แสนสิริ อาสา Give an Hour for Earth ปิดไฟ…ให้โลกพัก

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย มุ่งสร้างอนาคตแห่งความยั่งยืน ประกาศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “Earth Hour 2024” ด้วยการปิดไฟ 1 ชั่วโมงในวันเสาร์ที่ 23 มี.ค.2567  (เวลา 20.30 – 21.30 น.)

นับเป็นปีที่ 4 ที่แสนสิริร่วมกับบริษัทในเครือ ตลอดจนลูกบ้านของแสนสิริกว่า 390 โครงการทั่วประเทศ ร่วมกันปิดไฟ และถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น

สภาวะโลกร้อนและอากาศแปรปรวนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วและอยู่ใกล้ตัวเราทุกคน สาเหตุสำคัญคือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจาก 2 สาเหตุหลักๆ คือการใช้พลังงาน ไม่ว่าจะเป็นพลังงานในอาคารบ้านเรือนหรือสำนักงานออฟฟิศ ตลอดจนเครื่องยนต์ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา

ในปี 2567 นี้ แสนสิริตั้งเป้าลดการใช้ไฟฟ้า สร้างสถิติประหยัดพลังงานไฟฟ้า 5,000 กิโลวัตต์/ชั่วโมง ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ธรรมชาติกว่า 3,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO2e) เทียบเท่าการปลูกต้นไม้กว่า 120 ต้น และช่วยลดค่าไฟส่วนกลางกว่า 30,000 บาท/ชั่วโมง

แสนสิริ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลง รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ในการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการใช้ไฟอย่างยั่งยืนในระยะยาว วางเป้าทุกโครงการของแสนสิริต้องใช้พลังงานสะอาด ลุยติดตั้ง Solar Roof แบบ 100% ในบ้านเดี่ยวแสนสิริทุกหลังและพื้นที่ส่วนกลางในทุกโครงการใหม่ รวมทั้งขยายแผนการติดตั้ง EV Charger ในทุกโครงการคอนโดมิเนียม ครอบคลุมไปถึงทุกโครงการบ้านเดี่ยวระดับบนที่จะสร้างเสร็จตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป

Stay Connected
Latest News