กทม. หารือองค์กร The Ocean Cleanup นำนวัตกรรมเรือเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์ มาช่วยจัดการขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ นางมิเรียม อ๊ตโตะ (Mrs. Miriam Otti) หัวหน้าแผนกเศรษฐกิจและการเมือง สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย นายโบแยน สแลต (Mr. Boyan Slat) ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งองค์กร The Ocean Cleanup และ นายสตีเวน พาล์นแมน (Mr. Steven Paalman) ผู้อำนวยการด้านแม่น้ำในทวีปเอเชีย องค์กร The Ocean Cleanup เพื่อแจ้งความก้าวหน้าการดำเนินโครงการการบริหารจัดการขยะในกรุงเทพมหานคร โดยใช้นวัตกรรมเครื่อง Interceptor เป้าหมายการดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และความร่วมมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นวัตกรรมเครื่อง Interceptor เป็นเรือเก็บขยะในแม่น้ำก่อนลงสู่ทะเลและมหาสมุทร โดยขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 100% และจะได้นำมาใช้ในประเทศไทย โดยขยะที่เก็บได้จะนำมาคัดแยกและนำไปรีไซเคิล  ซึ่งจะทำการติดตั้งเครื่อง Interceptor ในแม่น้ำจำนวน 10 สาย ในทวีปเอเชีย และความท้าทายคือ การเร่งติดตั้งเครื่อง Interceptor ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

นายสตีเวนฯ กล่าวว่า หลังประกอบเรือเก็บขยะ Interceptor จะดำเนินโครงการในระยะแรก คือ การเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยจะนำไปจอดบริเวณหน้าสวนสาธารณะใต้สะพานพระราม 9 และขอความอนุเคราะห์จากกรุงเทพมหานครใช้พื้นที่และอำนวยความสะดวกในการนำขยะขึ้นที่จุดขนขยะที่คลังสินค้าราษฎร์บูรณะ และนำขยะไปจัดการอย่างเหมาะสม และในระยะที่สองจะติดตั้งเรือเก็บขยะตามคลองสายย่อยต่าง ๆ

ทั้งนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดำเนินโครงการวิจัยกำจัดขยะพลาสติกจากแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานคร มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี (ปี 2564- 2567) โดยได้ติดตั้งกล้องสำรวจตามลำน้ำสาขาและบนสะพานข้ามแม่น้ำ รวมถึงติดตั้งกล้องบันทึกภาพ (The River Monitoring System) และพัฒนาโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์เพื่อใช้ตรวจติดตามปริมาณขยะลอยน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 8 ชุด บนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า สะพานอรุณอมรินทร์ และสะพานภูมิพล เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะของแม่น้ำเจ้าพระยาในฐานะห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้ขออนุญาตจากกรมเจ้าท่าเพื่อติดตั้งนวัตกรรมเครื่อง Interceptor บริเวณสวนสาธารณะใต้สะพานพระราม 9 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอการอนุญาตจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT) ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า แม่น้ำเจ้าพระยามีปัญหาขยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะพลาสติกและผักตบชวา การติดตั้งเครื่อง Interceptor ในกรุงเทพมหานครถือเป็นการสร้างความตระหนักให้กับประชาชนและหากโครงการนี้ประสบความสำเร็จ ควรขยายการดำเนินการไปยังคลองสายย่อยซึ่งมีบ้านเรือนตั้งอยู่ ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ส่งเสริมให้ประชาชนแยกขยะ เริ่มจากขยะเศษอาหาร ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะนำประเด็นการติดตั้งเครื่อง Interceptor เข้าหารือที่กระทรวงคมนาคมในสัปดาห์หน้า เพื่อให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT) พิจารณาการขออนุญาตจอดเครื่อง Interceptor บริเวณที่กำหนด

สำหรับองค์กร The Ocean Cleanup (TOC) คือ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมชั้นนำระดับโลก ดำเนินการด้านการจัดการขยะในทะเลจากราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และเป็นผู้คิดค้นเครื่อง Interceptor ในการดักขยะในแม่น้ำก่อนลงสู่ทะเล เครื่อง Interceptor ประกอบด้วย แผงทุ่นลอยน้ำที่โยงติดกับโรงเก็บขยะ ซึ่งมีลักษณะคล้ายแพเรือที่ทอดสมออยู่ในแม่น้ำ ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาเซลล์และทำงานด้วยระบบอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องใช้แรงงานมนุษย์ในการควบคุม

Stay Connected
Latest News