นีเวีย เดินหน้ามอบโอกาสการศึกษาคุณภาพให้เยาวชนไทยผ่าน โครงการ “เพราะแคร์จึงชวนแชร์ ปรับปรุงห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้” ปีที่สอง

นีเวีย ร่วมกับ บิ๊กซี สานต่อภารกิจส่งเสริมและยกระดับการศึกษาให้เยาวชนไทยต่อเนื่องเป็นปีที่สอง พร้อมชวนลูกค้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งทำความดีเพื่อเยาวชน เพียงซื้อผลิตภัณฑ์นีเวียชนิดใดก็ได้ทุกหนึ่งชิ้นที่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ทุกสาขา นีเวียบริจาค 1 บาท หรือผ่านช่องทางออนไลน์ของบิ๊กซี นีเวียร่วมบริจาค 2 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อโรงเรียนเป็นมากกว่าสถานศึกษาแต่ยังเป็นพื้นที่ให้เด็กได้เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และห้องสมุดคือคลังข้อมูลความรู้ที่สำคัญสำหรับเด็ก ๆ นีเวีย ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวระดับโลก ที่ได้รับความไว้วางใจในการดูแลผิวจากคนไทยมากว่า 30 ปี ได้ร่วมกับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี เดินหน้าสานต่อโครงการ “เพราะแคร์จึงชวนแชร์ ปรับปรุงห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้” เป็นปีที่สอง เพื่อต่อยอดภารกิจในการยกระดับห้องสมุดให้เป็นแหล่งความรู้และเสริมสร้างทักษะที่มีคุณภาพและทันสมัยอย่างเท่าเทียมแก่เยาวชนไทย

นายดรงค์ ถนอมวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ผลิตภัณฑ์นีเวีย ประเทศไทย กล่าวว่า “ภายใต้พันธกิจ Care Beyond Skin เรามีเป้าหมายที่จะมอบมากกว่าแค่ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวคุณภาพที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง แต่เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและเท่าเทียมให้ทุกคนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เราได้จัดทำโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องนานกว่า 10 ปีเพื่อช่วยเรื่องการศึกษาในประเทศไทย และสองปีก่อนได้ต่อยอดโครงการเป็น “ห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้” เพื่อปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดที่มีอยู่แล้วทั่วประเทศ ให้มีความทันสมัยพรั่งพร้อมด้วยสื่อการเรียนรู้และเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคปัจจุบัน โดยปีนี้มีแผนที่จะปรับปรุงห้องสมุดในโรงเรียนที่ขาดแคลนและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพิ่มเติมเป็นทั้งสิ้น 15 แห่งทั่วประเทศ ครั้งนี้นับเป็นความน่ายินดีที่ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรอย่างบิ๊กซี ในการเป็นช่องทางให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมอย่างสะดวก และถือเป็นความภาคภูมิใจที่ นีเวีย บิ๊กซี และลูกค้าของเรา จะได้ร่วมกันมอบโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้พื้นฐานที่มีคุณภาพและทันสมัยให้แก่เด็ก ๆ ที่เป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างเสริมทักษะรักการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ยั่งยืนต่อไป”

นายดรงค์ ถนอมวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ผลิตภัณฑ์นีเวีย ประเทศไทย

ลูกค้าที่สนใจสามารถร่วมสมทบทุนในโครงการดี ๆ แบบนี้ได้ผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์นีเวียชนิดใดก็ได้ ทุกหนึ่งชิ้นที่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กว่า 154 สาขาทั่วประเทศ นีเวียจะร่วมบริจาคหนึ่งบาท และบริจาคเพิ่มเป็นสองบาทหากซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของบิ๊กซีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 โดยหลังจากโครงการนี้จบลง นีเวียจะมอบเงินสมทบทุนผ่านโครงการร้อยพลังการศึกษา โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อนำไปปรับปรุงห้องสมุดในโรงเรียนในพื้นที่ขาดแคลนจำนวนทั้งสิ้น 15 แห่งทั่วประเทศต่อไป

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจหลักและเป็นความตั้งใจของนีเวียในการสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างเท่าเทียม เพื่อโอกาสในการมีชีวิตที่ดีและประสบความสำเร็จในอนาคต และเชื่อว่าห้องสมุดในโรงเรียนคือจุดเริ่มต้นใกล้ตัวสำหรับเด็ก ๆ และเยาวชนในการใฝ่เรียนและรักการอ่าน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างทักษะตลอดชีวิตแก่เด็กและเยาวชนต่อไป

คุณดรงค์ ถนอมวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ผลิตภัณฑ์นีเวีย ประเทศไทย (ซ้าย) และคุณอรนิดา วิมลวัฒนาภัณฑ์ (ขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

นอกจากพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดในโรงเรียนที่ขาดแคลนหรืออยู่ในชุมชนที่ห่างไกลเพื่อให้เหมาะสมกับการเป็นพื้นที่ที่เด็กๆ จะกระตือรือร้นเพื่อเข้าไปศึกษาและพัฒนาทักษะของตนเองให้ดียิ่งขึ้นทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านสื่อการเรียนการสอนอันทันสมัย พรั่งพร้อมด้วยเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลที่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจแล้ว ปีนี้ นีเวีย ได้เพิ่มการอบรมด้านจิตวิทยาและวิทยาการสมัยใหม่ที่จำเป็นแก่ครูผู้สอนของโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมทั้งด้านวิชาการ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สื่อดิจิทัล รวมถึงด้านจิตวิทยาเพื่อจะได้ถ่ายทอดความรู้ พัฒนาทักษะ และแนะแนวการเรียนและวางแผนอนาคตทางการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนได้อย่างเหมาะสมต่อไป โดยวางเป้าหมายให้สถานศึกษาหรือโรงเรียนในโครงการมีพัฒนาการและพึ่งพาตนเองได้ต่อไป อันเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับเยาวชนไทยที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

ร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงเพื่อมอบห้องสมุดในฝันให้น้อง ๆ เยาวชนไทยได้เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ เพียงซื้อผลิตภัณฑ์นีเวีย ทุกรายการที่เข้าร่วมโครงการ ณ  บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์154 สาขาทั่วประเทศ และช่องทางช้อปออนไลน์

นีเวีย มุ่งหวังที่จะมอบสิ่งดี ๆ ที่มากกว่าการดูแลผิวพรรณ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสให้เด็กไทยมีห้องสมุดในฝัน เพียงเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวคุณภาพเยี่ยมจากนีเวียที่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ทั้ง 154 สาขาทั่วประเทศ หรือเลือกช้อปออนไลน์ที่ https://app.bigc.co.th/P5s8/56rkhvvp ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

Stay Connected
Latest News