บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน คว้ารางวัลดีเด่น – บัตรเครดิตยอดเยี่ยมแห่งปี จาก Global Retail Banking Innovation Awards 2023

บัตรเครดิตยอดเยี่ยมแห่งปี” นายอธิศ รุจิรวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นตัวแทนบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน รับรางวัลดีเด่น บัตรเครดิตยอดเยี่ยมแห่งปี ภูมิภาคอาเซียน (Highly Acclaimed – Credit Card of the Year – ASEAN) จากงาน Global Retail Banking Innovation Awards 2023 ซึ่งจัดโดย The Digital Banker ที่ประเทศสิงคโปร์ จากความสำเร็จของบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน ซึ่งมีกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและบริหารผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น สามารถสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจ ทั้งในแง่ของผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง และความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินและระบบนิเวศดิจิทัลที่โดดเด่น เพื่อยกระดับบริการและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจบัตรเครดิตในระดับสากลที่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับสมาชิกบัตร

Stay Connected
Latest News