กรุง​อัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงเนเธอร์แลนด์​​ ใช้ระบบ ‘One-in, One-Out’ ห้ามก่อสร้างโรงแรมใหม่ เพิ่มมาตรการ​แก้ปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมือง

กรุงอัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ ออกประกาศห้ามอนุญาตก่อสร้างโรงแรมแห่งใหม่​เพิ่มเติมภายในเมืองแล้ว เพื่อรับมือกับปัญหานักท่องเที่ยวมากเกินไปจนล้นเมือง และเริ่มส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนภายในเมือง

ทั้งนี้ ทางการได้ประกาศการ​ให้ใบอนุญาตสำหรับการก่อสร้างโรงแรมแห่งใหม่ภายในเมืองอยู่ในระบบ One-in, One-Out โดยจะสามารถก่อสร้างโรงแรมแห่งใหม่ได้ ต้องมีโรงแรมเดิมที่อยู่ในระบบปิดให้บริการลงก่อนเท่านั้น ขณะที่โรงแรมแห่งใหม่ที่จะเปิดให้บริการได้นั้น ต้องมีจำนวนเตียงไม่เกินกว่าของโรงแรมที่ปิดตัวลงไปก่อนหน้า รวมทั้งต้​องดีกับเมืองมากกว่า  ทั้ง​ความทันสมัย​ รวมทั้งมีความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นด้วย

โดยระเบียบใหม่ครั้งนี้จะไม่ครอบคลุมไปถึงโครงการที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ รวมไปถึง 26 โครงการที่ได้รับการอนุญาตให้ก่อสร้างไปแล้วก่อนหน้านี้

ทางการให้เหตุผลในการขับเคลื่อนนโยบาย ​Amsterdam says ‘no’ to new hotels’​ เพื่อคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยที่ดีกว่า ทั้งของผู้อยู่อาศัยภายในเมืองรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวด้วย โดยเฉพาะการระมัดระวังปัญหา​ยาเสพติด การลักลอบขายบริการทางเพศ​ หรือการมั่วสุม​ที่ไม่มีกฏระเบียบ โดยเฉพาะกฏหมายของเมืองที่สามารถซื้อกัญชาปริมาณที่ต่ำกว่า 5 กรัมได้ จาก Coffe Shop ทั่วไป จึงเป็นหนึ่ง​​จุดดึงดูดให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่ง​เข้ามาสร้างความรำคาญภายในเมือง หรือการดิ่มสุรา​​​ก่อกวนตามท้องถนน ที่จะมีความเข้มงวดมากขึ้นด้วย

ที่ผ่านมาทางสภาเมืองของอัมสเตอร์ดัม พยายามแก้ปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมือง ด้วยการประกาศใช้นโยบายการท่องเที่ยวอย่างสมดุล (Tourism Balance in Amsterdam) ทั้งการ​กำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในเมือง​แบบพักค้างคืน​ตลอดทั้งปีได้ไม่เกิน 20 ล้านคน การขึ้นภาษีนักท่องเที่ยว รวมทั้งการลดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าเมืองมาทางเรือสำราญ​ โดยในปี 2023 ที่ผ่านมา มีเรือเข้ามาเทียบท่าภายในเมืองหลวงกว่า 2,300 ลำ ซึ่งตั้งเป้าให้ลดเหลือ 1,150 ภายในปี 2028

​มาตรการต่างๆ ที่อัมสเตอร์ดัมประกาศ คาดว่าจะช่วยลดจำนวนนักท่องเที่ยวภายในเมืองลงได้กว่า 271,000 คน รวมท้ังช่วยลดการเดินทางโดยรถโค้ชลงได้กว่า 64,400 กิโลเมตร

​สำหรับปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมือง หรือ Overtoirism นั้นเป็นปัญหาที่เมือง​ท่องเที่ยวหลายแห่งทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่เช่นเดียวกัน

source

source

Stay Connected
Latest News

มาแล้วกับงานสัมมนาสุดจึ้ง CP ALL Influencer Trend 2024 #4 กับธีม “PRIDE MONTH” พบกับเทคนิค“สร้างตัวตนให้โดดเด่น ในยุคที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย” 9 มิ.ย.67 เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้…ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!!