กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ร่วมปลูกป่าชายเลน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้นำในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล นำทีมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาร่วมปลูกป่าชายเลนกับกิจกรรม กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เรซ ทู เน็ท ซีโร่’ (Krungsri Consumer Race to Net Zero) ณ ศูนย์ประสานงานเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนกองทัพบก (ภาคกลาง) จ.เพชรบุรี โดยพนักงานจิตอาสาได้ร่วมปลูกต้นไม้รวม 1,000 ต้น เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซ 9,000 กิโลกรัมคาร์บอน เพื่อร่วมสานต่อเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ ตามวิสัยทัศน์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของกรุงศรี กรุ๊ป

Stay Connected
Latest News