ถอดรหัสความสำเร็จ “พี่เบิร์ด – ธงไชย แมคอินไตย์” แนวทางสร้างแบรนด์ให้ได้ Brabd Love สูงสุดตลอดกาล

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานเสวนา “พี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์: เรื่องเล่าจากงานวิจัยระดับปริญญาเอก” เสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การจัดการตราสินค้าบุคคลของ ธงไชย แมคอินไตย์ และความผูกพันมั่นคงของแฟนคลับ” ของ ดร.กริษฐา อึ๊งภากรณ์  จากหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด ซึ่งได้สัมภาษณ์เชิงลึก คุณธงไชย และกลุ่มแฟนคลับที่ติดตามมากว่า 30 ปี

ดร.กริษฐา อึ๊งภากรณ์ เปิดเผยว่า งานดุษฎีนิพนธ์นี้ ได้รับใจบันดาลแรงจากการสร้างความสุข ทั้งจากผลงานของพี่เบิร์ด ธงไชย ความสามารถ การเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ผู้สร้างความสุขให้กับแฟนคลับมาอย่างยาวนาน ให้กับแฟนคลับ และเกิดข้อค้นพบในงานวิจัยที่สามารถสร้างเป็น P-BIRD (Thongchai) Model ขึ้น

โดยมี 5 องค์ประกอบสำคัญที่ขับเคลื่อนในการเป็นซูเปอร์สตาร์ตลอดกาล ได้แก่

1) Professional ความเป็นมืออาชีพ พี่เบิร์ดมีความสมบูรณ์แบบ และใส่ใจในทุกๆ งาน ถึงแม้พี่เบิร์ดจะเป็นศิลปินที่ทุกคนยกย่องในความสามารถ แต่พี่เบิร์ดขอซ้อมก่อนการแสดงหลายๆ ครั้งเสมอ จนให้มั่นใจว่า การแสดงนั้นจะออกมาดีที่สุด

2) BEST Backup ได้รับการสนับสนุนที่ดีเยี่ยม พี่เบิร์ดได้รับการสนับสนุนที่ดีเยี่ยมจากคนรอบตัว ความสำเร็จของพี่เบิร์ด ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการมีผู้จัดการส่วนตัวที่คอยดูแลและสนับสนุนศิลปินในทุกๆ ด้าน มีบริษัทค่ายเพลงที่แข็งแกร่ง รวมถึงแฟนคลับหลากหลายวัยที่รักพี่เบิร์ดอย่างจริงใจ

3) I am ตัวตนและคุณลักษณะพิเศษ พี่เบิร์ดแสดงออกถึงการเป็นผู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ผ่านทางการฝึกซ้อมกับมืออาชีพท่านอื่นๆ ทั้งด้านการร้อง และการเต้น และยังมีความคิดริเริ่มต่างๆ เห็นได้จากผลงานที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ในผลงานของพี่เบิร์ด เช่น คอนเสิร์ตของพี่เบิร์ดเป็นที่แรกที่ใช้เทคนิคพิเศษทำให้ฝนตกได้ราวกับฝนตกจริงๆ รวมถึงการมีละครเวทีในงานคอนเสิร์ต

4) Right ยึดมั่นความถูกต้อง พี่เบิร์ดเป็นศิลปินที่มีความรับผิดชอบ มีเหตุผล และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน และมีทัศนคติที่ดีจึงทำให้เป็นที่รักของทุกคน  

5) Daily ความสม่ำเสมอ พี่เบิร์ดเปิดเผยตัวตนต่อแฟนคลับอย่างจริงใจเสมอมา และมีวินัยในการดูแลตัวเอง รวมถึงการฝึกซ้อม เพื่อส่งต่อความสุขผ่านทางผลงานเพลงให้แฟนคลับอย่างต่อเนื่อง และที่พิเศษไปกว่านั้นคือ การใส่ใจแฟนคลับในทุกๆ ครั้งที่มีโอกาส ล่าสุดร่วมพูดคุยกับแฟนคลับใน Clubhouse ทุกวันเสาร์อย่างเป็นกันเองเหมือนคนในครอบครัว

งานดุษฎีนิพนธ์นี้มี ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ซึ่ง ดร.กริษฐา ได้ใช้วิธีวิทยาวิเคราะห์การสนทนา หรือ Conversation Analysis และวิธีวิทยาการศึกษาเรื่องเล่า (Narrative Approach) เพื่อนำมาวิเคราะห์หาข้อค้นพบภายใต้แนวคิดการจัดการตราสินค้าบุคคลด้วยการใช้อัตลักษณ์ตราสินค้า หรือ Brand Identity และปัจจัยพัฒนาความผูกพันมั่นคงกับแฟนคลับของพี่เบิร์ด ธงไชย

ซึ่งนอกจาก พี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ จะเป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญในงานวิจัยแล้ว ยังผู้มีชื่อเสียงมากมาย อาทิ คุณปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ คุณดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค คุณก้อง สหรัถ สังคปรีชา ศิลปินวง Polycat คุณนกน้อย​ พรพิชิต พัฒนถาบุตร (ผู้จัดการส่วนตัวของพี่เบิร์ด) คุณเบคกี้ รมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร คุณน็อต ธีร์ อริยฤทธิ์วิกุล และคุณพชรพล จั่นเที่ยง (วิทย์ AF1) ให้เกียรติร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูล เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยครั้งนี้

สำหรับผู้ที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมบันเทิง มาร์เก็ตติ้ง การสร้างแบรนด์ หรือเป็นนักสื่อสารการตลาด ซึ่งสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดกว้างให้ทุกคนสามารถค้นคว้าเรียนรู้ และสนับสนุนให้สร้างงานวิจัยที่ชื่นชอบ ถนัดและเหมาะกับความต้องการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ และผลักดันให้เกิดนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดอย่างมีคุณภาพสู่สังคมต่อไป

Stay Connected
Latest News