เข้าใจแนวคิด ‘Zero Energy House บ้านพลังงานเป็นศูนย์’ โครงการซีรีส์ใหม่ของเสนา พร้อมเตรียมต่อยอดพัฒนา ‘คอนโด Low Carbon’

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA (เสนา) ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์​ “THE ESSENTIAL LIFELONG TRUSTED PARTNER” ที่สามารถเชื่อมโยงเข้าไปทุกช่วงชีวิตของลูกค้า พร้อมพัฒนาธุรกิจให้ตอบโจทย์การอยู่อาศัยในทุกบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพ​ชีวิตและสร้างให้เกิดการเติบโตได้อย่างยั่งยืน

พร้อมชูแนวคิด​พัฒนา ‘บ้านพลังงานเป็นศูนย์’ หรือ Zero Energy House (ZEH) สำหรับโครงการซีรีส์ใหม่ รวมทั้งเตรียมต่อยอดสู่โครงการในกลุ่ม ​‘คอนโด Low Carbon’ เพิ่มเติมในอนาคต ​

ดร.ยุ้ยผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แนวคิดการพัฒนา ZEH นี้ ปรับมาจากผู้ดำเนินโครงการบ้านพลังงานเป็นศูนย์​ในญี่ปุ่นอย่าง บริษัท ฮันคิว ฮันชิน พร๊อพเพอร์ตี้ส์ คอร์ป ​และได้นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของไทย โดยร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยทำการศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาแบบจำลองบ้าน​พลังงานเป็นศูนย์ เพื่อ​​ออกแบบ​​ด้านการใช้พลังงานใน 3 รูปแบบ ดังนี้

1. Active Design คือ การออกแบบโครงสร้างอาคารให้มีความยั่งยืนด้านการใช้พลังงาน ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยี หรืออุปกรณ์ทันสมัยเข้ามาช่วยควบคุมการใช้พลังงาน เช่น เซนเซอร์ควบคุมระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง, การใช้แอร์ประหยัดพลังงานฯ

2. Passive design การออกแบบตัวอาคารให้​ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม เช่น การเข้าใจทิศทางลม และแสงแดด เพื่อช่วยในการประหยัดพลังงาน

3. การนำพลังงานหมุนเวียนมาช่วย​ผลิตกระแสไฟฟ้า​​ เช่น การนำพลังงานจากแสงอาทิตย์ (Solar Cell) มาสร้างเป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในบ้าน และสามารถควบคุมอุณหภูมิภายในบ้านให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล

ทั้งนี้ การพัฒนาบ้าน ZEH ของเสนา จึงสามารถผสมผสานแนวคิดการออกแบบให้เกิดเป็นความยั่งยืนได้ โดยผลการศึกษาตามแนวคิดดังกล่าว พบว่า บ้านขนาด XL ในโครงการของเสนาสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 14% และมี​ความสามารถในการผลิตพลังงานสะอาดใช้ได้เองประมาณ 360 หน่วยต่อเดือน ช่วย​ลด​ค่าไฟฟ้าสูงสุดลงได้ถึง 38% หรือคิดเป็น 1,627 บาทต่อเดือน รวมทั้งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในแต่ละปีเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ถึง 163 ต้น


“ทุกคนที่อยู่บ้านเสนาสามารถมีไลฟ์สไตล์ต่างๆ ได้ตามปกติ แต่ก็เปรียบเสมือนได้ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นทุกวัน และยังมีส่วนช่วยลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งแม้ว่าในปัจจุบันเสนายังไม่สามารถสร้างบ้านทุกหลังให้เป็น ZEH ได้ แต่ถือเป็นเป้าหมายท้าทายที่สำคัญที่เสนา​ตั้งใจจะทำให้เกิดขึ้นในอนาคต” 

สำหรับแผนการขยายโครงการในปี 2566 เสนาเตรียมเปิดบ้านซีรีส์ใหม่ในกลุ่มบ้านพลังงานเป็นศูนย์ ทั้งโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม อาทิ เสนา วิลเลจ รามอินทรา กม. 9, เสนา วิลล์ วงแหวน-บางบัวทอง รวมทั้ง​คอนโดมิเนียม​คอนเซ็ปต์ คอนโด Low Carbon​ ภายใต้แบรนด์ “เสนาคิทท์” ที่จะพัฒนา​​ตามแนวคิด Smart Cool Smart Life เพื่อให้สามารถตอบสนองวิถีชีวิต​ช่วย​ลดคาร์บอน (Decarbonized Lifestyle) โดยโครงการจะตั้งอยู่​บริเวณใกล้ถนนสาทร ในระดับราคาต่ำกว่าล้าน

“คอนโด Low Carbon จะพัฒนาเช่นเดียวกับ​หลัก​การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ SMART CITY  ที่จะมีการพัฒนาฟีเจอร์ต่างๆ ตามแนวทาง “คิดละเอียดกว่า ก็อยู่สบายกว่า เช่น  Smart Energy, Smart Mobility, Smart Living, Smart Environment และ Smart People เพื่อสร้างชุมชนเมืองน่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประหยัดรายจ่าย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ใกล้แหล่งงาน ที่สำคัญยังพัฒนาระบบ​ผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อช่วยบริหาร​การเดินทางให้สามารถช่วย​ลดมลภาวะ และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์”

นอกจากนี้  ยัง​มีแผนขยายบริการใหม่ๆ เพิ่มเติมต่อเนื่อง เพื่อ​อำนวยความสะดวกลูกบ้านได้อย่างครอบคลุม ทั้งการบริหารจัดการที่อยู่อาศัย การให้คำปรึกษาทางการเงิน การดูแลด้านสุขภาพ  ​เพื่อ​ให้บ้านเสนาสามารถตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัย โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มองปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยในการตัดสินใจซื้อมากขึ้น

Stay Connected
Latest News