DMT จัดโครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง ปีที่ 14″ แจกกระเป๋ากันง่วงช่วงสงกรานต์​ พร้อมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT พร้อมคณะผู้บริหาร  ลงพื้นที่มอบกระเป๋ากันง่วง ลดอุบัติเหตุ

โดยภายในประกอบไปด้วยน้ำดื่ม ผ้าเย็น กาแฟ ผลิตภัณฑ์จากผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์  และยาหม่องน้ำสมุนไพรฝีมือผู้สูงอายุจากชุมชนพลอยไพลิน เขตดอนเมือง ให้กับผู้ใช้ทาง ตามโครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง ปีที่ 14” เพื่อให้คนขับบรรเทาอาการง่วง เหนื่อยล้า  เดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ ณ ด่านดินแดง 1

กิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับปณิธานเชื่อมโทล์ลเวย์กับชุมชนโดยรอบ มุ่งส่งเสริมเพิ่มรายได้ในครัวเรือนของชุมชมพลอยไพลิน เขตดอนเมือง โดยยาหม่องน้ำสมุนไพรภายในกระเป๋ากันง่วง มาจากฝีมือผู้สูงอายุ ที่ผ่านการอบรมโครงการ Tollway Better Way มุ่งสร้างอาชีพให้กับประชาชนเขตหลักสี่และเขตดอนเมือง ตามเป้าหมาย SDGs เมื่อปลายปีที่แล้ว เพื่อ​ช่วยบรรเทาอาการเวียนศีรษะ และปวดเมื่อยจากการขับขี่

ผู้สนใจผลิตภัณฑ์คุณภาพสามารถติดต่อชุมชนได้โดยตรง เพื่อส่งเสริมการมีส่วน​ช่วยพัฒนา​วิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก พรอมสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับครัวเรือนภายในชุมชน

Stay Connected
Latest News

มาแล้วกับงานสัมมนาสุดจึ้ง CP ALL Influencer Trend 2024 #4 กับธีม “PRIDE MONTH” พบกับเทคนิค“สร้างตัวตนให้โดดเด่น ในยุคที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย” 9 มิ.ย.67 เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้…ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!!