ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ ส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Happy Money in Actionส่งสุขทางการเงิน เพื่อครอบครัวตำรวจไทย”

ภายใต้โครงการ Money Management & Investment ต่อเนื่องเป็นปีที่ ส่งเสริมความรู้การวางแผนการเงิน การออม และการบริหารจัดการหนี้ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ 30 ครอบครัว โดยมี นิภาพรรณ สุขวิมล นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เปิดงาน พร้อมด้วย พล.ต.ท. ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อ 6 มี.ค. 2567 

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนองค์ความรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างตรงจุด โดยเริ่มต้นเรียนรู้พื้นฐานการวางแผนการเงินผ่าน SET e-Learning และต่อยอด Workshop ผ่านหลักสูตร Life Coach ค้นหาและปรับความคิดด้านการเงิน รวมถึงฝึกใช้ Happy Money App เครื่องมือจัดการเงินและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน หวังให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างความสำเร็จทางการเงินได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน รายละเอียดเพิ่มเติม www.set.or.th/happymoney

Stay Connected
Latest News

มาแล้วกับงานสัมมนาสุดจึ้ง CP ALL Influencer Trend 2024 #4 กับธีม “PRIDE MONTH” พบกับเทคนิค“สร้างตัวตนให้โดดเด่น ในยุคที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย” 9 มิ.ย.67 เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้…ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!!