บมจ.บูติคนิวซิตี้ ร่วมกับ มูลนิธิถันยรักษ์ เปิดตัวโครงการ “A’MAZE Flora” เพื่อส่งต่อความรักและความหวัง ความอัศจรรย์แห่งชีวิต สู่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าเปิดตัวโครงการ “A’MAZE Flora” ดอกไม้ผ้ารักษ์โลก เพื่อส่งต่อความรักและความหวัง ความอัศจรรย์แห่งชีวิต โดยการนำผ้าส่วนเกินที่เกิดจากการตัดเย็บเสื้อผ้า มาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ผ้าที่สวยงาม เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนกำลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม พร้อมนำรายได้จากการจำหน่ายดอกไม้ผ้ารักษ์โลก “เอ-เมส ฟลอร่า” มอบให้กับมูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


นางประวรา เอครพานิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บมจ. บูติคนิวซิตี้ เป็นบริษัทผู้ผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีสำเร็จรูปหลากหลายแบรนด์ชั้นนำในไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งนอกจากจะมุ่งเน้นในเรื่องการผลิตเครื่องแต่งกายที่สวยงาม การตัดเย็บที่มีคุณภาพ และใส่ใจในเรื่องของดีไซน์แบบไร้กาลเวลา (Timeless Design) ที่สามารถใส่ได้ทุกยุคทุกสมัยแล้ว เรายังดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ด้าน ESG ใน 2 มิติ คือ มิติเรื่องสิ่งแวดล้อม (Environment) โดยให้ความสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ การนำผ้าส่วนเกินจากการตัดเย็บมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ จึงได้ริเริ่มโครงการ A’MAZE green society (เอ-เมส กรีน โซไซตี้) ภายใต้แนวคิดในเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยวางเป้าหมายองค์กรให้เป็น Zero Waste ในการกำจัดขยะเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์และลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้ได้อย่างน้อยปีละ100,000 กิโลกรัมคาร์บอน พร้อมยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรคู่ค้าต่างๆ ที่มีแนวความคิดเดียวกัน ในการร่วมกันลดขยะจากอุตสาหกรรม รวมถึงการนำทรัพยากรเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่

ส่วนมิติทางด้านสังคม (Social) ภายใต้ค่านิยมองค์กร “Create Your Own Happiness ความสุขสร้างได้ด้วยตนเอง พร้อมแบ่งปันความสุขให้ลูกค้า เพื่อนร่วมงานและสังคม” ซึ่งเกิดจากความตั้งใจในการส่งต่อความสุขคืนกลับสู่สังคม จึงเป็นที่มาของโครงการ “A’MAZE Flora” ดอกไม้ผ้ารักษ์โลก สู่กำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม โดยการนำผ้าส่วนเกินจากการตัดเย็บเสื้อผ้าแบรนด์ Guy Laroche สีชมพูชอคกิ้งพิงค์ มาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ติดหน้าอก เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการส่งกำลังใจและสร้างพลังให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมได้มีความสุข เพื่อก้าวผ่านความทุกข์และใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ แม้ในยามเจ็บป่วยก็สามารถมีความสุขได้ด้วยตนเอง ซึ่งรายได้จากการจำหน่าย “เอ-เมส ฟลอร่า” จะมอบให้กับมูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ด้วยการจัดตั้งเป็นกองทุน เพื่อผู้ป่วยที่ขาดทุนทรัพย์ในการตรวจมะเร็งเต้านม ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเป็นการส่งความสุขถึงคนที่เดือดร้อนโดยตรง

“โครงการ A’MAZE Flora เป็นสัญลักษณ์และบอกถึงความหมายพิเศษในการส่งความรักและความหวังไปยังผู้ป่วยมะเร็งเต้านม โดยบูติคนิวซิตี้เป็นสื่อกลางในการส่งต่อกำลังใจเหล่านั้นด้วยการผลิต “เอ-เมส ฟลอร่า” ด้วยการทำดอกไม้ประดิษฐ์ทำมือ (Handmade) จากผ้าส่วนเกินในการตัดเย็บเสื้อผ้าให้แต่ละดอกมีความสวยที่แตกต่างกันและนำเงินไปมอบให้มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ด้วยการจัดตั้งเป็นกองทุน เพื่อผู้ป่วยที่ขาดทุนทรัพย์ในการตรวจมะเร็งเต้านม ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเป็นการส่งความสุขถึงคนที่เดือดร้อนโดยตรง” นางประวรา เอครพานิช กล่าว

นางสาวอนุสสรา จันทรวิถี ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์ถันยรักษ์ เปิดเผยต่อว่า ปัจจุบันพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่เกิดขึ้นทั่วโลกประมาณ 2.2 ล้านคน ซึ่งประเทศไทยพบว่าผู้หญิงมีอัตราการเกิดของมะเร็งเต้านมสูงเป็นอันดับ 1 มากกว่า 20,000 รายต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากกรรมพันธุ์ร่วมด้วยปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ อาทิ ความผิดปกติของฮฮร์โมน ภาวะน้ำหนักเกิน มูลนิธิถันยรักษ์ เกิดขึ้นตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ก่อตั้ง เพื่อให้ผู้หญิงไทยรอดพ้นจากมะเร็งเต้านม โดยเรามีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคเต้านม ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและครบวงจร นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้เรื่องเทคนิคการตรวจวินิจฉัย และการป้องกันมะเร็งเต้านม ให้แก่แพทย์ ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย สำหรับความร่วมมือโครงการ A’MAZE Flora นับเป็นหนึ่งในการเสริมสร้างกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ซึ่งมักเกิดอาการวิตกกังวลเกี่ยวกับโรค ให้สามารถก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาดังกล่าวและมีพลังใจในการเข้ารับการรักษาได้อย่างราบรื่น

