และร่วมกันผลักดันธุรกิจไปสู่การเติบโตในประเทศและระดับสากลต่อไป

“ชาร์กเต้ ภูริต ภิรมย์ภักดี” กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด เปิดเผยว่า “จากการได้ทำหน้าที่ “ชาร์ก” ในรายการ Shark Tank Thailand ทำให้มีโอกาสได้พบผู้ประกอบการคนไทยที่มีความสามารถในหลากหลายอุตสาหกรรม ที่มีโมเดลธุรกิจน่าสนใจ แต่ส่วนใหญ่ไม่สามารถเติบโตได้เพราะปัญหาเรื่องเงินทุนและประสบการณ์ในการทำธุรกิจ ซึ่งการเข้ามาร่วมลงทุนกับโรโบคลาวด์ในครั้งนี้ จะเป็นการร่วมสร้างโอกาส และพัฒนาศักยภาพในการขยายธุรกิจ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม (Robotic & Automation System) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมการผลิต สู่การเป็น Smart Factory ซึ่งเชื่อมั่นว่าจากประสบการณ์ทางด้านการตลาดและการผลิต ที่กลุ่มบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่มี จะสามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดภาคการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”

จากการเข้ามาสนับสนุนโรโบคลาวด์ บริษัทของคนไทย โดยผู้บริหารเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีทั้ง Passion และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสายงานแมคาทรอนิกส์ (Mechatronics) ซึ่งเป็นสาขาที่ครอบคลุมทั้งด้านเครื่องกล ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์ นำโดย ก้อง-พิฑูรย์ วัฒกภาสน์ โดยเทคโนโลยีของทีมโรโบคลาวด์ ไม่เพียงจะช่วยยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย แต่ยังสามารถเติบโต และขยายตลาดในต่างประเทศได้

“ชาร์กจิง ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ” รองประธานกรรมการอาวุโส บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด ให้ความเห็นว่า ไทยซัมมิทมุ่งเน้นการใช้ Automation ในกระบวนการการผลิตเป็นหลัก ปัจจุบันกลุ่มไทยซัมมิทเป็นกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีจำนวน Robot มากที่สุดบริษัทหนึ่ง การใช้หุ่นยนต์และแขนกลในการผลิตนั้น จะต้องสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องจักรได้อย่างไร้รอยต่อ เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพและความแม่นยำในการผลิต รวมถึงลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ซึ่งทางไทยซัมมิทมีทีมวิศวกรออกแบบและพัฒนาการทำงานด้านที่กล่าวมาเหล่านี้ บริษัทจึงเชื่อมั่นว่านอกจากเงินลงทุนที่สนับสนุนให้แก่ทางโรโบคลาวด์แล้ว ยังสามารถให้การสนับสนุนเรื่องการวิจัยและพัฒนา, การขยายตลาดและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้อีกด้วย

ทางชาร์กจิงเข้าใจดีว่าผู้ประกอบการที่เข้ามาขอเงินลงทุน โดยปกติจะคาดหวังเรื่องของการช่วยเหลือในด้านอื่นจากชาร์กด้วย โดยยิ่งเป็นผู้ประกอบการรายเล็กหรือรายที่เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจ ก็จะยิ่งคาดหวังมาก ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือให้คำแนะนำในด้าน การตลาด การเงิน Know-How เพื่อการพัฒนาสินค้า ดังนั้นในการเลือกลงทุนในแต่ละครั้ง ก็จะสนับสนุนตามความคาดหวังของผู้ประกอบการให้ได้มากที่สุดตามที่คุยกันก่อนการลงทุน ดังเช่นในกรณีของบริษัทโรโบคลาวด์เป็นต้น และขอแสดงความยินดีกับคุณพิฑูรย์ วัฒกภาสน์ และ คุณทิพย์วดี กวีวัฒนกร ที่แสดงศักยภาพและความตั้งใจออกมา และสามารถดึงชาร์กถึงสองท่านมาร่วมลงทุนได้

พิฑูรย์ วัฒกภาสน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรโบคลาวด์ จำกัด กล่าวว่า บริษัท โรโบคลาวด์ หลังจากได้รับการลงทุนจาก บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด  และ ไทยซัมมิท เรากำลังเติบโตและขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วแบบติดปีก เนื่องจากทางผู้ลงทุนทั้งสองบริษัทเข้ามาช่วยทั้งด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ รวมถึงร่วมสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร/เครื่องดื่ม และชิ้นส่วนยานยนต์ ให้พัฒนายิ่งขึ้น ซึ่งเราพร้อมที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในการให้บริการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในประเทศและต่างประเทศ โดยเราตั้งเป้าหมายว่านอกจากการเป็นผู้นำการให้บริการแล้ว เราพร้อมที่จะแบ่งปันและเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภาคการศึกษาและภาคเอกชน โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคคลากรของประเทศ

สำหรับ บริษัท โรโบคลาวด์ จำกัด ดำเนินธุรกิจมาเป็นปีที่ 8 ภายใต้ทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านแมคาทรอนิกส์ จึงมีความสามารถทั้งการออกแบบและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบการผลิตให้ตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ตามที่ต้องการแบบ Customization ไม่ว่าจะเป็นรับออกแบบและติดตั้งเครื่องจักรอัตโนมัติ รับสร้างระบบหุ่นยนต์ รับสร้างโปรแกรมบริหารจัดการและการผลิต รวมทั้งรับสร้างคลังสินค้าอัตโนมัติ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การพัฒนาระบบอัตโนมัติที่ทำให้โรงงานสามารถสั่งงานระบบต่างๆ ให้ทำงานอย่างสมบูรณ์เพียงแค่การกดเพียงปุ่มเดียว หรือ One Touch Manufacturing เพื่อเป็นหนึ่งในผู้นำที่ทำให้ระบบอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) ของไทย ก้าวสู่ Digital Transformation ได้ในอนาคต

Stay Connected
Latest News

มาแล้วกับงานสัมมนาสุดจึ้ง CP ALL Influencer Trend 2024 #4 กับธีม “PRIDE MONTH” พบกับเทคนิค“สร้างตัวตนให้โดดเด่น ในยุคที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย” 9 มิ.ย.67 เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้…ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!!