“อายิโนะโมะโต๊ะ” ชู Green Logistics ขับเคลื่อนองค์กรสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ ดีเดย์ใช้รถ EV ขนส่งสินค้า ตั้งเป้าลดคาร์บอน 1,600 ตันต่อปี  

อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) ทุ่ม 40 ล้านบาท โฟกัสการขนส่งจัดการสินค้าแบบรักษ์โลก สู่เป้าความยั่งยืน นำร่อง 3 โรงงาน ลดคาร์บอน 3 มิติ: ขนส่งเต็มประสิทธิภาพ / ไดเร็ก ชิปปิ้ง / ลดพลาสติกในการขนส่ง

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทชั้นนำของโลกในธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร ประกาศขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนในก้าวต่อไป ทุ่มงบประมาณ 40 ล้านบาท มุ่งเน้นการขนส่งและการกระจายสินค้าแบบ Green Logistics ขับเคลื่อนสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ ด้วยการเปิดตัวรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้า EV นำร่องโรงงานอยุธยา ปทุมธานี หนองแค-สระบุรี ตั้งเป้าลดคาร์บอน 1,600 ตันต่อปี ยึดหลักการ Green Logistics ใน 3 มิติ คือ ขนส่งเต็มประสิทธิภาพ / ไดเร็ก ชิปปิ้ง / ลดพลาสติกในการขนส่ง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ดูแลคนไทยให้ “อยู่ดี มีสุข” อย่างยั่งยืน

คุณเค็นจิ ฮะระดะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำ บริษัทฯ จึงมีแผนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมลง 50% ภายในปี 2573 ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็น “ผู้นำในการสร้างความอยู่ดีมีสุข (Well-being)” ให้กับสังคมและโลก ซึ่งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 50% นับเป็นหนึ่งในแผนการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนที่สำคัญ สำหรับในปี 2567 เรามีเป้าหมายในการลดคาร์บอนลง 92%  ด้วยวิธีการเสาะหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียน เพื่อขับเคลื่อนให้บริษัทฯ เดินหน้าสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ

“เราได้ลงทุน 40 ล้านบาท มุ่งพัฒนาด้าน Green Logistics บนพื้นฐานของระบบประกันคุณภาพของบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ASQUA) เน้นการขนส่งและจัดการสินค้าแบบรักษ์โลก พร้อมเปิดตัว รถบรรทุกพลังงานไฟฟ้า EV ในการขนส่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของอายิโนะโมะโต๊ะจากโรงงานสู่ศูนย์กระจายสินค้า โดยเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีและพลังงานทางเลือกต่อไปในอนาคต เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำให้สำเร็จ โดยตั้งเป้าใช้รถบรรทุกพลังงานไฟฟ้า EV อย่างเต็มรูปแบบ 40% เพื่อเป้าหมายในการลดคาร์บอน 44,000 ตันต่อปี ภายในปี 2573

นายภาวินทร์ ฮัดเจสสัน กรรมการสมทบ ผู้ดูแลส่วนงาน ซัพพลายเชน บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า ​อายิโนะโมะโต๊ะร่วมมือกับพันธมิตร บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ ประเทศไทย ผู้นำด้านบริการโลจิสติกส์ครบวงจรในไทย และ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX ผู้นำนวัตกรรมยานยนต์เชิงพาณิชย์ ในการพัฒนาและเปิดตัว รถบรรทุกพลังงานไฟฟ้า EV เพื่อใช้ในการขนส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้แก่  ผงชูรสอายิโนะโมะโต๊ะ รสดี และกาแฟเบอร์ดี้ เดินหน้านำร่อง 3 โรงงาน ได้แก่ โรงงานอยุธยา โรงงานปทุมธานี และโรงงานหนองแค-สระบุรี ซึ่งวางแผนเส้นทางการขนส่งทั้งหมด 11,500 รอบต่อปี เพื่อเป้าหมายในการลดคาร์บอน 1,600 ตันต่อปี โดยใช้หลักการ Green Logistics โฟกัส 3 มิติ คือ

1) ขนส่งเต็มประสิทธิภาพ (Loading efficiency) ด้วยการวางแผนโลจิสติกส์อัจฉริยะ AI Planning จัดการการโหลดสินค้า พร้อมหาแนวทางจัดการผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดหรือเสียหายระหว่างการขนส่ง ตามแนวคิด Ajinomoto Biocycle” ด้วยการส่งให้แก่บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทต้นแบบทางธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทฯ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร

2) ไดเร็ก ชิปปิ้ง (Direct shipping) วางแผนการขนส่งและเส้นทางการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ จากโรงงานสู่ศูนย์กระจายสินค้าโดยตรงเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน

3) ลดพลาสติกในการขนส่ง (Plastic Reduction) โดยยังคงสภาพที่ดีของบรรจุภัณฑ์และคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์ เช่น ลดการใช้พลาสติกในการห่อหุ้มลังสินค้า ด้วยการวางแผนอย่างใส่ใจและคำนึงถึงสุขอนามัยที่ดีและความสะอาดเป็นหลักสำคัญ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการวางแผน Green Logistics กับพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อการลดผลกระทบและสร้างความยั่งยืนแก่สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

Stay Connected
Latest News

มาแล้วกับงานสัมมนาสุดจึ้ง CP ALL Influencer Trend 2024 #4 กับธีม “PRIDE MONTH” พบกับเทคนิค“สร้างตัวตนให้โดดเด่น ในยุคที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย” 9 มิ.ย.67 เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้…ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!!