สตาร์บัคส์ ประเทศไทย เปิดแคมเปญ LITTLE CHOICES. BIG CHANGES. ชวนลูกค้าใช้แก้วส่วนตัว เร่งแผน​ลดขยะ 50% ตามเป้าหมายในปี 2573

สตาร์บัคส์ ประเทศไทย เปิดตัวแคมเปญ LITTLE CHOICES. BIG CHANGES. สนับสนุนให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับแบรนด์ในด้านความยั่งยืน ด้วยการนำแก้วส่วนตัวมาใช้ที่ร้านสตาร์บัคส์ทั่วประเทศ เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนร่วมกัน สอดคล้องกับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของสตาร์บัคส์ที่จะลดขยะลงครึ่งหนึ่งภายในปีพ.ศ. 2573

สตาร์บัคส์มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานตาม คำมั่นสัญญาของแบรนด์ ต่อพาร์ทเนอร์ (พนักงาน) ลูกค้า ชุมชน ชาวไร่กาแฟ และโลกของเรา ผ่านกาแฟทุกๆ แก้ว หรือ​ใน 3 มิติ ทั้ง Coffee People และ planet ผ่านการขับเคลื่อนแคมเปญ LITTLE CHOICES. BIG CHANGES. ถือเป็นวาระที่สำคัญเพื่อขับเคลื่อนให้สามารถบรรลุ​เป้าหมายด้านความยั่งยืนของสตาร์บัคส์ที่ตั้งไว้ ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้น้ำ และขยะลง 50% ภายในปี 2573

คุณเนตรนภา ศรีสมัย กรรมการผู้จัดการ สตาร์บัคส์ ประเทศไทย กล่าวว่า  ปีนี้ สตาร์บัคส์ ประเทศไทย ตั้งเป้าลดขยะใช้ครั้งเดียวทิ้ง (เช่น แก้วพลาสติก) ลง 50% ผ่านการใช้แก้วส่วนตัว (Personal Cup) หรือใช้แก้วสำหรับรับประทานในร้าน (For Here Cup) ที่สามารถนำมาล้างเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งมีให้บริการครบทุกสาขาแล้ว โดยทางร้านจะมอบส่วนลด​ 10 บาท สำหรับลูกค้าที่นำแก้วส่วนตัวมาใช้ที่ร้านสตาร์บัคส์ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยคาดว่าจะลดปริมาณขยะจากแก้วพลาสติกลงได้กว่า 3 ล้านใบ ในสิ้นปีนี้ เพิ่มจาก 2 ล้านใบในปีก่อนหน้า

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ที่สตาร์บัคส์ได้เปิดตัวในประเทศไทย ลูกค้าสตาร์บัคส์มีส่วนร่วมในการลดขยะแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งไปแล้วกว่า 29 ล้านใบ จากการใช้แก้วส่วนตัว

“เราทุ่มเทให้กับการดำเนินการตาม คำมั่นสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม ที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสิ่งแวดล้อมและโลกของเรา เรามุ่งมั่นที่จะ ให้คืนกลับ ได้มากกว่าที่เรารับมา ตามเป้าหมายที่ตั้งใจ​จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้น้ำ และขยะลง 50% ภายในปี พ.ศ. 2573 ซึ่งแคมเปญ LITTLE CHOICES. BIG CHANGES. เพื่อแสดงให้​เห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมจากทุกคนในการเดินทางครั้งนี้ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จากพวกเราทุกคน เราจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลกของเราได้อย่างแน่นอน ”

นอกจากนี้ สตาร์บัคส์ได้เปิดตัวโปรแกรม Grounds for Your Garden เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำกากกาแฟที่สตาร์บัคส์กลับไปผสมดินเพื่อปลูกต้นไม้หรือทำสวนที่บ้านได้ โดยในปี พ.ศ. 2566 สตาร์บัคส์ได้แจกกากกาแฟไปแล้วกว่า 4,000 กิโลกรัมทั่วประเทศ และจนถึงปัจจุบัน ร้านกาแฟของสตาร์บัคส์ในประเทศไทยยังได้รับการรับรองเป็นร้านกาแฟสีเขียว หรือ Greener Stores จำนวน 12 สาขา โดยจะเพิ่มเป็น 20 สาขาในสิ้นปีนี้ และในอนาคตตจะทำให้สาขาร้านสตาร์บัคส์ทุกแห่งเป็น Greener Store ได้ทั้งหมด

