ศุภาลัย เอเลแกนซ์ บรมราชชนนี 121 คว้ารางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2023 ด้านอนุรักษ์พลังงาน

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คว้ารางวัลจากเวทีการประกวด Thailand Energy Award 2023 โดยโครงการ ศุภาลัย เอเลแกนซ์ บรมราชชนนี 121 ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทบ้านที่อยู่อาศัย โครงการจัดสรร ด้วยแนวคิดการออกแบบที่คำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อยกย่องผู้ประกอบการธุรกิจที่มีส่วนส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรต่างๆ

ศุภาลัย เอเลแกนซ์ บรมราชชนนี 121 โครงการบ้านเดี่ยวหรูดีไซน์ใหม่ 3 แบบ 3 สไตล์ ที่สร้างสรรค์จากแนวคิด “TIMELESS LIVING ACHETYPE ต้นแบบการใช้ชีวิตเหนือกาลเวลา” เพื่อเป็นทางเลือกแรกของบ้านเดี่ยว 3 ชั้น บนพื้นที่ 100 ตร.วาขึ้นไป ปักหมุดทำเลศักยภาพริมถนนบรมราชชนนี ซึ่งในโครงการได้คำนึงถึงการออกแบบที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ ตั้งแต่การวางผังโครงการ การจัดภูมิทัศน์ การออกแบบClubhouse และการออกแบบบ้าน โดยให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อม การบริหารจัดการพลังงาน การนำนวัตกรรมมาใช้เพื่ออนุรักษ์พลังงาน ความปลอดภัย และความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย รวมถึงการเลือกใช้วัสดุที่ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน ประหยัดทรัพยากรและยืดอายุการใช้งานของวัสดุ ภายใต้แนวคิด Green Design ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมก่อสร้างให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

Stay Connected
Latest News