“ศูนย์ถันยรักษ์ต้องขอขอบคุณ บมจ.บูติคนิวซิตี้ ที่ทำโครงการ A’MAZE Flora ขึ้นและตั้งใจนำรายได้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมผ่านทางศูนย์ถันยรักษ์ เราจะนำรายได้ในส่วนนี้ไปสมทบกับกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมต่อไป พร้อมสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเองและคำแนะนำถึงข้อปฎิบัติตัวต่างๆ สำหรับการตรวจเบื้องต้นด้วยตัวเอง “ตรวจเร็ว รู้ก่อน เสี่ยงน้อย” และเป็นการป้องกันที่ดีที่สุด คือการค้นพบให้เร็วที่สุด” นางสาวอนุสสรา กล่าว

นางสาววรรษรต เจริญรัตนวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยต่อว่า สิ่งที่เราทำมาตลอด คือการรังสรรค์เสื้อผ้าที่สวยงาม เพื่อให้ผู้หญิงสวมใส่แล้วมีความสุข โครงการ A’MAZE Flora นี้จึงเกิดขึ้นจากความตั้งใจในการช่วยเหลือผู้หญิงทุกคนที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม ให้มีความหวังและเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงการมอบความรัก พร้อมอยู่เคียงข้างเป็นกำลังใจให้กันและกัน ซึ่งนอกจากการผลิตดอกไม้ผ้าจำหน่ายเพื่อนำรายได้มอบให้มูลนิธิถันยรักษ์แล้ว เรายังได้จัดกิจกรรมศิลปะบำบัด เพื่อเป็นการส่งมอบกำลังใจในรูปแบบของ workshop อาทิ การทำดอกไม้ผ้า การสอนทำผ้าโพกศรีษะแบบสร้างสรรค์ การทำสร้อยคอ ตลอดเดือนตุลาคมนี้

•วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 Workshop สอนศิลปะบำบัดครั้งที่ 1 ที่ A’MAZE แฟชั่น ไอส์แลนด์
•วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 Workshop สอนศิลปะบำบัดครั้งที่ 2 ที่ C&D เซ็นทรัล พระราม 9
•วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 Workshop สอนศิลปะบำบัดครั้งที่ 3 ที่ Guy Laroche เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
•วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 Workshop สอนศิลปะบำบัดครั้งที่ 4 ที่ A’MAZE Zpell

พร้อมกันนี้ยังเปิดรับสมัครจิตอาสาหรือผู้ที่สนใจมาร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยทางเราจะจัดเตรียมอุปกรณ์ให้ หรือหากท่านใดสะดวกนำกลับไปทำที่บ้านก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ทางด้าน ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ในฐานะผู้ที่ป่วยมะเร็ง ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับการอยู่กับโรคมะเร็งให้เป็นปกติสุขว่า เราอาจจะมีความเชื่อที่ว่าเป็นมะเร็งเท่ากับตาย แต่ในความเป็นจริงแล้ว มะเร็งสามารถรักษาให้หายได้ ซึ่งเมื่อทำความเข้าใจกับโรค เราก็สามารถอยู่กับโรคมะเร็งได้อย่างเป็นสุข โดยการเข้าใจร่างกายของตัวเอง ส่วนไหนอ่อนแอ เราก็ระวังอย่าไปกระตุ้น เข้าใจอาการต่างๆ ที่เป็นและใช้ทัศนคติในการใช้ชีวิตที่อยู่กับปัจจุบัน สร้างความสุขให้กับตัวเอง โดยไม่ต้องรอ และที่สำคัญ คือ กำลังใจ การสร้างกำลังใจให้กับตัวเอง เป็นสิ่งที่ดีที่สุด ถ้าเรารักตัวเอง เข้าใจตัวเอง และมีกำลังใจในตัวเองอย่างมั่นคงและหนักแน่น ตัวเราที่จะเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้สามารถผ่านความยากลำบากในช่วงที่ต้องต่อสู้กับโรคไปได้ด้วยดี

นางสาววรรษรต เจริญรัตนวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมปิดท้าย ทั้งนี้สามารถซื้อเข็มกลัดดอกไม้ผ้า A MAZE Flora ได้ที่ เอ-เมส มัลติสโตร์ และร้าน Guy Laroche, GSP, C&D, LOFFICIEL และ Jousse ทั้ง 19 แห่ง และทางช่องทาง Line@amaze48 รวมถึงที่มูลนิธิถันยรักษ์ ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช ในราคาดอกละ 59 บาท ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลต่างๆ ได้ที่เพจเฟซบุ๊ค A’maze GREEN Society https://www.facebook.com/amazegreensociety และเพจแบรนด์ต่างๆในเครือ ประกอบด้วย Guy Laroche, GSP, C&D, LOFFICIEL และ Jousse

Stay Connected
Latest News

มาแล้วกับงานสัมมนาสุดจึ้ง CP ALL Influencer Trend 2024 #4 กับธีม “PRIDE MONTH” พบกับเทคนิค“สร้างตัวตนให้โดดเด่น ในยุคที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย” 9 มิ.ย.67 เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้…ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!!