เครื่องดัก​ขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาของ The Ocean Cleanup ถึงไทยแล้ว กทม. เตรียมเปิดใช้งานเร็วๆ นี้

คุณพรพรหม วิกิตเศรษฐ์  ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารด้านความยั่งยืน หรือ Chief  Sustainability Officer ของกรุงเทพมหานคร อัพเดทความเคลื่อนไหว ผ่านเฟสบุ๊ก : พรพรหม วิกิตเศรษฐ์ – Pornphrom Vikitsreth ว่าเครื่อง Interceptor  หรือเครื่องดักเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาของ The Ocean Cleanup มาถึงกรุงเทพฯ แล้ว และพร้อมเปิดใช้งานในเร็วๆ นี้

สำหรับนวัตกรรมเครื่อง Interceptor เป็นเรือเก็บขยะในแม่น้ำก่อนลงสู่ทะเลและมหาสมุทร ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 100% ซึ่งได้นำมาใช้ในประเทศไทยเป็นลำแรก หลังจาก การหารือของ กทม. และ​องค์กร The Ocean Cleanup เพื่อขับเคลื่อน โครงการการบริหารจัดการขยะในกรุงเทพมหานคร

โดย​เรือเก็บขยะ Interceptor ​จะถูกนำมาใช้งานภายในแม่น้ำเจ้าพระยา ของกรุงเทพมหานครอย่างถาวร โดยได้นำไปจอดบริเวณหน้าสวนสาธารณะใต้สะพานพระราม 9 และทำงานด้วย​ระบบอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง เมื่อปริมาณขยะเต็มแล้วจะแจ้งให้เรือขนขยะมารับ โดยขยะที่เก็บไปจะถูกนำไปขึ้นที่จุดเก็บขยะแม่น้ำเจ้าพระยา ของสำนักสิ่งแวดล้อมที่เขตราษฏร์บูรณะ และรถของสำนักสิ่งแวดล้อมจะขนไปทิ้งที่โรงกำจัดขยะหนองแขม ซึ่งจะมีขั้นตอนการแยกขยะ และมีขั้นตอนในการนำไปรีไซเคิล รวมทั้งการจัดการขยะอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ แผนขั้นต่อไปของ กทม. ตามโครงการการบริหารจัดการขยะในกรุงเทพมหานคร คือการติดตั้งเรือเก็บขยะตามคลองสายย่อยต่างๆ เพิ่มเติมในอนาคต เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมประชาชนในเรื่องของการแยกขยะได้เพิ่มมากขึ้น

สำหรับองค์กร The Ocean Cleanup (TOC) คือ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมชั้นนำระดับโลก ดำเนินการด้านการจัดการขยะในทะเลจากราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และเป็นผู้คิดค้นเครื่อง Interceptor ในการดักขยะในแม่น้ำก่อนลงสู่ทะเล เครื่อง Interceptor ประกอบด้วย แผงทุ่นลอยน้ำที่โยงติดกับโรงเก็บขยะ ซึ่งมีลักษณะคล้ายแพเรือที่ทอดสมออยู่ในแม่น้ำ ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาเซลล์และทำงานด้วยระบบอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องใช้แรงงานมนุษย์ในการควบคุม โดย​ The Ocean Cleanup ยังเป้าหมายในการ​ติดตั้งเครื่อง Interceptor บนแม่น้ำ​ 10 สาย ในทวีปเอเชีย รวมทั้งขยายไปยังแม่น้ำสายต่างๆ ทั่วโลก

ภาพ : Facebook พรพรหม วิกิตเศรษฐ์ – Pornphrom Vikitsreth

Stay Connected
Latest News