สำหรับ​ Greener Stores คือร้านกาแฟของสตาร์บัคส์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ควบคุมด้วยระบบการบริหารจัดการพลังงานที่จัดเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อการคงสถานะการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมไปถึงการระบุการใช้พลังงานที่บกพร่อง เพื่อปรับปรุงการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นในครั้งต่อไป

ก้าวสู่ขั้นใหม่ของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

สตาร์บัคส์ ประเทศไทย ยังได้แต่งตั้ง คุณจุฑาทิพย์ เก่งมานะ ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการด้านผลกระทบทางสังคมและความยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนสตาร์บัคส์ในการผลักดันเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมด้วยกลยุทธ์ที่ออกแบบสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะ

– พาร์ทเนอร์และโครงการเพื่อความยั่งยืนของสตาร์บัคส์: สตาร์บัคส์ ประเทศไทย มุ่งมั่นผลักดันเป้าหมายที่จะลดการใช้พลาสติกในการดำเนินงานประจำวันภายในร้าน โดยสนับสนุนให้ลูกค้าและพาร์ทเนอร์มีส่วนร่วมในหลักปฏิบัติความยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการเลือกใช้ถุงกระดาษและทิชชู่ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล ตลอดจนการรณรงค์ไม่รับมีดส้อมพลาสติก นอกจากนี้ยังได้ทำงานร่วมกับ รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต ในการเปลี่ยนกากกาแฟให้เป็นสิ่งของและเฟอร์นิเจอร์สำหรับใช้งานภายในร้าน เช่น ที่รองแก้ว ถาดและโต๊ะกาแฟ เพื่อเน้นย้ำประสบการณ์ ร้านกาแฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (eco-friendly) นอกจากนี้ ทีมงานของสตาร์บัคส์ยังได้ร่วมกิจกรรม World Water Day เป็นประจำทุกปี และได้สร้าง Aqua Towers ไปแล้วถึง 5 โครงการ เพื่อส่งมอบน้ำสะอาดให้ชุมชนที่ต้องการ

– การสนับสนุนชาวไร่กาแฟและชุมชน: สตาร์บัคส์ ช่วยดูแลและพัฒนาชุมชนชาวไร่กาแฟทั่วโลก โดยในประเทศไทย สตาร์บัคส์ได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน (Integrated Tribal Development Foundation หรือ ITDF) เพื่อสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแบบรอบด้านกับชุมชนชาวไร่กาแฟทางภาคเหนือของไทยตามปณิธานของแบรนด์ ด้วยการพัฒนาด้านต่างๆ อาทิ การสร้างโรงเรียน การดูแลด้านสาธารณสุขและความเป็นอยู่ที่ดี รวมไปถึงการจัดอบรมเรื่องกาแฟให้กับผู้เกี่ยวข้องเพื่อการเพาะปลูกเมล็ดกาแฟคุณภาพตามมาตรฐาน และการรับซื้อกาแฟตามหลักการ A.F.E. Practices

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ประสบการณ์สตาร์บัคส์ ไปพร้อมกันเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง: สตาร์บัคส์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนให้ลูกค้าทุกท่านเข้าร่วมในแคมเปญ LITTLE CHOICES. BIG CHANGES. ด้วยการเลือกทำสิ่งเล็กๆ ที่จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ เช่น การเลือกใช้แก้ว ForHere เมื่อสั่งเครื่องดื่มเพื่อดื่มในร้าน หรือใช้แก้วส่วนตัว (Personal Cup) เมื่อสั่งเครื่องดื่มกลับบ้าน เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้กับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 10 บาท เมื่อนำแก้วส่วนตัวมาใช้ที่ร้าน โดยแบรนด์ได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตของการใช้แก้วส่วนตัวกว่า 50% หรือกว่า  3 ล้านแก้ว ภายในปี พ.ศ. 2567 นี้  

Stay Connected
Latest News